Gevangenneming

Wat is gevangenneming?

Gevangenneming wordt geregeld in artikel 65 Wetboek van Strafvordering. Het artikel luidt: “De rechtbank kan ambtshalve of op de vordering van de officier van justitie, na de aanvang van het onderzoek ter zitting de gevangenneming van de verdachte bevelen. Desgeraden hoort de rechtbank deze vooraf; zij is bevoegd te dien einde zijn dagvaarding te gelasten, zo nodig onder bijvoeging van een bevel tot medebrenging.”

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

De gevangenneming is net als gevangenhouding een onderdeel van de voorlopige hechtenis. Gevangenneming is iets anders dan gevangenhouding. Bij gevangenhouding gaat het om een verdachte die zich al in bewaring bevindt. De gevangenhouding moet dan ook eigenlijk worden gezien als een middel om de verdachte langer achter de tralies te houden. Bij gevangenneming gaat het daarentegen om een verdachte die tot dan toe nog op vrije voeten is. De rechter kan uit eigen beweging of op vordering van de officier van justitie bevelen dat de verdachte weer achter de tralies moet. De gevangenneming kan in beginsel voor een duur van 90 dagen worden opgelegd. Deze termijn kan echter meerdere keren worden verlengd. Gevangenneming mag alleen worden bevolen als er sprake is van: een geval van gevangenneming, ernstige bezwaren en een grond voor gevangenneming.

Gevallen

Er is sprake van een geval van gevangenneming wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit waarvoor een gevangenisstraf van 4 jaar of meer kan worden opgelegd. Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke misdrijven met een lager strafmaximum op grond waarvan gevangenneming kan worden bevolen. Hierbij kunt u denken aan mishandeling en verduistering.

Ernstige bezwaren

Er moeten ernstige bezwaren bestaan dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het feit of de feiten waarvan hij wordt verdacht. Dit houdt in dat er een ernstig vermoeden moet bestaan dat de verdachte het desbetreffende strafbare feit heeft gepleegd. Justitie zal u bijvoorbeeld niet gevangen kunnen nemen op grond van enkel een belastende getuigenverklaring.

Gronden

Gevangenneming kan alleen worden bevolen als er gronden voor zijn, zoals bijvoorbeeld een ernstig gevaar voor vlucht of een eerdere veroordeling van minder dan 5 jaar geleden voor bedreiging, mishandeling, diefstal, verduistering, oplichting, vernieling, of heling. Een andere grond voor gevangenneming is collussiegevaar. Collusiegevaar betekent dat het onderzoek mogelijk wordt belemmerd als de verdachte zou worden vrijgelaten. Onder collussiegevaar kan bijvoorbeeld het bedreigen van een getuige vallen, zodat deze niet belastend tegen u durft te verklaren.

Tips:

1: Uw advocaat kan schorsing van de voorlopige hechtenis voor u aanvragen. De rechter zal dat verzoek honoreren wanneer uw persoonlijke belangen zwaarder wegen dan het algemeen belang dat de maatschappij heeft bij een langere voorlopige hechtenis. In de kern is de vraag of u voor schorsing in aanmerking komt altijd een afweging van de ernst van het feit en de omstandigheden van het geval. Ook uw persoonlijke belangen en de negatieve gevolgen die een langere vrijheidsbeneming voor u kunnen hebben, zijn van belang.

2: Toon aan dat u een baan heeft die u mogelijk verliest als u nog langer vast blijft zitten. Als u bang bent uw huurhuis te verliezen, is dat ook een legitiem argument. Alle zwaarwegende omstandigheden moeten door uw advocaat goed onderbouwd naar voren worden gebracht. Al deze persoonlijke omstandigheden vergroten uw kans op een schorsing.

3: De advocaat kan voorstellen om een voorwaarde aan de schorsing te verbinden, waardoor de raadkamer misschien sneller geneigd zal zijn dit verzoek te honoreren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een straatverbod, huisarrest, een verplicht reclasseringscontact of meldplicht bij een politiebureau.

4: Bij de aanhouding krijgt de verdachte een piketadvocaat toegewezen. Het staat elke verdachte echter vrij een eigen advocaat te kiezen. Soms zegt de politie dat de verdachte een eigen advocaat zelf moet betalen, maar dat is bij een gedetineerde verdachte onjuist. Het is belangrijk dat er vertrouwen bestaat in de kundigheid van de advocaat. U kunt dus altijd vrijblijvend bij andere advocaten informeren hoe zij u zouden bijstaan.

Wilt u vrijblijvend en gratis overleg met een van onze advocaten? Wij zijn bereikbaar op 035-303 8110. U kunt ook het online contactformulier invullen. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Gevangenneming - Problemen met justitie

 

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie