Afdreiging

Wat is afdreiging?

 Afdreiging is de juridische term voor ‘chantage’.  Artikel 318 van het Wetboek van Strafrecht stelt chantage strafbaar en definieert dit begrip als volgt:

 

  1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2. Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.
  3. Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is.
Wat betekent dit in normaal Nederlands?

 

Afdreiging lijkt voor wat betreft de wettekst op afpersing. Het grote verschil is dat er bij afpersing sprake moet zijn van geweld of het dreigen met geweld. Daar is bij afdreiging geen sprake van. Bij afdreiging staat het dwingen tot “iets” centraal. Afdreiging betekent dus simpel gezegd het dwingen van iemand tot het afgeven van een goed of het ter beschikking stellen van gegevens voor zijn of haar eigen voordeel, zonder dat het slachtoffer dit wil.

Het dwingen moet gebeurd zijn door bedreiging met smaad of een smaadschrift, of door middel van de openbaring van een geheim.

Goed om te weten.

Afdreiging is een zogenaamd klachtdelict. Dat wil zeggen dat er alleen kan worden vervolgd indien de aangever een nadrukkelijk verzoek heeft ingesteld tot vervolging.

 

Op zich spreken veel bestanddelen van de wettekst voor zich. Toch willen wij nog iets meer duidelijkheid geven over de woorden ‘afgifte’ en ‘het aangaan van een schuld’.

 

afgifte: dit hoeft geen fysieke handeling te zijn. Gedogen dat iets wordt weggenomen kan ook afgifte zijn.

 

aangaan van een schuld: In een zaak die speelde bij de rechtbank Limburg ging het om het volgende. Een aangever deed de deur van zijn woning open. Hij kreeg klappen van verschillende personen. De aangever werd in zijn woning gedwongen een incassobureau te bellen en daar een betalingsregeling te treffen voor een hypotheekschuld. Volgens de rechtbank was er sprake van een reeds bestaande schuld en kon het ‘aangaan van een schuld’ niet worden bewezen.

 

Ik word verdacht van afdreiging. Wat nu?

 

  • Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor  of wanneer u op een andere manier weet dat u hiervan verdachte wordt, adviseren wij vooraf overleg te hebben met een gespecialiseerde advocaat om uw situatie te bespreken. De advocaat zal u hierop een advies geven over de in te nemen positie: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Wij adviseren verder een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Een politieverhoor is namelijk een intimiderende situatie. Een advocaat heeft alleen uw belangen op het oog en zal tijdens het verhoor ingrijpen wanneer de vragen dubbelzinnig of te dwingend worden gesteld.
  • Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is ons advies hetzelfde als bij de uitnodiging voor verhoor. Neem op tijd contact op met een gespecialiseerde advocaat en maak een afspraak op kantoor. Neem hoe dan ook een advocaat mee naar de zitting. Op de dagvaarding staat of u wordt gedagvaard bij de politierechter of de meervoudige kamer. Wanneer u bij de politierechter moet komen, wilt dit zeggen dat de zaak als minder ernstig wordt ingeschat dan wanneer het gaat om een meervoudige kamer.
  • Ons kantoor heeft jarenlange ervaring op het gebied van het strafrecht. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook het online contactformulier invullen dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf is vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van 82.000 euro. Voorlopige hechtenis is voor dit feit toegelaten. Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, worden deze straffen met een derde verhoogd. Met de juiste verdediging zal de maximale straf echter nooit worden opgelegd.

Afdreiging - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie