Strafbeschikking

Wat is een strafbeschikking?

Sinds 2008 is het mogelijk dat justitie een straf oplegt zonder tussenkomst van een rechter. Dit heet een strafbeschikking. Het openbaar ministerie heeft de afgelopen jaren duizenden mensen met zo een strafbeschikking bestraft. Veel van die strafbeschikkingen zijn ten onrechte opgelegd. Wij hebben meegewerkt aan een artikel van het NRC waaruit dit blijkt. Dit artikel leest u hier https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/03/het-rommelt-in-de-straffabriek-van-het-om-a3016864

Een paar voorbeelden van onterechte strafbeschikkingen die wij zijn tegengekomen;

 

 • dossiers waar behalve een aangifte geen enkel ander bewijs was.
 • politieagenten die compleet tegenstrijdige verklaringen in het dossier hadden afgelegd.
 • duidelijke gevallen dat verdachten zich tegen een aanval mochten verdedigen en dus een beroep konden doen op noodweer.
 • medeschuld die aangevers bij een incident hadden etc.

 

Er zijn twee soorten strafbeschikkingen;

 

 1. Een brief waarin een geldboete wordt opgelegd.
 2. Een oproep voor een OM zitting waarin wordt gezegd dat de officier van justitie van plan is een strafbeschikking op te leggen.

 

Wij leggen uit hoe beide strafbeschikkingen verder in zijn werk gaan.

 

Er is aan mij een geldboete opgelegd in de vorm van strafbeschikking. Wat nu?

Als u het bedrag op de strafbeschikking betaalt, erkent u het feit te hebben gepleegd en krijgt u een aantekening op uw strafblad. Indien u het niet eens bent met de strafbeschikking, is het dus van belang dat u die boete niet voldoet. Indien u een geldboete is opgelegd voor een verkeersovertreding, openbare dronkenschap of wildplassen kunnen wij u helaas niet verder adviseren. Hier worden namelijk in de regel geen toevoegingen voor afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand.

 

 1. Dien een verzetschrift in wanneer u het niet eens bent met de strafbeschikking. Weet u niet hoe u dit moet doen? Geen probleem, wij kunnen dit ook voor u oppakken als het geen verkeersovertreding betreft. Wanneer het openbaar ministerie het verzetschrift heeft ontvangen, wordt u middels een dagvaarding uitgenodigd bij de rechtbank. Dat is de kantonrechter of de politierechter.
 2. Wanneer een verzetschrift is ingediend, hoeft de opgelegde geldboete niet te worden betaald totdat de rechter op het verzetschrift heeft beslist.
 3. Houd er rekening mee dat de straffen in de richtlijnen van het openbaar ministerie hoger zijn dan de straffen in de richtlijnen van de rechters. Dat betekent dat de kans groot is dat de straf die de rechter u oplegt, lager is dan de straf die het OM u in de strafbeschikking aanbiedt.
 4. Houd er rekening mee dat het betalen van de strafbeschikking mogelijk roet in het eten kan gooien als u een Verklaring omtrent Gedrag nodig heeft.
 5. Controleer de termijn binnen welke uw verzetschrift moet zijn ingediend. Deze staat in de brief. Wanneer het verzetschrift niet op tijd is ingediend, wordt de geldboete definitief.
 6. Na het indienen van het verzetschrift kan het soms lang duren voordat de zaak door het openbaar ministerie aan de rechter wordt voorgelegd. Er zijn geen concrete termijnen waarbinnen dit moet gebeuren. Het mag alleen niet onredelijk lang duren. Indien een verdachte te lang in onzekerheid zit, kan er een aparte procedure bij de rechter worden opgestart.
 7. Ons kantoor is gespecialiseerd in het strafrecht en strafbeschikkingen. Wij zijn bereikbaar op 0683568246. U kunt ook het online contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Het eerste telefoongesprek is altijd gratis.

Ik heb een oproep ontvangen voor een OM zitting. Wat nu?

 1. Een OM zitting is een besloten zitting waar geen publiek bij aanwezig is. Die zitting wordt geleid door een officier van justitie of een parketsecretaris. Dat is iemand die voor een officier van justitie werkt.
 2. U mag zich tijdens de OM zitting laten bijstaan door een advocaat. Wij adviseren dat u hiervan gebruik maakt.
 3. U wordt als verdachte gehoord. Dat wil zeggen dat u geen antwoord hoeft te geven op vragen.
 4. De inhoud van het dossier en uw persoonlijke omstandigheden worden besproken Indien u een advocaat meeneemt, krijgt hij de mogelijkheid verweer te voeren. Hierna krijgt u te horen of het feit bewezen wordt verklaard en zo ja, welke straf wordt opgelegd.
 5. Het openbaar miniserie kan geen gevangenisstraf of voorwaardelijke straf opleggen. Dat mag alleen de rechter.
 6. U hoeft de opgelegde straf niet te accepteren. U kunt uw zaak nog altijd voorleggen aan de rechter.
 7. Zoals al eerder opgemerkt, wij adviseren dat u een advocaat meeneemt naar de OM zitting. Dat heeft een aantal redenen. Een advocaat heeft alleen maar oog voor uw belangen. Een officier van justitie heeft dat niet. Daarnaast ziet een advocaat juridische verweren in een dossier die u als leek wellicht zijn ontgaan.
 8. Ons kantoor is gespecialiseerd in het strafrecht en strafbeschikkingen. Wij zijn bereikbaar op 0683568246. U kunt ook het online contactformulier invullen.Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Het eerste gesprek is altijd gratis.

Strafbeschikking - Problemen met justitie

29 Reacties

 1. E

  Mijn vriend heeft een strafbeschikking gehad van €509 euro voor het verlaten plaats ongeval na het maken van schade aan een stilstaande auto (geen personen aanwezig). Er staat onderaan de brief vermeld: ” Het is mogelijk dat van deze strafbeschikking een aantekening wordt gemaakt in de justitiële documentatie.”
  Houd dit in dat hij nu een strafblad heeft?

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Geachte mevrouw,

   Indien de strafbeschikking wordt geaccepteerd, heeft uw partner inderdaad een strafblad. Aangezien het verlaten van een plaats ongeval ook een misdrijf is en geen overtreding, zou ik u willen vragen zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Het is namelijk raadzaam dat hier even goed naar gekeken wordt.

   Met vriendelijke groet,

   Hermens Van Spanje Advocaten
   http://www.hermensvanspanje.nl/

 2. Th

  Ik had een uitnodiging voor het voorleggen van een strafbeschikking ontvangen van het OM. Ik werd beschuldigd van mishandeling en vernieling. Ik vond dat onterecht. Hermens Van Spanje Advocaten hebben mij bijgestaan hierin. Zij raadden mij af te zien van de voorgelegde strafbeschikking en ik ben gedagvaard. Bij de rechter ben ik vrijgesproken van de aanklacht die op mijn persoon door het OM gevoerd werd. Mijn advies aan anderen is, op te passen met strafbeschikkingen en ga goed na of de aanklacht gegrond is.

  Hermens Van Spanje Advocaten hebben mij uitstekend bijgestaan en ik ben blij dat ik bij hen aangeklopt heb.

 3. M

  Hallo,
  Mijn vader heeft een straf beschikking gekregen van €360,- ten gunste van de een persoon. Mijn vader heeft drie kwart jaar geleden een ongeluk gehad. HIj heeft een fietser aangereden die rechtdoor ging en mijn vader sloeg af. De zaak loopt nog bij de verzekering maar het slachtoffer heeft al een deel van de schade vergoed gekregen. Nu wil het slachtoffer via een strafbeschikking ook geld van mijn vader zien. Het gevoel zegt dat het niet terecht is omdat je hier voor verzekerd bent. Er is verder geen sprake van te hard rijden of drank in het verkeer oid. Mijn vader wil in verzet gaan maar voelt zich hier onzeker over omdat hij idd fout was in dit verkeersongeval. Wat Kan mijn vader nu het beste doen?

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Geachte,

   er lopen in de zaak van uw vader twee zaken naast elkaar. Enerzijds de civiele procedure die momenteel bij een verzekeringsmaatschappij loopt. Anderzijds de strafbeschikking en dat is een strafrechtelijke procedure. Dat is procedure die aanhangig is gemaakt door het openbaar ministerie. Het bedrag van 360 euro heeft dus niets te maken met schade die gevorderd wordt door het vermeende slachtoffer. Die 360 euro is dus geen schadevergoeding, maar een boete. Kunt u ons zeggen welk artikel is genoemd dat uw vader volgens het openbaar ministerie heeft overtreden?

   Met vriendelijke groet,

   Hermens Van Spanje Advocaten
   https://www.hermensvanspanje.nl/

 4. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

  Geachte,

  de wegen van Dienst Justis (de organisatie zich bezig houdt met het afgeven of weigeren van een VOG) zijn regelmatig nog steeds ondoorgrondelijk. U zult hoe dan ook onder een vergrootglas liggen wanneer u een VOG aanvraagt. Daar willen wij echter tegenover zetten dat indien de boete niet hoog is en geen sprake is van relevante recidive, het wellicht kan meevallen bij het verkrijgen van de VOG.

  U kunt vanzelfsprekend contact met ons opnemen indien er in de toekomst een probleem ontstaat met Dienst Justis.

  Hermens Van Spanje Advocaten
  https://www.hermensvanspanje.nl

 5. Anoniem

  Dit is geen openbare vraag, maar meer een openbare opmerking. Ik had ook te maken met een opgelegde strafbeschikking. Ik zou iedereen aanraden zich te laten ondersteunen door een advocaat. In mijn geval was dit dus Hermens van Spanje advocaten en deze heeft dit naar volle tevredenheid gedaan.

 6. D van der M

  Hallo,

  Vandaag heb ik een strafbeschikking gekregen voor te hard rijden. Nu ben ik zelf een therapeut. Heeft dit invloed op mijn VOG?

 7. de heer J.

  Beste,

  Ik heb een strafbeschikking ontvangen voor het rijden op de vluchtstrook van de snelweg tijdens een file.
  Ik was als zorgverlener (fysiotherapeut) onderweg naar het ziekenhuis om een poli te doen waar meerdere specialisten een patient zien. Omdat de wachttijd van deze poli erg lang is wilde ik de patient niet voor niets laten komen en ben ik over de vluchtstrook gaan rijden.
  Nu heb ik 2 vragen: 1: geeft een dergelijke reden lans op vermindering van de straf?
  2: geeft een dergelijke strafbeschikking in de toekomst problemen bij bijvoorbeeld het aanvragen van een VOG?

  MVG,

  Jos

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Geachte heer,

   ik geef puntsgewijs antwoord op uw vragen;

   ad 1) Ja, dat is zeker mogelijk.Toch is het afhankelijk van de kantonrechter die u treft bij het behandelen van uw verzetschrift. Het is aan te bevelen dat u een bewijs bij uw verzetschrift voegt waaruit blijkt dat u die dag dienst had bij de poli.
   ad 2) Dit is niet eenduidig met een ja of een nee te beantwoorden. Aangezien het hier gaat om een relatief lichte overtreding is de kans groot dat dit geen consequenties heeft voor het aanvragen van een VOG.

   Wij hopen uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Hermens Van Spanje Advocaten
   http://www.hermensvanspanje.nl/

 8. Bastiaan W.

  Goedenavond, ik heb 2011 een strafbeschikking gekregen en ik ben direct verzet gegaan, en deze is geaccepteerd.

  We zitten nu in 2018 en heb nog nooit iets gehoord.
  Maar ik zie wel dat hij open staat in mijncjib.

  Ik wil dat deze eruit word gehaald, wat kan ik doen.

  Voorkomen wil ik trouwens heel graag.
  Mvg

 9. c,v kuik

  ik heb eenstrabeschikking voor het rijden op een weggedeelte met een rood kruis.
  Dedatum op de beschikking is 25-03-2018 maar op die datum was ik daar niet,wel op24-03-2018.
  Moet ik hier tegen in verzet gaan.

 10. Joost

  Hallo, ik heb een strafbeschikking gehad voor een mishandeling, ik heb op het politiebureau ontkent dat het een mishandeling was. een van de getuigen heeft geklaard dat hij het ook niet zag als mishandeling. ik begrijp dat als in een strafbeschikking accepteer dat ik mij schuldig heb gemaakt aan deze vermeende mishandeling, onder aan de brief staat heel dreigend bij niet verschijnen ga ik u dagvaarden, moet ik nu antwoorden op deze strafbeschikking of mijzelf laten dagvaarden? ik heb erg weining zin om zonder dat ik mijn verhaal kan toelichten schuld te bekenen aan iets waar ik geen schuld aan aan heb. alvast bedankt voor uw uitleg vriendelijk groet Joost

 11. Bianca

  Ik heb een strafbeschikking gekregen (boete van 95 euro) voor het aanbieden van andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via het inzamelmiddel, dan waarvoor het bestemd is (kattenbakgrind en papieren tasje in de groene container). Ik heb begrepen dat dit een overtreding is op de wet economische delicten en daarom per definitie geregistreerd wordt in mijn justitiële documentatie, ook al is de boete minder dan 100 euro.

  Klopt dit? En heeft het zin om verzet in te stellen? En wat betekent dit voor een eventuele VOG-aanvraag?

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Geachte mevrouw,

   Elke overtreding of misdrijf wordt geregistreerd in uw documentatie. Laten wij u echter wel meteen gerust stellen voor wat betreft een eventuele VOG-aanvraag. Het is moeilijk voor te stellen dat dit consequenties heeft hiervoor. Indien u toch twijfelt, kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met ons kantoor.

   Het instellen van verzet zou zin kunnen hebben indien u gerede twijfel kunt zaaien over uw toezicht op de groene container. Denk hierbij aan een buurman/buurvrouw die geregeld zijn of haar grind voor de katten in uw container deponeerde. Anders adviseren wij de strafbeschikking te accepteren.

   Met vriendelijke groet,

   Hermens Van Spanje Advocaten
   http://www.hermensvanspanje.nl/

 12. Tinus

  Ik heb een strafbeschikking “negeren stopteken dmv rode lamp” Ik heb op tijd bezwaar gemaakt. Binnen welke termijn moet de officier van justitie reageren? Ik heb begrepen dat daar een bepaalde termijn voor staat en als ze die termijn overschrijden de boete automatisch vervalt. Kunt u dit ophelderen? Dank u

 13. yvonne

  Ik heb een bekeuring gehad voor het loslaten lopen van mijn hondje en moet nu voorkomen een vriendin zegt dat ik dan veel hogere kosten ga krijgen als ik het verlies klopt dit

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Geachte mevrouw,

   Mag ik aannemen dat u moet voorkomen bij de kantonrechter? Dit leidt niet automatisch tot hogere kosten. In een strafrechtelijke procedure bent u geen griffiekosten verschuldigd. Wel is het mogelijk dat u een hogere boete krijgt van de kantonrechter. Het is dus belangrijk een goed verhaal/goede uitleg te hebben wanneer u de zaak laat voorkomen.

   Met vriendelijke groet,

   Hermens Van Spanje Advocaten
   http://www.hermensvanspanje.nl/

 14. Naomi

  Ik heb bijna een jaar later pas een strafbeschikking ontvangen. Wat is de termijn hiervoor? (Het is geen verkeersboete) Kan ik hier tegen in verzet gaan?

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Geachte mevrouw,

   Het is mogelijk dat het langere tijd duurt voordat u een strafbeschikking ontvangt. U kunt tegen een strafbeschikking in verzet mits u geen oproep heeft gekregen voor een OM zittng. Let goed op de termijn voor het instellen van verzet. Dit dient binnen 14 dagen na het uitreiken van de strafbeschikking. Mocht u nog nader overleg willen, dan staan wij u graag te woord. U kunt ons bereiken op 035-3038110.

   Met vriendelijke groet,

   Peter Hermens
   Hermens Van Spanje Advocaten

 15. Roland van de Wall

  Stel het omschreven strafbare feit luidt slechts: je hebt op 1-09-2017 met meer dan 2 hengels gevist. Je hebt zelf een op die datum geldige vispas met een derde-hengel toestemming erop. Kun je dan in verzet gaan, omdat het aldus omschreven strafbare feit in dit geval niet strafbaar is?

  1. hermensvanspanje

   Geachte heer Van de Wall,

   dat kan zeker. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, horen wij het graag.

   Met vriendelijke groet,

   Peter Hermens
   Advocaat bij Hermens Van Spanje Advocaten.

 16. Middel

  Ik krijg een strafbeschikking inake een verkeersovertreding echter op de beschikking staat een foutief kenteken ,ook de gemeente waar het plaats vond is fout echter de plaats is wel juist ! moet ik dn deze strafbeschikking betalen of valt dit onder vormfouten ?

  1. hermensvanspanje

   Deze strafbeschikking moet u niet betalen. In dat geval bekent u immers met dat kenteken op die plek te hebben gereden, terwijl dat niet het geval is geweest. U dient een verzetschrift in te dienen. Heeft u nog vragen? Belt u dan gerust even met ons kantoor.

Plaats hier een openbare vraag of reactie