Verduistering in dienstverband

Wat is verduistering?

Verduistering is opgenomen in artikel 321 Wetboek van Strafrecht. Dit artikel verwoordt verduistering als volgt:

,,Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zicht heeft, wederrechtelijk zich toe-eigent, wordt als schuldig gezien aan verduistering”.

Wat is verduistering in functie gepleegd?

Verduistering in functie gepleegd is een speciale, zwaardere vorm van verduistering. De verduistering is dan gepleegd in het kader van iemands werk of beroep. Artikel 322 stelt dit feit als volgt strafbaar:

,,Verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking of van zijn beroep, of tegen geldelijke vergoeding onder zich heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie”.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Verduistering lijkt op diefstal. Bij beide feiten gaat het namelijk om het onrechtmatig onder je houden van goederen die het eigendom van een ander zijn.  Bij verduistering is het voorwerp echter rechtmatig verkregen, terwijl goederen bij diefstal onrechtmatig moeten zijn weggenomen.

Verduistering in functie gepleegd is apart strafbaar gesteld, omdat het plegen van verduistering op de werkvloer of in de uitoefening van een beroep extra kwalijk wordt gevonden.

Een voorbeeld hiervan is dat u een half jaar lang gebruik mag maken van een laptop van uw werk. Als u de laptop vervolgens niet teruggeeft, maar gebruikt voor eigen doeleinden, dan valt dit onder verduistering in functie gepleegd. Dit voorbeeld verschilt van diefstal, omdat u de laptop rechtmatig heeft gekregen. U houdt deze vervolgens echter thuis, terwijl dat niet de bedoeling was. Wanneer u de laptop niet zou hebben gekregen, maar zonder toestemming zou hebben weggenomen van kantoor dan zou het wel diefstal kunnen worden genoemd.

Verduistering door bepaalde personen

Naast ‘normale’ verduistering en verduistering in functie gepleegd, bestaat ook nog een zwaardere versie genaamd: ‘verduistering door bepaalde personen’. Deze strafbaarstelling is geregeld in artikel 323 van het Wetboek van Strafrecht en zegt hierover:

,,Verduistering gepleegd door hem wie het goed uit noodzaak in bewaring is gegeven, of door voogden, curators, bewindvoerders, executeurs van een nalatenschap, door de rechter benoemde vereffenaars van een nalatenschap of gemeenschap of beheerders van instellingen van weldadigheid of van stichtingen, ten opzichte van enig goed dat zij als zodanig onder zich hebben, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vijfde categorie. ”

Bovengenoemde personen hebben volgens de wetgever extra verantwoordelijkheid, waardoor verduistering door hen gepleegd nóg kwalijker wordt bevonden. Om deze reden kan voor deze vorm van verduistering ook een hogere straf worden opgelegd.

Ik word verdacht van verduistering in functie gepleegd. Wat nu?                   

Bij verduistering (in functie gepleegd) is het van belang om goed te kijken naar het tijdsverloop. Het Openbaar Ministerie moet aantonen dat u het voorwerp rechtmatig heeft gekregen. Daarnaast moet kunnen worden bewezen dat u het voorwerp onrechtmatig onder u heeft gehouden.

Tot slot vereist het wetsartikel van verduistering (in functie gepleegd) dat er sprake is van opzet. Dit betekent dat u het goed expres onder u houdt, of althans dat u de de mogelijkheid accepteert dat u iets houdt dat niet uw eigendom is. Wanneer de officier van justitie er niet in slaagt om opzet aan te tonen, zal u vrijgesproken moeten worden.

Let op: De enkele toevallige aanwezigheid van een goed is niet voldoende om verduistering (in functie gepleegd) te kunnen bewijzen. Een goede advocaat zal op dat punt proberen het bewijs om ver te werpen.

Welke straf kan worden opgelegd?

Op verduistering in functie gepleegd staat een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar. Ook zou een boete kunnen worden opgelegd met als maximum Euro 82.000. Bij verduistering in functie gepleegd komt het daarnaast vaak voor dat de verduisterde goederen verbeurd worden verklaard. Dit is een bijkomende straf, die wordt geregeld in artikel 33 wetboek van Strafrecht. De verduisterde goederen worden dan ook van u afgenomen. De maximale straf wordt zelden opgelegd.

Wordt u verdacht van verduistering in dienstverband of heeft u een uitnodiging ontvangen voor verhoor? Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-303 8110. U kunt ook het contactformulier op deze pagina invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Verduistering in dienstverband - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie