Internetoplichting (online handelsfraude)

Wat is internetoplichting (online handelsfraude)?

 

Internetoplichting (online handelsfraude) werd na het ingaan van de Wet computercriminaliteit III strafbaar gesteld in artikel 326d van het wetboek van strafrecht. Dit luidt: “Hij die een beroep of een gewoonte maakt van het door middel van een geautomatiseerd werk verkopen van goederen of verlenen van diensten tegen betaling met het oogmerk om zonder volledige levering zich of een ander van de betaling van die goederen of diensten te verzekeren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie”.

 

Artikel 326d van het wetboek van strafrecht is op 1 maart 2019 in werking getreden.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Internetoplichting en online handelsfraude zijn hetzelfde. Het laatste klinkt alleen iets chiquer. De Hoge Raad is de laatste jaren kritischer geworden op de interpretatie van de ‘normale’ oplichting. Hierdoor was het niet meer vanzelfsprekend dat het openbaar ministerie personen kon vervolgen die gekochte goederen opzettelijk niet leverden. Er was meer nodig. Denk hierbij aan het opzettelijk opgeven van een verkeerde naam of e-mailadres om zo de kopers om de tuin te leiden. Zie hiervoor het volgende arrest. Er moet sprake zijn van een zogenaamd oplichtingsmiddel. Dat was de wetgever een doorn in het oog. Om die reden werd een afzonderlijk wetsartikel gemaakt. Internetoplichting is een veelvoorkomende vorm van cybercrime. In 2015 waren er bij de politie al meer dan 35.000 aangiftes binnengekomen. Naar verwachting wordt dit aantal de komende jaren hoger.

 

De wetgever heeft er bij de internetoplichting voor gekozen dat er sprake moet zijn van een gewoonte of een beroep. Een eenmalige internetoplichting is dus niet strafbaar. Er is bijvoorbeeld sprake van een gewoonte wanneer een verdachte binnen een korte tijd een groot aantal goederen via internet verkoopt zonder dat hij de intentie heeft om te leveren.

Ik word verdacht van internetoplichting. Wat nu?

 

  • Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor, adviseren wij vooraf overleg te hebben met een gespecialiseerde advocaat om uw situatie te bespreken. De advocaat zal u hierop een advies geven over de in te nemen positie: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Wij adviseren verder een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Een politieverhoor is namelijk een intimiderende situatie. Een advocaat heeft alleen uw belangen op het oog en zal tijdens het verhoor ingrijpen wanneer de vragen dubbelzinnig of te dwingend worden gesteld.
  • Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is ons advies hetzelfde als bij de uitnodiging voor verhoor. Neem op tijd contact op met een gespecialiseerde advocaat en maak een afspraak op kantoor. Neem hoe dan ook een advocaat mee naar de zitting. Op de dagvaarding staat of u wordt gedagvaard bij de politierechter of de meervoudige kamer. Wanneer u bij de politierechter moet komen, wilt dit zeggen dat de zaak als minder ernstig wordt ingeschat dan wanneer het gaat om een meervoudige kamer.
  • Ons kantoor is gespecialiseerd in het strafrecht. Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, krijgt u advocaat Peter Hermens aan de lijn. Wilt u liever worden gebeld? Geen probleem. U kunt ook ons online contactformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Goed om te weten.

De wetgever heeft in de wetsgeschiedenis opgenomen dat het openbaar ministerie niet te snel tot vervolging moet overgaan. Een conflict over het niet leveren van goederen of diensten is in de eerste plaats iets tussen burgers onderling. Het inzetten van het strafrecht is het laatste redmiddel.

 

Computervredebreuk - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie