Witwassen

Ik word verdacht van witwassen. Wat nu?

De advocaten van ons kantoor gebruiken geen typische advocatentaal met veel moeilijke woorden. Wij willen verdachten zo goed mogelijk bijstaan en zo duidelijk mogelijk van informatie voorzien. U krijgt bij ons meteen advies.

 

Niemand wil in een strafzaak verwikkeld raken. Als dat toch gebeurt, wilt u de beste hulp. Deskundig. U zoekt een advocaat die het strafrechtelijke proces kent als zijn broekzak. Die het dossier tot op de bodem uitspit. Een creatieve oplossing bedenkt. U krijgt bij ons de beste hulp.

Wat kan er gebeuren?

Als u verdacht wordt van witwassen, kunnen er een paar dingen gebeuren;

 

 • Het is mogelijk dat u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor. Het kan zijn zijn dat u een brief van de politie heeft gehad. Het kan ook zijn dat de politie telefonisch contact met u heeft opgenomen. Doe uzelf het plezier niet te makkelijk te denken over dit verhoor. Er worden in Nederland nog steeds veel mensen veroordeeld alleen op wat ze tegen de politie gezegd hebben. Heb dus vóór dit verhoor overleg met een goede advocaat. Wij bieden daarvoor aparte verhoortrainingen aan die wij met u op kantoor hebben. Zo weet u zeker dat u perfect op het verhoor bent voorbereid. Het kan ook verstandig een advocaat mee naar het verhoor. Het kan het verschil maken tussen een vrijspraak of veroordeling.
 • Indien u een dagvaarding of een uitnodiging voor een OM zitting heeft ontvangen, wil dat zeggen dat justitie van mening is dat er genoeg bewijs tegen u ligt voor een veroordeling. Het is dus tijd tegengas te geven en het gevecht met justitie aan te gaan. Denk ook hier niet dat het verstandig is hier alleen naar toe te gaan. U maakt het justitie anders te makkelijk u te veroordelen. En dat is eeuwig zonde.
 • Justitie ziet witwassen vooral de laatste jaren als een delict dat hard moet worden bestreden. Vanuit het openbaar ministerie hebben witwaszaken dus prioriteit. Er worden dus ook hoge straffen voor dit feit geëist. Verdachten worden voor dit feit regelmatig in voorlopige hechtenis genomen.

Advocaat witwassen

 • Als u verdacht wordt van witwassen, is het belangrijk een advocaat voor witwassen te hebben die precies weet hoe deze strafzaken in elkaar steken. Ons kantoor Zuketto Hermens Advocaten heeft jarenlange ervaring met het succesvol bijstaan van mensen die verdacht worden van witwassen. Wij doen dat in heel Nederland en hebben twee bezoeklocaties waar u snel langs kunt komen; Rotterdam en Maastricht.
 • Ons telefoonnummer is 0683568246. Dan krijgt u meteen strafrechtadvocaat en partner van kantoor Peter Hermens aan de lijn. U hoeft uw verhaal dus niet eerst aan een secretaresse uit te leggen. Peter Hermens zit zelf in Rotterdam.
 • Wilt u liever worden teruggebeld? Vul het online contactformulier dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
 • Het is natuurlijk ook mogelijk dat u deze pagina leest, omdat uw partner, familielid of goede vriend is aangehouden. Mocht dit het geval zijn, kunt u natuurlijk ook gewoon contact met ons opnemen om eens overleg met ons te hebben hoe we de zaak zien.
 •  Wij garanderen de beste verdediging en werken als volgt;
 1. Het is belangrijk eerst het dossier te krijgen. Onze cliënten krijgen van ons altijd het hele dossier. Nadat we allebei het dossier hebben gelezen, wordt een afspraak ingepland om het dossier te bespreken.
 2. Als onze cliënten gedetineerd zijn, komen we regelmatig langs in de PI.
 3. De strategie wordt altijd samen met de cliënt bepaald. Het voeren van de verdediging doe je namelijk samen. Hier wordt goed over nagedacht.
 4. Onze cliënten worden zo snel mogelijk in kennis gesteld van nieuwe ontwikkelingen in hun zaak.
 5. Pro-deo is mogelijk, maar is natuurlijk altijd afhankelijk van uw inkomen. Verder is het ook afhankelijk van de drukte in onze praktijk of wij de zaak pro-deo kunnen doen.

Ik heb al een advocaat, maar ik ben niet tevreden

Het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de advocaat die u nu bijstaat. Of de advocaat die uw partner, ouder, kind of goede vriend nu bijstaat. Als u dat gevoel niet heeft, wordt de verdediging niet goed genoeg gevoerd. Als iemand naar ons overstapt, krijgen wij vaak te horen dat die advocaat slecht bereikbaar is, het dossier niet genoeg kent, net niet creatief genoeg is in het bedenken van oplossingen of dossierstukken niet wilt delen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

 

Natuurlijk kunt u naar ons overstappen als u gewoon niet tevreden genoeg bent over uw huidige advocaat. Als u contact met ons opneemt, leggen wij u hoe dit in zijn werk gaat en kijken we of er een wederzijdse klik is. Want ook die wederzijdse klik is heel belangrijk.

Wat is witwassen?

Witwassen is juridisch een complex begrip. Witwassen is, kort gezegd, het verbergen of verhullen van de herkomst van illegaal verkregen goederen.  Bij illegaal verkregen goederen kan gedacht worden aan geld dat is verdiend met strafbare feiten. Dat kunnen allerlei strafbare feiten zijn: van de handel in verdovende middelen tot mensenhandel. Het verbergen of verhullen van de herkomst van illegale goederen kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld door het aanschaffen van een luxe auto, onroerend goed of sieraden. Of door verschillende transacties te verrichten waardoor de herkomst niet meer te achterhalen is.

Maatschappelijke aandacht voor witwassen

Sinds dat witwassen strafbaar werd in 2001, is er elk jaar meer maatschappelijke aandacht voor witwassen. Vanuit Europa zijn anti-witwasrichtlijnen aangenomen die er bijvoorbeeld voor hebben gezorgd dat bedrijven alle contante betalingen boven € 10.000 moeten melden. Er is zelfs een wetsvoorstel ingediend met een verbod van contante betalingen vanaf € 3.000.

Welke vormen van witwassen zijn er?

Er bestaan vier vormen van witwassen;

 

1. Opzettelijk witwassen: de dader verbergt of verhult de herkomst van criminele gelden terwijl hij weet dat deze gelden uit misdrijf afkomstig zijn.
2. Witwassen als gewoonte: de dader maakt een gewoonte van witwassen en verbergt of verhult regelmatig de herkomst van criminele gelden.
3. Schuldwitwassen: de dader verbergt of verhult de herkomst van criminele gelden terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat de gelden afkomstig zijn uit een misdrijf.
4. Eenvoudig witwassen: de dader beschikt over gelden die hij heeft verkregen over een misdrijf dat hij zelf heeft gepleegd. Bij deze vorm van witwassen is het dus niet vereist dat de dader de herkomst van de criminele gelden heeft proberen te verbergen.

De kern van witwassen

Als justitie denkt dat een verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, gaat het in de kern om het volgende. Justitie moet bewijzen dat iets afkomstig is uit enig misdrijf. In de rechtspraak wordt hiervoor een stappenschema gevolgd. Dit kunnen wij duidelijk maken aan de hand van het volgende voorbeeld. Indien er een groot contant geldbedrag bij een verdachte wordt aangetroffen, levert dit een vermoeden van witwassen op. Van de verdachte mag dan worden gevraagd dat hij met een verklaring komt hoe hij aan het geld gekomen is. Dit is niets anders dan een omkering van de bewijslast.

 

Die verklaring mag – in juridische termen – niet op voorhand onaannemelijk zijn. Het mag dus geen onzin zijn. Verder moet de verklaring te controleren zijn. Daarna ligt de bal weer bij het openbaar ministerie. Zij moeten dan nader onderzoek doen naar die verklaring van de verdachte. Als dat onderzoek onvoldoende is, moet een verdachte worden vrijgesproken. Hier ligt voor advocaten een belangrijk verweer.

 

Als een verdachte door het openbaar ministerie gevraagd wordt de herkomst van een goed toe te lichten, wordt dit een zes-stappenbrief genoemd. Het is belangrijk hier goed over na te denken en juridisch advies in te winnen.

Interessante uitspraken

Op de website van de rechtspraak is het altijd mogelijk uitspraken te lezen over verschillende onderwerpen. Ook over witwassen. Wij noemen een paar interessante en actuele uitspraken;

 

 • In een arrest van de Hoge Raad ging het om een verdenking van het witwassen van iets meer dan twee ton. Het arrest is met name van belang voor de vraag hoeveel bewijs de verdachte moet aandragen om tegenwicht te bieden aan de verdenking. Het arrest leest u hier.
 • Een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 24 december 2020 is met name interessant voor het verschil tussen opzettelijk witwassen en schuldwitwassen. Verder is deze uitspraak interessant voor de vraag hoe ver de onderzoeksplicht van een verdachte gaat. De uitspraak leest u hier.
 • Een vonnis van de rechtbank Den Haag laat zien hoe de rechter redeneert of iets afkomstig is uit enig misdrijf. Dat leest u hier.
 • Op 14 januari 2020 heeft de hoogste rechter van Nederland nog een heel interessante uitspraak gedaan hoe hij afkomstig uit enig misdrijf ziet. Dit arrest leest u hier.
 • Een uitspraak van de rechtbank over een ondernemer die een Bitcoin ATM in zijn zaak had. Hij werd vervolgd voor witwassen, maar de rechtbank kwam tot een vrijspraak. Die uitspraak leest u hier.

Wat is hawala bankieren?

Hawala bankieren is een vorm van ondergronds bankieren die al honderden jaren wordt gedaan. Het werd gedaan om mensen geld te laten overmaken naar andere mensen in een ander land. Er wordt bij deze vorm van bankieren geen gebruik gemaakt van een erkende bank. Een netwerk van boekhouders / bankiers zorgt ervoor dat als iemand geld geeft, het in een ander land wordt uitbetaald. De boekhouders verrekenen dit onderling.

 

Justitie ziet hawala bankieren altijd als verdacht en vaak ook als witwassen. In oktober 2019 heeft justitie een grote zoekactie verricht op een industrieterrein in Beverwijk in de hoop een netwerk van hawala bankiers achter de tralies te krijgen. Dikke pakken administratie worden meegenomen, omdat zij hopen hier wettig en overtuigend bewijs te vinden voor witwassen.

 

Hoewel justitie hawala bankieren dus blijft zien als verdacht, wil dit niet zeggen dat hieruit volgt dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf. Justitie moet daar meer bewijs voor hebben. In een zaak die speelde bij de rechtbank Rotterdam ging het ook om hawala bankieren. Geld werd overgedragen in plastic tassen en sporttassen. Bovendien bleek uit afgeluisterde telefoongesprekken dat er in codetaal gesproken werd. Toch was dit volgens de rechtbank niet voldoende. Het vonnis leest u hier.

Afgeven / ter beschikking stellen bankpas

Een aparte vorm van witwassen die we tegenkomen op dagvaardingen betreft het gewild of ongewild ter beschikking stellen van de bankpas en/of pincode. Op de betreffende bankrekeningen vinden dan – vaak kort daarna –  overboekingen of onttrekkingen plaats die door het OM worden gezien als witwassen. Hier gaat regelmatig de zogenaamde vrienden in nood fraude of bankhelpdeskfraude aan vooraf.

 

De dossiers in dit soort witwaszaken is vaak heel summier. Té summier. Zo wordt er door het openbaar ministerie vaak geen onderzoek gedaan naar de bankafschriften of worden de beelden niet opgevraagd wie het geld van een rekening heeft afgehaald. Hier liggen voor de advocatuur kansen op een vrijspraak. Dat moet van geval tot geval worden bekeken.

Welke straf kan er voor witwassen worden opgelegd?

De maximale straf die op opzettelijk witwassen staat, is zes jaar of een geldboete van EUR 74.000. Bij gewoonte witwassen is de maximale gevangenisstraf acht jaar. Bij schuldwitwassen is dat twee jaar. De maximale boete is bij gewoonte witwassen en schuldwitwassen hetzelfde als bij opzettelijk witwassen. Tot slot is de maximale straf die op eenvoudig witwassen staat maximaal 6 maanden gevangenisstraf of een geldboete van EUR 18.500.

Witwassen - Problemen met justitie

13 Reacties

 1. T H

  In 1 woord goed. Er wordt echt met je meegedacht. Duidelijk in hun adviezen.mijn broer en ik zijn goed voorbereid op de zitting en de uitkomst was ook echt nice.

  Bel deze gasten

 2. A. v der L

  Meteen een goed gevvoel bij deze gasten. Ik had niet de grootste zaak ofzo. Wat ik dan klasse vindt is dat ze me nog steeds erg serieus nemen. Kreeg altijd het idee dat ik net zo belangrijk was als hun grotere klanten.

  Zijn niet de goedkoopste. zeker niet, maar hun geld dubbel en dik waar.d

 3. B

  Een advocaat die je kunt vertrouwen. Naast zijn brede kennis van het recht, is hij ook heel goed met mensen en combineert hij deze kwaliteiten perfect. Dat zorgt ervoor dat de best mogelijke verdediging opgesteld kan worden. Hij steekt ontzettend veel tijd en passie in zijn werk en dit heeft voor ons meermaals zijn vruchten afgeworpen. Bij problemen zeker naar Hermens gaan!

 4. W

  Als een bank jou verdenkt van witwassen en hier melding van doet binnen het bankwezen waardoor alle tegoeden worden bevroren. Moet er dan ook aangifte door de bank worden gedaan?

  1. Hermens Advocatuur

   Geachte,

   excuus dat het even wat langer geduurd heeft voordat u een reactie krijgt. Dit was vanwege drukte.

   De bank is volgens de Wwft inderdaad wetttelijk verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Laatstgenoemde kan dan stappen zetten waardoor er een strafrechtelijk onderzoek komt door het openbaar ministerie. Dit is in ieder geval het kader. Het is dus niet zo dat de bank aangifte tegen u doet. In de praktijk is het altijd even afwachten of die meldingen ook echt worden opgepakt door de FIU.

   Als u graag even overleg wilt, kunt u mij ook altijd even bellen. Het telefoonnummer staat op de site.

   Met vriendelijke groet,

   Peter Hermens, advocaat

 5. H van N

  Dat je een dossier van een paar duizend pagina’s bij ze afgeeft en dat je binnen een paar weken te horen krijgt waar ze kansen zien. En dan oook nog winnen. Wauw.

  Kon geen toevoeging krijgen, omdat ik daar te veel voor verdiende. Er is een nette prijs met mij gemaakt en hebben zich daar ook nog aan gehouden.

  Echt super bedankt voor alles

 6. jan van r

  Peter heeft voor mij het verschil gemaakt. Legt alles duidelijk uit. heeft mij goed voorbereid op zitting bij de rechtbank. Bij de rechtbank had hij een sterk verhaal.

  Gewoon goed

 7. J B

  Goeie info op deze site. Hier kan ik wat mee. Maar wel nog een vraag. Als ik iets meer dan 8000 piek bij mij heb, is dat dan witwassen?

  1. Hermens Advocatuur

   Het bij u hebben van een contant geldbedrag is zeker nog geen witwassen. Het hebben van cash is gelukkig nog steeds geen strafbaar feit. Waar het wel omgaat is de vraag of iets meer dan EUR 8.000 een verdenking oplevert van witwassen. Dat is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Als het in uw geval wél een verdenking oplevert, wordt er volgens het stappenschema van u verwacht dat u met een verklaring komt waar het geld vandaag komt. Die verklaring moet voor het openbaar ministerie te controleren zijn. De bal ligt dan weer bij het openbaar ministerie om meer onderzoek te doen naar de herkomst van het geld.

   Mocht u meer vragen hebben, hoor ik die natuurlijk graag. Ik wil voorstellen dat u me even belt op het nummer dat op deze site staat.

   Peter Hermens advocaat

 8. Da

  Had wel een serieus probleem en een goede advocaat nodig. Peter is een topper. Denkt snel en komt met oplossingen. Kan ik iedereen aanbevelen

 9. A H

  Top advocaat! Veel ervaring en inzicht.

  Goede voorbereiding, sterke argumenten.

  Ik ben uitstekend vertegenwoordigd! Zeer tevreden met Hermens Advocatuur.

Plaats hier een openbare vraag of reactie