Fraude

Wat is fraude?

In de Van Dale wordt fraude gedefinieerd als bedrog. Er is sprake van bedrog wanneer zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn. Met andere woorden, de fraudeur liegt over de werkelijke situatie. U kunt bijvoorbeeld denken aan een bijstandsgerechtigde die een uitkering ontvangt van de gemeente op grond van de alleenstaandenorm, terwijl hij of zij feitelijk samenwoont met haar partner en dit verbergt voor de gemeente. Het resultaat is dat de bijstandsgerechtigde meer uitkering ontvangt dan waar zij recht op heeft. Ook kunt u denken aan een onderneming die een lagere omzet doorgeeft aan de Belastingdienst om minder belasting te hoeven betalen. In Nederland houden organisaties als de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) zich bezig met de bestrijding van fraude.

Fraude is een zeer algemene term en komt als zodanig niet voor in het Wetboek van Strafrecht of in een bijzondere wet. De wetgever heeft er voor gekozen om de verschillende vormen van fraude  ieder apart op te nemen in de wet. Zo kent fraude vele vormen. U kunt bijvoorbeeld denken aan: valsheid in geschrifte, belastingfraude, bijstandsfraude, hypotheekfraude, subsidiefraude, internetfraude, identiteitsfraude en matchfixing.

Op deze site vindt u uitleg over allerlei soorten fraude.

Wat is fraude - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie