Afdreiging

Wat is afdreiging?

 Afdreiging is de juridische term voor chantage.  Artikel 318 van het Wetboek van Strafrecht stelt chantage strafbaar en definieert dit begrip als volgt:

 

 1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 2. Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.
 3. Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Afdreiging lijkt voor wat betreft de wettekst op afpersing. Het grote verschil is dat er bij afpersing sprake moet zijn van geweld of het dreigen met geweld. Daar is bij afdreiging geen sprake van. Bij afdreiging staat het dwingen tot “iets” centraal. Afdreiging betekent dus simpel gezegd het dwingen van iemand tot het afgeven van een goed of het ter beschikking stellen van gegevens voor zijn of haar eigen voordeel, zonder dat het slachtoffer dit wil.

 

Het dwingen moet gebeurd zijn door bedreiging met smaad of een smaadschrift, of door middel van de openbaring van een geheim.

Goed om te weten

 • Afdreiging is een zogenaamd klachtdelict. Dat wil zeggen dat er alleen kan worden vervolgd indien de aangever een nadrukkelijk verzoek heeft ingesteld tot vervolging. Zit die klacht niet in het dossier, dan moet het openbaar ministerie niet-ontvankelijk worden verklaard.
 • Op zich spreken veel bestanddelen van de wettekst voor zich. Toch willen wij nog iets meer duidelijkheid geven over de woorden ‘afgifte’ en ‘het aangaan van een schuld’.
 1. afgifte: dit hoeft geen fysieke handeling te zijn. Gedogen dat iets wordt weggenomen kan ook afgifte zijn.
 2. aangaan van een schuld: In een zaak die speelde bij de rechtbank Limburg ging het om het volgende. Een aangever deed de deur van zijn woning open. Hij kreeg klappen van verschillende personen. De aangever werd in zijn woning gedwongen een incassobureau te bellen en daar een betalingsregeling te treffen voor een hypotheekschuld. Volgens de rechtbank was er sprake van een reeds bestaande schuld en kon het ‘aangaan van een schuld’ niet worden bewezen.

Ik word verdacht van afdreiging. Wat nu?

De advocaten van ons kantoor gebruiken geen typische advocatentaal met veel moeilijke woorden. Wij staan alleen verdachten bij. Wij staan geen mensen bij die aangifte willen doen of hebben gedaan.

 

Bij ons krijgt u een duidelijke uitleg. Niemand wil in een strafzaak verwikkeld raken. Als dat toch gebeurt, wilt u de beste hulp. Deskundig. U zoekt een advocaat die het strafrechtelijke proces kent als zijn broekzak. Die het dossier tot op de bodem uitspit. Een creatieve oplossing bedenkt. U wilt de beste hulp.

 

 • Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor  of wanneer u op een andere manier weet dat u hiervan verdachte wordt, adviseren wij vooraf overleg te hebben met een gespecialiseerde advocaat om uw situatie te bespreken. De advocaat zal u hierop een advies geven over de in te nemen positie: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Wij adviseren verder een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Een politieverhoor is namelijk een intimiderende situatie. Een advocaat heeft alleen uw belangen op het oog en zal tijdens het verhoor ingrijpen wanneer de vragen dubbelzinnig of te dwingend worden gesteld.
 • Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is ons advies hetzelfde als bij de uitnodiging voor verhoor. Neem op tijd contact op met een gespecialiseerde advocaat en maak een afspraak op kantoor. Neem hoe dan ook een advocaat mee naar de zitting. Op de dagvaarding staat of u wordt gedagvaard bij de politierechter of de meervoudige kamer. Wanneer u bij de politierechter moet komen, wilt dit zeggen dat de zaak als minder ernstig wordt ingeschat dan wanneer het gaat om een meervoudige kamer.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Ons kantoor is een gespecialiseerd strafrechtkantoor. Wij staan verdachten in heel Nederland bij en hebben twee bezoeklocaties waar u langs kunt komen: Rotterdam en Maastricht. Ons telefoonnummer is 0683568246. U krijgt meteen strafrechtadvocaat Peter Hermens aan de lijn. Wilt u liever worden teruggebeld? Geen probleem. Vul dan het online contactformulier dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
 • Het eerste telefoongesprek is natuurlijk altijd gratis.
 •  Wij garanderen de beste verdediging en werken als volgt;
 1. Het allerbelangrijkste dat er in het begin gedaan moet worden, is het krijgen van het dossier. Onze cliënten krijgen van ons altijd het hele dossier. Nadat we allebei het dossier hebben gelezen, wordt een afspraak ingepland om het dossier te bespreken. Meestal doen we zo’n bespreking op kantoor, maar het kan ook telefonisch.
 2. Indien onze cliënten gedetineerd zijn, komen we regelmatig langs in het huis van bewaring.
 3. De strategie wordt altijd samen met de cliënt bepaald. Het voeren van de verdediging doe je namelijk samen.
 4. Onze cliënten worden zo snel mogelijk in kennis gesteld van nieuwe ontwikkelingen in hun zaak.
 5. Pro-deo is mogelijk, maar is natuurlijk altijd afhankelijk van uw inkomen.
 6. Wij staan in heel Nederland onze cliënten bij.

Ik heb al een advocaat, maar ik ben niet tevreden

Het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de advocaat die u nu bijstaat. Als u dat gevoel niet heeft, wordt de verdediging niet goed genoeg gevoerd. Als iemand overstapt, krijgen wij vaak te horen dat die advocaat slecht bereikbaar is, het dossier niet genoeg kent, net niet creatief genoeg is in het bedenken van oplossingen of dossierstukken niet wilt delen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

 

Natuurlijk kunt u naar ons overstappen als u gewoon niet tevreden genoeg bent over uw huidige advocaat. Als u contact met ons opneemt, leggen wij u hoe dit in zijn werk gaat en kijken we of er een wederzijdse klik is. Want ook die wederzijdse klik is heel belangrijk.

Welke straf kan worden opgelegd?

 • De maximale straf is vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van 82.000 euro. Voorlopige hechtenis is voor dit feit toegelaten. Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, worden deze straffen met een derde verhoogd.
 • Het bovengenoemde zijn natuurlijk de maximumstraffen. Die worden zelden opgelegd. Bij het bepalen van de straf gaat het altijd om;
 1. De omstandigheden waaronder het feit is gepleegd
 2. de persoon van de verdachte
 3. de proceshouding van de verdachte
 4. hoe verwijtbaar het handelen van de verdachte is geweest

 

 

Afdreiging - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie