Duur van de voorlopige hechtenis

Hoe lang duurt de voorlopige hechtenis?

Over de duur van de voorlopige hechtenis is niets geregeld in de wet. Er is dus geen maximumduur van de voorlopige hechtenis. In zware zaken zitten verdachten vaak erg lang in voorlopige hechtenis. De hoogste Europese rechter in Straatsburg heeft al vaak geoordeeld dat voorlopige hechtenis niet de hoofdregel mag zijn. De Nederlandse rechter gaat met regelmaat niet mee in dit Straatsburgse uitgangspunt. Verdachten worden soms vanuit routine in voorlopige hechtenis gehouden.

De voorlopige hechtenis moet volgens de wet met enige regelmaat worden getoetst door een rechter. De verdachte kan tijdens de zitting zelf of door middel van zijn advocaat om zijn vrijlating verzoeken. In de praktijk zal het meestal de advocaat zijn die om vrijlating verzoekt. Hier ligt een uitdaging voor de advocatuur. De advocaat moet namelijk goed doordachte argumenten aandragen om zo de rechter te bewegen de voorlopige hechtenis op te heffen of te schorsen. Naarmate de voorlopige hechtenis langer duurt, zullen de belastende feiten tegen een verdachte steeds meer de hoedanigheid moeten aannemen van bewijs.

Duur van de voorlopige hechtenis - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie