Afdreiging

Wat is afdreiging?

 Afdreiging is de juridische term voor ‘chantage’. Artikel 318 van het Wetboek van Strafrecht stelt chantage strafbaar en definieert dit begrip als volgt:

  1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2. Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.
  3. Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is.
Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Bij afdreiging staat het dwingen tot “iets” centraal. Afdreiging betekent dus simpel gezegd het dwingen van iemand tot het afgeven van een goed of het ter beschikking stellen van gegevens voor zijn of haar eigen voordeel, zonder dat het slachtoffer dit wil. Een voorbeeld hiervan is dat een dader het volgende tegen een jong kind zegt: “geef mij jouw spelcomputer, anders vertel ik jouw moeder dat je mij hebt aangereden met jouw fiets.”

Het dwingen gebeurt door bedreiging met smaad of een smaadschrift, of door middel van de openbaring van een geheim. Bij dwang wordt snel gedacht aan geweld, hoewel daarvan bij afdreiging in beginsel geen sprake is. Als er geweld bij de dwang en/of dreiging komt kijken, wordt dit afpersing genoemd.

Ik word verdacht van afdreiging. Wat nu?

Allereerst is het van belang na te gaan of er wel voldoende bewijs is voor het dwingen door middel van bedreiging met smaad, een smaadschrift of de openbaring van een geheim. Hiervoor is meer nodig dan enkel de verklaring van het slachtoffer zelf. Het kan voor het openbaar ministerie moeilijk zijn om aan ander bewijs te komen.

Het “dwingen tot iets” is daarnaast sowieso niet makkelijk te bewijzen en kan tot een interessante discussie leiden tussen de advocaat en de officier van justitie in de zittingszaal. Ook moet immers worden vastgesteld of het slachtoffer alles wel juist heeft geïnterpreteerd. Een goede advocaat kan u helpen met uw zaak. U kunt ons voor vrijblijvend advies bereiken op telefoonnummer 035-303 81 10.

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf is vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 82.000 euro.  Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, worden deze straffen met een derde verhoogd. Met de juiste verdediging zal de maximale straf echter nooit worden opgelegd. Neem contact met ons op zodat wij samen naar de best mogelijke oplossing kunnen zoeken. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 035-3038110.

Afdreiging - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie