Witwassen

Ik word verdacht van witwassen. Wat nu?

Bij ons geen typische advocatentaal. Gewoon een duidelijke uitleg.

 

 • Het is mogelijk dat u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor. Het kan zijn zijn dat u een brief van de politie heeft gehad. Het kan ook zijn dat de politie telefonisch contact met u heeft opgenomen. Doe uzelf het plezier niet te makkelijk te denken over dit verhoor. Denk dus niet dat u het de politie wel even zult uitleggen. Er worden in Nederland nog steeds veel mensen veroordeeld alleen op wat ze tegen de politie gezegd hebben. Heb dus vóór dit verhoor overleg met een goede advocaat. Die advocaat zal een advies geven wat het meest verstandig is: zwijgen of een inhoudelijke verklaring afleggen. Neem ook een advocaat mee naar het verhoor. Het kan het verschil maken tussen een vrijspraak of veroordeling.
 • Indien u een dagvaarding of een uitnodiging voor een OM zitting heeft ontvangen, wil dat zeggen dat justitie van mening is dat er genoeg bewijs tegen u ligt voor een veroordeling. Het is dus tijd tegengas te geven en het gevecht met justitie aan te gaan. Denk ook hier niet dat het verstandig is hier alleen naar toe te gaan. U maakt het justitie anders te makkelijk u te veroordelen. En dat is zonde.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Ons kantoor heeft jarenlange ervaring met het succesvol bijstaan van mensen die verdacht worden van witwassen. Onze cliënten werden vrijgesproken of kregen een veel lagere straf dan justitie wilde. Ons telefoonnummer is 0683568246. U krijgt meteen een advocaat aan de lijn. U kunt ook het online contactformulier invullen dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Bij ons krijgt u meteen advies.
 •  Wij garanderen de beste verdediging en werken als volgt;
 1. Het is belangrijk eerst het dossier te krijgen. Onze cliënten krijgen van ons altijd het hele dossier. Nadat we allebei het dossier hebben gelezen, wordt een afspraak ingepland om het dossier te bespreken. Meestal doen we zo’n bespreking op kantoor, maar het kan ook telefonisch of via skype.
 2. Als onze cliënten gedetineerd zijn, komen we regelmatig langs in de PI.
 3. De strategie wordt altijd samen met de cliënt bepaald. Het voeren van de verdediging doe je namelijk samen. Hier wordt goed over negedacht.
 4. Onze cliënten worden zo snel mogelijk in kennis gesteld van nieuwe ontwikkelingen in hun zaak.
 5. Pro-deo is mogelijk, maar is natuurlijk altijd afhankelijk van uw inkomen.

Wat is witwassen?

Witwassen is juridisch een complex begrip. Witwassen is, kort gezegd, het verbergen of verhullen van de herkomst van illegaal verkregen goederen.  Bij illegaal verkregen goederen kan gedacht worden aan geld dat is verdiend met strafbare feiten. Dat kunnen allerlei strafbare feiten zijn: van de handel in verdovende middelen tot mensenhandel. Het verbergen of verhullen van de herkomst van illegale goederen kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld door het aanschaffen van een luxe auto, onroerend goed of sieraden. Of door verschillende transacties te verrichten waardoor de herkomst niet meer te achterhalen is.

Maatschappelijke aandacht voor witwassen.

Sinds dat witwassen strafbaar werd in 2001, is er elk jaar meer maatschappelijke aandacht voor witwassen. Vanuit Europa zijn anti-witwasrichtlijnen aangenomen die er bijvoorbeeld voor hebben gezorgd dat bedrijven alle contante betalingen boven € 10.000 moeten melden. Er is zelfs een wetsvoorstel ingediend met een verbod van contante betalingen vanaf € 3.000.

Justitie ziet witwassen vooral de laatste jaren als een delict dat hard moet worden bestreden. Vanuit het openbaar ministerie hebben witwaszaken dus prioriteit. Er worden dus ook hoge straffen voor dit feit geëist. Verdachten worden geregeld in voorlopige hechtenis genomen.

Welke vormen van witwassen zijn er?

Er bestaan vier vormen van witwassen;

 

1. Opzettelijk witwassen: de dader verbergt of verhult de herkomst van criminele gelden terwijl hij weet dat deze gelden uit misdrijf afkomstig zijn.
2. Witwassen als gewoonte: de dader maakt een gewoonte van witwassen en verbergt of verhult regelmatig de herkomst van criminele gelden.
3. Schuldwitwassen: de dader verbergt of verhult de herkomst van criminele gelden terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat de gelden afkomstig zijn uit een misdrijf.
4. Eenvoudig witwassen: de dader beschikt over gelden die hij heeft verkregen over een misdrijf dat hij zelf heeft gepleegd. Bij deze vorm van witwassen is het dus niet vereist dat de dader de herkomst van de criminele gelden heeft proberen te verbergen.

De kern van witwassen.

Als justitie denkt dat een verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, gaat het in de kern om het volgende. Justitie moet bewijzen dat iets afkomstig is uit enig misdrijf. In de rechtspraak wordt hiervoor een stappenschema gevolgd. Dit kunnen wij duidelijk maken aan de hand van het volgende voorbeeld. Indien er een groot contant geldbedrag bij een verdachte wordt aangetroffen, levert dit een vermoeden van witwassen op. Van de verdachte mag dan worden gevraagd dat hij met een verklaring komt hoe hij aan het geld gekomen is. Dit is niets anders dan een omkering van de bewijslast. Die verklaring mag – in juridische termen – niet op voorhand onaannemelijk zijn. Het mag dus geen onzin zijn. Verder moet de verklaring te controleren zijn. Daarna ligt de bal weer bij het openbaar ministerie. Zij moeten dan nader onderzoek doen naar die verklaring van de verdachte. Als dat onderzoek onvoldoende is, moet een verdachte worden vrijgesproken. Hier ligt voor verdachten een belangrijk verweer.

 

Als een verdachte door het openbaar ministerie gevraagd wordt de herkomst van een goed toe te lichten, wordt dit een zes-stappenbrief genoemd. Het is belangrijk hier goed over na te denken en juridisch advies in te winnen.

Wat is hawala bankieren?

Hawala bankieren is een vorm van ondergronds bankieren die al honderden jaren wordt gedaan. Het werd gedaan om mensen geld te laten overmaken naar andere mensen in een ander land. Er komt bij deze vorm van bankieren geen gebruik gemaakt van een erkende bank. Een netwerk van boekhouders / bankiers zorgt ervoor dat als iemand geld geeft, het in een ander land wordt uitbetaald. De boekhouders verrekenen dit onderling.

 

Justitie ziet hawala bankieren altijd als verdacht en vaak ook als witwassen. In oktober 2019 heeft justitie een grote zoekactie verricht op een industrieterrein in Beverwijk in de hoop een netwerk van hawala bankiers achter de tralies te krijgen. Dikke pakken administratie worden meegenomen, omdat zij hopen hier wettig en overtuigend bewijs te vinden voor witwassen.

 

Hoewel justitie hawala bankieren dus blijft zien als verdacht, wil dit niet zeggen dat hieruit volgt dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf. Justitie moet daar meer bewijs voor hebben. In een zaak die speelde bij de rechtbank Rotterdam ging het ook om hawala bankieren. Geld werd overgedragen in plastic tassen en sporttassen. Bovendien bleek uit afgeluisterde telefoongesprekken dat er in codetaal gesproken werd. Toch was dit volgens de rechtbank niet voldoende. Het vonnis leest u hier.

Ik heb een brief van de bank ontvangen. Hoe zit dat?

Het gebeurt met grote regelmaat dat de bank eerst met u belt en daarna een brief stuurt waarin wordt gevraagd transacties uit te leggen. Dit gaat dan om overboekingen of contante stortingen. Dit gebeurt bij particulieren en bij bedrijven. Zo’n brief wordt gestuurd omdat de bank van mening is dat er sprake is van ongebruikelijke transacties. Steeds meer mensen en bedrijven worden geconfronteerd met een dergelijke brief. De reden hiervoor is gelegen in de hoge boetes die verschillende banken hebben gekregen, omdat zij als poortwachter onvoldoende toezicht hielden op hun klanten. Zo werd medio 2019 bekend dat de ABN Amro bank hun hele klantenbestand ging doorlichten op verdachte transacties. Dit heeft er alles mee te maken dat de Financial Action Task Force in 2021 controleert of Nederland er alles aan gedaan heeft om witwassen tegen te gaan.

Opzeggen bankrelatie, intern en extern verwijzingsregister.

Opzeggen klantrelatie

De bank kan ver gaan in hun maatregelen. Zo kan een bankrekening worden geblokkeerd en kan de bankrelatie worden opgezegd. Ook wanneer iemand bijvoorbeeld al zijn hele leven bij die bank gebankierd heeft. De toon die de bank hiervoor kiest, is regelmatig ook niet prettig. Het gebeurt dat u in een brief wordt beschuldigd van fraude zonder dat u de mogelijkheid heeft gekregen uit te leggen hoe het met de transactie zit.

Intern verwijzingsregister

Het interne verwijzingsregister wordt ook wel het incidentenregister genoemd. Een opname hierin is in beginsel alleen toegankelijk voor de organisatie die overgaat tot opname. Een voorbeeld: de bank X is van mening dat er sprake is van frauduleuze overboekingen. De persoon om wie het gaat, wordt opgenomen in het incidentenregister. Die opname is dus niet toegankelijk voor bank Y en Z.

Extern verwijzingsregister

Een van de meest vergaande maatregelen die de bank kan nemen, is het opnemen in het externe verwijzingsregister. Dit wordt afgekort als EVR. In de praktijk komt die EVR opname er op neer dat het openen van een bankrekening bij een andere bank heel lastig kan worden. Ook kan die EVR opname negatieve consequenties hebben voor het aanvragen van een hypotheek. Iemand wordt als het ware financieel vleugellam gemaakt en op een ‘zwarte lijst’ geplaatst.

De bank mag alleen overgaan tot op een opname in het externe verwijzingsregister als er voldaan is aan drie voorwaarden. Die voorwaarden zijn;

 • er moet sprake zijn een gedraging die een bedreiging vormt van de integriteit van de financiële sector
 • sterke aanwijzing dat de persoon betrokken is bij die gedraging
 • de opname in het register ook proportioneel is

Wat kunnen wij voor u doen in relatie tot de bank?

 • Neem contact met ons op als u een brief van de bank heeft ontvangen of bent gebeld met het verzoek om uitleg van transacties. Bedenk goed dat slecht doordachte antwoorden op vragen van de bank, later in uw nadeel kunnen werken. Zelfs tot een onderzoek van het openbaar ministerie, terwijl dat achteraf misschien niet nodig was. Wij kunnen u helpen bij het maken van bezwaar tegen het blokkeren van uw rekening, het opzeggen van de bankrelatie, de opname in het incidentenregister en de EVR opname. De meeste banken geven u twee weken de tijd hiervoor. Het is dus belangrijk snel te reageren. Ons kantoor staat zowel bedrijven als particulieren hier succesvol in bij. U kunt snel bij ons terecht voor een afspraak.
 • Wij zijn bereikbaar op 0683568246 U kunt ook het online contactformulier invullen dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
 • Het eerste telefoongesprek is altijd gratis. Een van onze advocaten stelt de nodige vragen om zo de situatie in kaart te kunnen brengen. Hij geeft daarbij in een algemene zin advies. Als de advocaat tot de conclusie komt dat wij u kunnen helpen, zal hij vragen om alle relevante stukken per mail toe te sturen. Er zullen dan altijd duidelijke financiële afspraken worden gemaakt, zodat u niet voor negatieve verrassingen komt te staan. Wij bieden bijna altijd een all in prijs aan.

Welke straf kan er voor witwassen worden opgelegd?

De maximale straf die op opzettelijk witwassen staat, is zes jaar of een geldboete van 74.000 euro. Bij gewoonte witwassen is de maximale gevangenisstraf acht jaar. Bij schuldwitwassen is dat twee jaar. De maximale boete is bij gewoonte witwassen en schuldwitwassen hetzelfde als bij opzettelijk witwassen. Tot slot is de maximale straf die op eenvoudig witwassen staat maximaal 6 maanden of een geldboete van 18.500 euro.

Witwassen - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie