Verduistering

Wat is verduistering?

Verduistering is opgenomen in artikel 321 Wetboek van Strafrecht. Hierin is het als volgt verwoord:

,,Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zicht heeft, wederrechtelijk zich toe-eigent, wordt als schuldig gezien aan verduistering”.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Verduistering wordt vaak in één adem genoemd met diefstal. Hoewel beide begrippen dicht bij elkaar liggen, is er toch sprake van een belangrijk verschil. Bij een verduistering heeft iemand het goed al onder zich. Hij hoeft het dus niet meer weg te nemen, zoals bij diefstal wel het geval is. Wanneer iemand zich in een werkgever – werknemer relatie schuldig maakt aan verduistering, is er sprake van verduistering in dienstbetrekking. Dit wordt als een zwaardere vorm van verduistering gezien.

Goed om te weten.

De wet brengt duidelijk naar voren dat het bij verduistering gaat om een goed. Dat is iets anders dan gegevens. Gegevens die op een computer staan, vallen dus buiten verduistering. Sinds 1 maart 2019 kunnen gegevens van een computer wel onder een andere strafbepaling vallen. Giraal geld en belminuten zijn wel aan te merken als een goed.

 

Een belangrijk twistpunt bij de rechter is de vraag of een gedraging van een verdachte wederrechtelijk was. Als dat namelijk niet het geval was, kan er geen sprake zijn van verduistering. Wederrechtelijk is iets wanneer de gedragingen van een verdachte verder zijn gegaan dan het recht op grond waarvan de verdachte het goed eerst onder zich had.

 

Verduistering kan ook van toepassing zijn bij gevonden voorwerpen. Hoe zit dat? Stel, iemand vindt op straat een mobiele telefoon. Hij neemt de telefoon mee naar huis. De eigenaar van de telefoon heeft een applicatie op de telefoon om die telefoon terug te vinden. De eigenaar kan de telefoon lokaliseren en doet aangifte. Is dat genoeg om van verduistering te spreken? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van een paar omstandigheden;

 • hoe lang heeft degene die het voorwerp gevonden heeft, al in huis.
 • waar werd het gevonden voorwerp bewaard.
 • zijn er andere omstandigheden die erop wijzen dat degene die het voorwerp gevonden heeft, kwade bedoelingen had.

In de rechtspraak kwam het volgende aan orde. In een woning vond een doorzoeking plaats. De politie vond een paspoort van iemand anders. Dat paspoort was twee jaar eerder gestolen. De verdachte verklaarde het paspoort vijf of zes dagen eerder het paspoort te hebben gevonden op straat. Hij was van plan het paspoort naar de politie te brengen. Volgens de Hoge Raad was dit onvoldoende voor een verduistering. In de literatuur is daarna aangenomen dat vijf of zes dagen onder je houden van een voorwerp dus niet strafbaar is, maar dat dit bij meer dan tien dagen anders kan liggen.

 

Ik word verdacht van verduistering. Wat nu?

 • Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor  of wanneer u op een andere manier weet dat u hiervan verdachte wordt, adviseren wij vooraf overleg te hebben met een gespecialiseerde advocaat om uw situatie te bespreken. De advocaat zal u hierop een advies geven over de in te nemen positie: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Wij adviseren verder een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Een politieverhoor is namelijk een intimiderende situatie. Een advocaat heeft alleen uw belangen op het oog en zal tijdens het verhoor ingrijpen wanneer de vragen dubbelzinnig of te dwingend worden gesteld.
 • Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is ons advies hetzelfde als bij de uitnodiging voor verhoor. Neem op tijd contact op met een gespecialiseerde advocaat en maak een afspraak op kantoor. Neem hoe dan ook een advocaat mee naar de zitting. Op de dagvaarding staat of u wordt gedagvaard bij de politierechter of de meervoudige kamer. Wanneer u bij de politierechter moet komen, wilt dit zeggen dat de zaak als minder ernstig wordt ingeschat dan wanneer het gaat om een meervoudige kamer.
 • Ons kantoor heeft jarenlange ervaring met het bijstaan van mensen die verdacht worden van verduistering. Wij zijn bereikbaar op 0683568246. U kunt ook het online contactformulier invullen dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf is drie jaar gevangenisstraf of een geldboete van 82.000 euro. Bij verduistering in dienstbetrekking is de maximale gevangenisstraf vier jaar.

Verduistering - Problemen met justitie

 

4 Comments

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Geachte,

   Een officier van justitie kan inderdaad tot de conclusie komen dat er door middel van een OM-zitting een strafbeschikking wordt aangeboden voor verduistering. Bij het nemen van de keuze tussen een zitting bij de rechter of een OM – zitting wordt dan onder andere gekeken naar de hoogte van het verduisterde bedrag.

   Mochten wij nog iets voor u kunnen doen, dan horen wij dat vanzelfsprekend graag.

   Met vriendelijke groet,

   Hermens Van Spanje Advocaten
   https://www.hermensvanspanje.nl/

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Geachte,

   het is niet zo dat het terugbetalen van het verduisterde bedrag er automatisch voor zorgt dat er geen strafrechtelijke procedure wordt opgestart. Het kan echter wel uitmaken bij de beslissing van het openbaar ministerie om een verdachte wel of niet te vervolgen.

   Mocht u nader overleg willen, dan horen wij dat graag.

   Met vriendelijke groet,

   Hermens Van Spanje Advocaten
   https://www.hermensvanspanje.nl/

Plaats hier een openbare vraag of reactie