Witwassen

Wat is witwassen?

Witwassen is het verbergen of verhullen van de herkomst van illegaal verkregen geld. Daarbij kunt u denken aan geld dat is verdiend uit bijvoorbeeld mensenhandel of drugs. Het verhullen van de herkomst van illegale gelden kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld door het aanschaffen van een luxe auto. Of door verschillende transacties te verrichten, waardoor de herkomst niet meer is te achterhalen. Het doel is om de illegaal verkregen gelden te kunnen besteden en zelfs te kunnen investeren zonder dat justitie kan bewijzen dat het geld uit een misdrijf afkomstig is. Zo kan worden voorkomen dat justitie het geld afpakt.

Er bestaan meerdere witwasvormen:
1. Opzettelijk witwassen: de dader verbergt of verhult de herkomst van criminele gelden terwijl hij weet dat deze gelden uit misdrijf afkomstig zijn.
2. Witwassen als gewoonte: de dader maakt een gewoonte van witwassen en verbergt of verhult regelmatig de herkomst van criminele gelden.
3. Schuldwitwassen: de dader verbergt of verhult de herkomst van criminele gelden terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat de gelden afkomstig zijn uit een misdrijf.
4. Eenvoudig witwassen: de dader beschikt over gelden die hij heeft verkregen over een misdrijf dat hij zelf heeft gepleegd. Bij deze vorm van witwassen is het dus niet vereist dat de dader de herkomst van de criminele gelden heeft proberen te verbergen.

Ik word verdacht van witwassen. Wat nu?

Justitie ziet witwassen als een delict dat hard moet worden bestreden. Er worden dan ook hoge straffen voor dit feit gevorderd. De memorie van toelichting zegt daarover: “Indien criminele winsten ongemoeid worden gelaten, profiteert daarvan niet alleen de dader, maar worden bovendien personen in de kring rond de dader bevestigd in het idee dat misdaad loont en kunnen deze in de verleiding komen om op hun beurt strafbare feiten te plegen.

Een belangrijk verweer voor advocaten is dat niet kan worden bewezen dat het goed afkomstig is van enig misdrijf. Dit bewijs moet door het openbaar ministerie worden geleverd. Hiervoor wordt een stappenschema gebruikt. Indien er bijvoorbeeld een groot geldbedrag bij de verdachte wordt aangetroffen, levert dit een verdenking op. Van de verdachte mag dan worden verlangd dat hij met een verklaring komt hoe hij of zij aan het geld gekomen is. Die verklaring moet – in juridische termen – niet op voorhand onaannemelijk zijn. Daarna ligt de bal weer bij het openbaar ministerie. Zij moeten dan nader onderzoek doen naar die verklaring van de verdachte.

Heeft u een dagvaarding ontvangen of bent u uitgenodigd voor verhoor? Neem contact met ons op zodat wij samen naar de best mogelijke oplossing kunnen zoeken. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ons ook online contactformulier invullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf die op opzettelijk witwassen staat, is zes jaar of een geldboete van € 74.000. Bij gewoonte witwassen is de maximale gevangenisstraf acht jaar en bij schuldwitwassen twee jaar. De maximale boete is bij gewoonte witwassen en schuldwitwassen hetzelfde als bij opzettelijk witwassen. Tot slot is de maximale straf die op eenvoudig witwassen staat maximaal 6 maanden of een geldboete van  € 18.500.

Witwassen - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie