Witwassen

Wat is witwassen?

Witwassen is juridisch een complex begrip. Een begrip dat wij in normale mensentaal willen uitleggen. Witwassen is, kort gezegd, het verbergen of verhullen van de herkomst van illegaal verkregen goederen.  Bij illegaal verkregen goederen kan gedacht worden aan geld dat is verdiend met mensenhandel of de handel in drugs. Het verbergen of verhullen van de herkomst van illegale goederen kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld door het aanschaffen van een luxe auto. Of door verschillende transacties te verrichten waardoor de herkomst niet meer te achterhalen is.

 

Er bestaan meerdere vormen van witwassen;

 

1. Opzettelijk witwassen: de dader verbergt of verhult de herkomst van criminele gelden terwijl hij weet dat deze gelden uit misdrijf afkomstig zijn.
2. Witwassen als gewoonte: de dader maakt een gewoonte van witwassen en verbergt of verhult regelmatig de herkomst van criminele gelden.
3. Schuldwitwassen: de dader verbergt of verhult de herkomst van criminele gelden terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat de gelden afkomstig zijn uit een misdrijf.
4. Eenvoudig witwassen: de dader beschikt over gelden die hij heeft verkregen over een misdrijf dat hij zelf heeft gepleegd. Bij deze vorm van witwassen is het dus niet vereist dat de dader de herkomst van de criminele gelden heeft proberen te verbergen.

Goed om te weten.

Justitie ziet witwassen als een delict dat hard moet worden bestreden. Vanuit het openbaar ministerie hebben witwaszaken dus prioriteit. Er worden dus ook hoge straffen voor dit feit geëist.

 

Een belangrijk verweer voor advocaten is dat niet kan worden bewezen dat het goed afkomstig is van enig misdrijf. Dit bewijs moet door het openbaar ministerie worden geleverd. In de rechtspraak wordt hiervoor een stappenschema gevolgd. Dit kunnen wij duidelijk maken aan de hand van het volgende voorbeeld. Indien er een groot contant geldbedrag bij een verdachte wordt aangetroffen, levert dit een vermoeden van witwassen op. Van de verdachte mag dan worden gevraagd dat hij met een verklaring komt hoe hij of zij aan het geld gekomen is. Die verklaring moet – in juridische termen – niet op voorhand onaannemelijk zijn. Het mag dus geen onzin zijn. Daarna ligt de bal weer bij het openbaar ministerie. Zij moeten dan nader onderzoek doen naar die verklaring van de verdachte. Als dat onderzoek onvoldoende is, moet een verdachte worden vrijgesproken. Hier is in de rechtszaal veel discussie over.

 

Als een verdachte door het openbaar ministerie gevraagd wordt de herkomst van een goed toe te lichten, wordt dit een zes-stappenbrief genoemd.

 

Een ander onderwerp dat voor discussie kan zorgen, is de vraag of er wel sprake is geweest van verbergen of verhullen. Zo heeft de Hoge Raad zich op het standpunt gesteld dat het storten van geld op een eigen bankrekening niet voldoende is om te kunnen spreken van verbergen of verhullen. Een lagere rechter vond bij het opbergen van geld in het waterreservoir van een toilet dat er wel sprake was van verbergen of verhullen.

Ik word verdacht van witwassen. Wat nu?

  • Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor  of wanneer u op een andere manier weet dat u hiervan verdachte wordt, adviseren wij vooraf overleg te hebben met een gespecialiseerde advocaat. De advocaat zal u hierop een advies geven over de in te nemen positie: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Wij adviseren verder een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Een politieverhoor is namelijk een intimiderende situatie. Een advocaat heeft alleen uw belangen op het oog en zal tijdens het verhoor ingrijpen wanneer de vragen niet duidelijk of te dwingend worden gesteld.
  • Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is ons advies hetzelfde als bij de uitnodiging voor een verhoor. Neem op tijd contact op met een gespecialiseerde advocaat en maak een afspraak op kantoor. Neem hoe dan ook een advocaat mee naar de zitting. Op de dagvaarding staat of u wordt gedagvaard bij de politierechter of de meervoudige kamer. Wanneer u bij de politierechter moet komen, wilt dit zeggen dat de zaak als minder ernstig wordt ingeschat dan wanneer het gaat om een meervoudige kamer.
  • Ons kantoor Hermens Van Spanje Advocaten heeft veel ervaring met het bijstaan van mensen die verdacht worden van witwassen. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook het online contactformulier invullen dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ik heb een brief van de bank ontvangen. Wat nu?

  • Het gebeurt met grote regelmaat dat de bank een brief stuurt waarin wordt gevraagd transacties uit te leggen. Dit gebeurt bij particulieren alsook bij bedrijven. Zo’n brief wordt bijna altijd gestuurd voordat u door het openbaar ministerie als verdachte wordt gezien. Zo werd medio 2019 bekend dat de ABN Amro bank hun hele klantenbestand ging doorlichten op verdachte transacties. De bank kan ver gaan. Zo kan een bankrekening worden geblokkeerd en kan de bankrelatie worden opgezegd. Ook wanneer iemand bijvoorbeeld al zijn hele leven bij die bank gebankierd heeft. Een van de meest vergaande maatregelen is het opnemen in het externe verwijzingsregister. Dit wordt afgekort als EVR. In de praktijk komt die EVR opname er op neer dat het openen van een bankrekening bij een andere bank heel lastig kan worden. Ook kan die EVR opname consequenties hebben voor het aanvragen van een hypotheek.
  • Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat als u een brief van de bank heeft ontvangen met het verzoek om uitleg van transacties. Wij kunnen u helpen bij het maken van bezwaar tegen het blokkeren van uw rekening, het opzeggen van de bankrelatie en de EVR opname. De meeste banken geven u twee weken de tijd hiervoor. Het is dus belangrijk snel te reageren. Ons kantoor Hermens Van Spanje Advocaten heeft zowel particulieren als bedrijven hier succesvol in bijgestaan. Per slot van rekening moet de bank bewijzen dat er sprake is van fraude. Er is nog een andere reden vooraf contact te hebben met een gespecialiseerde advocaat. Slechte antwoorden kunnen namelijk later in uw nadeel werken als het tot een strafzaak komt.
  • Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook het online contactformulier invullen dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Welke straf kan er worden opgelegd?

De maximale straf die op opzettelijk witwassen staat, is zes jaar of een geldboete van 74.000 euro. Bij gewoonte witwassen is de maximale gevangenisstraf acht jaar. Bij schuldwitwassen is dat twee jaar. De maximale boete is bij gewoonte witwassen en schuldwitwassen hetzelfde als bij opzettelijk witwassen. Tot slot is de maximale straf die op eenvoudig witwassen staat maximaal 6 maanden of een geldboete van 18.500 euro.

Witwassen - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie