Voorlopige hechtenis

Wat is voorlopige hechtenis?

Voorlopige hechtenis is een verzamelterm voor;

 

 

Het mag alleen worden toegepast als er sprake is van een geval waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan,  wanneer er ernstige bezwaren zijn en gronden. Dit zijn van die typische juristenwoorden die we graag uitleggen.

 

Wilt u weten hoe lang de voorlopige hechtenis duurt? Klik hier.

Gevallen waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan

Afhankelijk van het feit waarvan de verdachte wordt beschuldigd, kan worden beoordeeld of voorlopige hechtenis is toegestaan. Het moet namelijk gaan om een misdrijf waar voorlopige hechtenis voor is toegestaan. Dat zijn in ieder geval alle misdrijven waarvoor maximaal 4 jaar of meer gevangenisstraf kan worden opgelegd. In de wet staan ook nog enkele andere misdrijven specifiek opgenoemd, zoals bedreiging, verduistering, afdreiging en oplichting. Alle feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, staan opgesomd in artikel 67 Wetboek van Strafvordering. Ook mag voorlopige hechtenis worden opgelegd als de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.

Ernstige bezwaren

Er moet voldoende verdenking bestaan dat de verdachte zich ook daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan het feit waarvan hij wordt verdacht. Er moet meer zijn dan een lichte verdenking, in vakjargon ook wel ‘een redelijk vermoeden van schuld’ genoemd. Daarentegen hoeft er ook nog geen wettig en overtuigend bewijs te zijn zoals bij de inhoudelijke behandeling van de zaak. Iets meer dan een lichte verdenking is voldoende.

Gronden voor voorlopige hechtenis

De gronden zijn de redenen om iemand vast te kunnen zetten. Een reden om iemand vast te zitten is bijvoorbeeld:

  • Wanneer de verdachte in de afgelopen 5 jaar veroordeeld is voor bedreiging, mishandeling, diefstal, verduistering, oplichting, vernieling, of heling.
  • Er bestaat gevaar voor vlucht.
  • Het gaat – simpel gezegd – om een heel ernstig feit, omdat er 12 jaar of meer op het feit staat. Denk bijvoorbeeld aan brandstichting, moord, doodslag en mensenhandel.
  • Er bestaat – simpel gezegd – een grote kans dat de verdachte het feit opnieuw pleegt.
  • Een vrijlating zou het onderzoek van de politie in gevaar kunnen brengen. Het kan dan gebeuren dat er dan beperkingen worden opgelegd.

Goed om te weten

  • In Nederland worden relatief veel verdachten in voorlopige hechtenis genomen. Rechters passen het dus snel toe. Hier bestaat veel kritiek op vanuit de advocatuur, maar ook vanuit de wetenschap. Het is belangrijk dat er stevig verweer wordt gevoerd op voorlopige hechtenis. De verdachte is namelijk nog niet schuldig bevonden, terwijl hij wel vastzit. Is het voorlopig vastzetten van een verdachte dus echt nodig?
  • Een goede advocaat probeert de rechter ervan te overtuigen dat er ook alternatieven zijn. Dit noemen we dan een schorsing.
  • Bij de aanhouding krijgt de verdachte een piketadvocaat toegewezen. Het staat elke verdachte echter vrij een eigen advocaat te kiezen. Soms zegt de politie dat de verdachte een eigen advocaat zelf moet betalen, maar dat is bij een gedetineerde verdachte onjuist. Het is belangrijk dat er vertrouwen bestaat in de kundigheid van de advocaat.
  • Wij hebben een grote deskundigheid op dit gebied. Indien u overleg wilt om eens te polsen hoe wij de zaak zien, kan dat natuurlijk altijd. Wij zijn bereikbaar op 0683568246. U krijgt dan strafrechtadvocaat Peter Hermens aan de lijn. U hoeft het verhaal dus niet eerst aan een secretaresse uit te leggen. Wilt u liever worden teruggebeld? Geen probleem. U kunt ook het online contactformulier invullen dat op onze site staat. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Het eerste telefoongesprek is altijd gratis.

 

Wat is voorlopige hechtenis - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie