Verduistering

Wat is verduistering?

Verduistering is opgenomen in artikel 321 Wetboek van Strafrecht. Hierin is het als volgt verwoord:

,,Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zicht heeft, wederrechtelijk zich toeëigent, wordt als schuldig gezien aan verduistering”.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Verduistering wordt vaak in één adem genoemd met diefstal. Hoewel beide begrippen dicht bij elkaar liggen, is er toch sprake van een belangrijk verschil. Bij een verduistering heeft iemand het goed al onder zich. Hij hoeft het dus niet meer weg te nemen, zoals bij diefstal wel het geval is. Wanneer iemand zich in een werkgever – werknemer relatie schuldig maakt aan verduistering, is er sprake van verduistering in dienstbetrekking. Dit wordt als een zwaardere vorm van verduistering gezien.

Ik word verdacht van verduistering. Wat nu?

Tip: als u de dagvaarding heeft ontvangen, kunt u zien hoe ernstig het verwijt is. Indien u namelijk bent gedagvaard voor de politierechter, dan kunt u hieruit afleiden dat justitie niet uit is op een jarenlange gevangenisstraf. Bij de politierechter vraagt het openbaar ministerie vaak om een taakstraf al dan niet in combinatie met een beperkte (voorwaardelijke) celstraf. Als u voor de meervoudige kamer moet komen, dan wil dat zeggen dat het openbaar ministerie naar alle waarschijnlijkheid van plan is een wat langere celstraf tegen u te eisen. Indien u moet verschijnen voor de politierechter of bij de meervoudige kamer, neemt u dan zo snel mogelijk contact op via 035-3038110.

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf is drie jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 82.000,-. Bij verduistering in dienstbetrekking is de maximale gevangenisstraf vier jaar. Met de juiste verdediging zal de maximale straf nooit worden opgelegd. Wordt u verdacht van verduistering, heeft u een dagvaarding ontvangen of een uitnodiging voor verhoor, overleg met een gespecialiseerd advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Verduistering - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie