Verduistering

Ik word verdacht van verduistering. Wat nu?

De advocaten van ons kantoor gebruiken geen typische advocatentaal met veel moeilijke woorden. Wij willen verdachten zo goed mogelijk bijstaan en zo goed mogelijk van informatie voorzien. Niemand wil in een strafzaak verwikkeld raken. Als dat toch gebeurt, wilt u de beste hulp. Deskundig. U zoekt een advocaat die het strafrechtelijke proces kent als zijn broekzak. Die het dossier tot op de bodem uitspit. Een creatieve oplossing bedenkt. U krijgt bij ons de beste hulp.

 

Ook op youtube geven een uitleg over verduistering. Klik dan hier.

 

Als u verdachte bent, kunnen er een paar dingen gebeuren;

 

 • Het is mogelijk dat u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor. De politie wil u dus als verdachte horen. Het kan zijn zijn dat u een brief van de politie heeft gehad. Het kan ook zijn dat de politie telefonisch contact met u heeft opgenomen. Doe uzelf het plezier niet te makkelijk te denken over dit verhoor. Denk dus niet dat u het de politie wel even zult uitleggen. Er worden in Nederland nog steeds veel mensen veroordeeld alleen op wat ze tegen de politie gezegd hebben. Heb dus vóór dit verhoor overleg met een goede advocaat. Die advocaat zal een advies geven wat het meest verstandig is: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Neem ook een advocaat mee naar het verhoor. Het kan het verschil maken tussen een vrijspraak of veroordeling.
 • Indien u een dagvaarding of een uitnodiging voor een OM zitting heeft ontvangen, wil dat zeggen dat justitie van mening is dat er genoeg bewijs tegen u ligt voor een veroordeling. Het is dus tijd tegengas te geven en het gevecht met justitie aan te gaan. Denk ook hier niet dat het verstandig is hier alleen naar toe te gaan. U maakt het justitie anders te makkelijk u te veroordelen. En dat is zonde.
 • U kunt een strafbeschikking krijgen. Dit wilt niets anders zeggen dat u een brief krijgt waarin staat dat u een geldboete moet betalen Wij adviseren een dergelijke strafbeschikking niet te accepteren en in verzet te gaan. Dit laatste kunnen wij natuurlijk ook voor u doen. Als u in verzet gaat, wil dit zeggen dat uw zaak altijd wordt voorgelegd aan een rechter. En dat is altijd beter.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Ons kantoor heeft jarenlange ervaring met het succesvol bijstaan van mensen die verdacht worden van verduistering. Onze cliënten werden vrijgesproken of kregen een veel lagere straf dan justitie wilde. Als u telefonisch contact opneemt, krijgt u advocaat Peter Hermens aan de lijn. U hoeft uw verhaal dus niet eerst aan secretaresses uit te leggen. Wilt u liever worden gebeld? Geen probleem.  U kunt ook het online contactformulier invullen dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Bij ons krijgt u meteen advies.
 •  Wij garanderen de beste verdediging en werken als volgt;
 1. Het allerbelangrijkste is het krijgen van het dossier. Onze cliënten krijgen van ons altijd het hele dossier. Nadat we allebei het dossier hebben gelezen, wordt een afspraak ingepland om het dossier te bespreken. Meestal doen we zo’n bespreking op kantoor, maar het kan ook telefonisch of via skype.
 2. Indien onze cliënten gedetineerd zijn, komen we regelmatig langs.
 3. De strategie wordt altijd samen met de cliënt bepaald. Het voeren van de verdediging doe je namelijk samen.
 4. Onze cliënten worden zo snel mogelijk in kennis gesteld van nieuwe ontwikkelingen in hun zaak.
 5. Pro-deo is mogelijk, maar is natuurlijk altijd afhankelijk van uw inkomen.

Wat is verduistering?

Verduistering is opgenomen in artikel 321 Wetboek van Strafrecht. Hierin staat:

,,Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zicht heeft, wederrechtelijk zich toe-eigent, wordt als schuldig gezien aan verduistering”.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Verduistering wordt vaak in één adem genoemd met diefstal. Hoewel beide begrippen dicht bij elkaar liggen, is er toch sprake van een belangrijk verschil. Bij een verduistering heeft iemand het goed al onder zich. Hij hoeft het dus niet meer weg te nemen, zoals bij diefstal wel het geval is. Wanneer iemand zich in een werkgever – werknemer relatie schuldig maakt aan verduistering, is er sprake van verduistering in dienstbetrekking. Dit wordt als een zwaardere vorm van verduistering gezien.

Goed om te weten.

De wet brengt duidelijk naar voren dat het bij verduistering gaat om een goed. Dat is iets anders dan gegevens. Gegevens die op een computer staan, vallen dus buiten verduistering. Sinds 1 maart 2019 kunnen gegevens van een computer wel onder een andere strafbepaling vallen. Giraal geld en belminuten zijn wel aan te merken als een goed.

 

Een belangrijk twistpunt bij de rechter is de vraag of een gedraging van een verdachte wederrechtelijk was. Als dat namelijk niet het geval was, kan er geen sprake zijn van verduistering. Wederrechtelijk is iets wanneer de gedragingen van een verdachte verder zijn gegaan dan het recht op grond waarvan de verdachte het goed eerst onder zich had.

 

Verduistering kan ook van toepassing zijn bij gevonden voorwerpen. Hoe zit dat? Stel, iemand vindt op straat een mobiele telefoon. Hij neemt de telefoon mee naar huis. De eigenaar van de telefoon heeft een app op de telefoon om die telefoon terug te vinden. De eigenaar kan de telefoon lokaliseren en doet aangifte. Is dat genoeg om van verduistering te spreken? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van een paar omstandigheden;

 

 • hoe lang heeft degene die het voorwerp gevonden heeft, al in huis.
 • waar werd het gevonden voorwerp bewaard.
 • zijn er andere omstandigheden die erop wijzen dat degene die het voorwerp gevonden heeft, kwade bedoelingen had.

In de rechtspraak kwam het volgende aan orde. In een woning vond een doorzoeking plaats. De politie vond een paspoort van iemand anders. Dat paspoort was twee jaar eerder gestolen. De verdachte verklaarde het paspoort vijf of zes dagen eerder het paspoort te hebben gevonden op straat. Hij was van plan het paspoort naar de politie te brengen. Volgens de Hoge Raad was dit onvoldoende voor een verduistering. In de literatuur is daarna aangenomen dat vijf of zes dagen onder je houden van een voorwerp dus niet strafbaar is, maar dat dit bij meer dan tien dagen anders kan liggen.

 

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf is drie jaar gevangenisstraf of een geldboete van 82.000 euro. Bij verduistering in dienstbetrekking is de maximale gevangenisstraf vier jaar.

Verduistering - Problemen met justitie

 

4 Reacties

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Geachte,

   het is niet zo dat het terugbetalen van het verduisterde bedrag er automatisch voor zorgt dat er geen strafrechtelijke procedure wordt opgestart. Het kan echter wel uitmaken bij de beslissing van het openbaar ministerie om een verdachte wel of niet te vervolgen.

   Mocht u nader overleg willen, dan horen wij dat graag.

   Met vriendelijke groet,

   Hermens Van Spanje Advocaten
   https://www.hermensvanspanje.nl/

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Geachte,

   Een officier van justitie kan inderdaad tot de conclusie komen dat er door middel van een OM-zitting een strafbeschikking wordt aangeboden voor verduistering. Bij het nemen van de keuze tussen een zitting bij de rechter of een OM – zitting wordt dan onder andere gekeken naar de hoogte van het verduisterde bedrag.

   Mochten wij nog iets voor u kunnen doen, dan horen wij dat vanzelfsprekend graag.

   Met vriendelijke groet,

   Hermens Van Spanje Advocaten
   https://www.hermensvanspanje.nl/

Plaats hier een openbare vraag of reactie