Heling van gegevens

Wat is heling van gegevens?

Heling van gegevens wordt na de invoering van de Wet Computercriminaliteit III strafbaar in artikel 139g van het Wetboek van Strafrecht. Dit luidt:

 

1.Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft degene die niet-openbare gegevens:

  • a.verwerft of voorhanden heeft, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van deze gegevens wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze door misdrijf zijn verkregen;

  • b.ter beschikking van een ander stelt, aan een ander bekend maakt of uit winstbejag voorhanden heeft of gebruikt, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het door misdrijf verkregen gegevens betreft.

2.Niet strafbaar is degene die te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het algemeen belang het verwerven, voorhanden hebben, ter beschikkingstellen, bekendmaken of gebruik van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, vereiste.

 

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Bij het helen van gegevens gaat het om digitale gegevens die niet openbaar zijn. Gegevens worden van oudsher niet als een goed gezien. Wanneer een verdachte de ‘normale’ heling ten laste gelegd werd, kon hij niet worden veroordeeld. Digitale gegevens zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. De politiek en openbaar ministerie vonden het zodoende onacceptabel dat zij geen verdachten konden vervolgen voor het helen van gegevens. Dat zullen gegevens zijn die door middel van computervredebreuk of een datalek zijn verkregen.

 

Goed om te weten.

In de rechtszaal zal het met name gaan om de vraag of de verdachte had moeten vermoeden dat de gegevens door misdrijf verkregen waren. Verder worden klokkenluiders volgens het tweede lid beschermd. Hiermee zal in de zittingszaak dus ook de nodige discussie ontstaan. Moet het recht op vrije informatie sterker wegen dan het beschermen van gegevens, zal daarbij de vraag zijn.

Ik word verdacht van de heling van gegevens. Wat nu?

  • Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor, adviseren wij vooraf overleg te hebben met een gespecialiseerde advocaat. De advocaat zal u hierop een advies geven over de in te nemen positie: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Wij adviseren verder een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Een politieverhoor is namelijk een intimiderende situatie. Een advocaat heeft alleen uw belangen op het oog en zal tijdens het verhoor ingrijpen wanneer de vragen dubbelzinnig of te dwingend worden gesteld.
  • Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is ons advies hetzelfde als bij de uitnodiging voor verhoor. Neem op tijd contact op met een gespecialiseerde advocaat en maak een afspraak op kantoor. Neem hoe dan ook een advocaat mee naar de zitting. Op de dagvaarding staat of u wordt gedagvaard bij de politierechter of de meervoudige kamer. Wanneer u bij de politierechter moet komen, wilt dit zeggen dat de zaak als minder ernstig wordt ingeschat dan wanneer het gaat om een meervoudige kamer.
  • Ons kantoor heeft jarenlange ervaring in het strafrecht. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook het online contactformulier invullen dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

 

Computervredebreuk - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie