Voorlopige hechtenis

Wat is voorlopige hechtenis?

Dat is een verzamelterm voor

Het mag alleen worden toegepast als er sprake is van een geval waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, ernstige bezwaren en gronden.

Wil u weten hoe uw partner, familielid of vriend zo snel mogelijk vrij kan komen? Klik hier.

Wilt u weten hoe lang de voorlopige hechtenis duurt? Klik hier.

Gevallen waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan

Afhankelijk van het feit waarvan de verdachte wordt beschuldigd, kan worden beoordeeld of voorlopige hechtenis is toegestaan. Het moet namelijk gaan om een misdrijf waar voorlopige hechtenis voor is toegestaan. Dat zijn in ieder geval alle misdrijven waarvoor maximaal 4 jaar of meer gevangenisstraf kan worden opgelegd. In de wet staan ook nog enkele andere misdrijven specifiek opgenoemd, zoals bedreiging, verduistering, afdreiging en oplichting. Alle feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, staan opgesomd in artikel 67 Wetboek van Strafvordering. Ook mag voorlopige hechtenis worden opgelegd als de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.

Ernstige bezwaren

Er moet voldoende verdenking bestaan dat de verdachte zich ook daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan het feit waarvan hij wordt verdacht. Er moet meer zijn dan een lichte verdenking, in vakjargon ook wel ‘een redelijk vermoeden van schuld’ genoemd. Daarentegen hoeft er ook nog geen wettig en overtuigend bewijs te zijn zoals bij de inhoudelijke behandeling van de zaak. Iets meer dan een lichte verdenking is voldoende.

Gronden voor voorlopige hechtenis

De gronden zijn de redenen om iemand vast te kunnen zetten. Een reden om iemand vast te zitten is bijvoorbeeld:

  • Hij is in de afgelopen 5 jaar veroordeeld voor bedreiging, mishandeling, diefstal, verduistering, oplichting, vernieling, of heling.
  • Er bestaat gevaar voor vlucht.
  • Het gaat – simpel gezegd – om een heel ernstig feit.
  • Er bestaat – simpel gezegd – een grote kans dat hij het feit opnieuw pleegt.
  • Een vrijlating zou het onderzoek van de politie in gevaar kunnen brengen.

Tips:

1: Uw advocaat kan schorsing van de voorlopige hechtenis voor u aanvragen. De rechter zal dat verzoek honoreren wanneer uw persoonlijke belangen zwaarder wegen dan het algemeen belang dat de maatschappij heeft bij een langere voorlopige hechtenis. In de kern is de vraag of u voor schorsing in aanmerking komt altijd een afweging van de ernst van het feit en de omstandigheden van het geval. Ook uw persoonlijke belangen en de negatieve gevolgen die een langere vrijheidsbeneming voor u kunnen hebben, zijn van belang.

2: Toon aan dat u een baan heeft die u mogelijk verliest als u nog langer vast blijft zitten. Als u bang bent uw huurhuis te verliezen, is dat ook een legitiem argument. Alle zwaarwegende omstandigheden moeten door uw advocaat goed onderbouwd naar voren worden gebracht. Al deze persoonlijke omstandigheden vergroten uw kans op een schorsing.

3: De advocaat kan voorstellen om een voorwaarde aan de schorsing te verbinden, waardoor de raadkamer misschien sneller geneigd zal zijn dit verzoek te honoreren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een straatverbod, huisarrest, een verplicht reclasseringscontact of meldplicht bij een politiebureau.

4: Bij de aanhouding krijgt de verdachte een piketadvocaat toegewezen. Het staat elke verdachte echter vrij een eigen advocaat te kiezen. Soms zegt de politie dat de verdachte een eigen advocaat zelf moet betalen, maar dat is bij een gedetineerde verdachte onjuist. Het is belangrijk dat er vertrouwen bestaat in de kundigheid van de advocaat. U kunt dus altijd vrijblijvend bij andere advocaten informeren hoe zij u zouden bijstaan.

Wilt u vrijblijvend en gratis overleg met een van onze advocaten? Geen probleem. Belt u met 035-303 8110 of vul het contactformulier in op deze pagina, dan bellen wij u.

Wat is voorlopige hechtenis - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie