PGB-fraude

Wat is PGB-faude?

PGB-fraude is een bijzondere vorm van fraude. PGB staat voor persoonsgebonden budget. Het PGB is bedoeld voor mensen die door ziekte, ouderdomsgebreken of een beperking zorg nodig hebben. Aan de hand van een budget kunnen zijzelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor willen inschakelen. Voor de zorg kan een professionele zorgverlener worden ingeschakeld of een mantelzorger. De hulpbehoevende sluit daarvoor een overeenkomst met de zorgverlener.

De laatste jaren is er vanuit justitie een grotere aandacht voor PGB-fraude. Dit heeft geleid tot grotere strafzaken waar het ging om fraudebedragen van tienduizenden euro’s tot meer dan een miljoen euro.

De meest voorkomende vormen van PGB-fraude hebben betrekking op;

  1. het vervalsen van zorg overeenkomsten. Strafrechtelijk wordt dit valsheid in geschrifte genoemd.
  2. het sturen van rekeningen voor zorg die niet verleend is. Dit wordt ook valsheid in geschrifte genoemd. Daarnaast kan er sprake zijn van witwassen.

Wie is de vervolgende instantie bij PGB-fraude?

Bij een verdenking van PGB-fraude verricht de inspectie voor sociale zaken en werkgelegenheid (afgekort: SZW) het onderzoek onder leiding van het functioneel parket. Het functioneel parket is een afzonderlijke afdeling van het Openbaar Ministerie. Zij hebben dezelfde bevoegdheden als het Openbaar Ministerie, alleen hebben zij een grotere kennis wanneer het aankomt op fraude. Wanneer er verder nog een verdenking bestaat dat er te weinig belasting is afgedragen, zal de FIOD ook een rol spelen bij de opsporing.

Ik word verdacht van PGB-fraude. Wat nu?

  • Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor, adviseren wij vooraf overleg te hebben met een gespecialiseerde advocaat om uw situatie te bespreken. Neem geen genoegen met een telefonisch consult. Maak een afspraak op het kantoor van de advocaat. Daar kunt u in alle beslotenheid uw verhaal doen. De advocaat zal u hierop een advies geven over de in te nemen positie: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Wij adviseren verder een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Een politieverhoor is namelijk een intimiderende situatie waar ambtenaren allerlei vragen op u afvuren. Een advocaat heeft alleen uw belangen op het oog en zal tijdens het verhoor ingrijpen wanneer de vragen dubbelzinnig of te dwingend worden gesteld.
  • Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is ons advies hetzelfde als bij de uitnodiging voor verhoor. Neem op tijd contact op met een gespecialiseerde advocaat en maak een afspraak op kantoor. Neem hoe dan ook een advocaat mee naar de zitting. Op de dagvaarding staat of u wordt gedagvaard bij de politierechter of de meervoudige kamer. Wanneer u bij de politierechter moet komen, wilt dit zeggen dat de zaak als minder ernstig wordt ingeschat dan wanneer het gaat om een meervoudige kamer.
  • Ons kantoor heeft jarenlange ervaring met PGB zaken. Wij zijn bereikbaar op 0683568246. U kunt ook ons online contactformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Welke straf kan er worden opgelegd?

Zoals hierboven uitgelegd kan er bij PGB-fraude sprake zijn van valsheid in geschrifte en/of witwassen;

  • De maximale straf die op valsheid in geschrifte staat, is zes jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 82,000.
  • De maximale straf die op opzettelijk witwassen staat, is zes jaar of een geldboete van € 74.000. Bij gewoonte witwassen is de maximale gevangenisstraf acht jaar en bij schuldwitwassen twee jaar. De maximale boete is bij gewoonte witwassen en schuldwitwassen hetzelfde als bij opzettelijk witwassen. Tot slot is de maximale straf die op eenvoudig witwassen staat maximaal 6 maanden of een geldboete van  € 18.500,00

Met de juiste verdediging zal de maximale straf niet worden opgelegd.

Plaats hier een openbare vraag of reactie