Diefstal

Ik word verdacht van diefstal. Wat nu?

 

Als u verdachte bent, kunnen er een paar dingen gebeuren;

 

 • Het is mogelijk dat u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor. Doe uzelf het plezier niet te makkelijk te denken over dit verhoor. Denk dus niet dat u het de politie wel even zult uitleggen. Er worden in Nederland nog steeds veel mensen veroordeeld alleen op wat ze tegen de politie gezegd hebben. Heb dus vóór dit verhoor overleg met een goede advocaat. Die advocaat zal een advies geven wat het meest verstandig is: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Neem ook een advocaat mee naar het verhoor. Het kan het verschil maken tussen een vrijspraak of veroordeling.
 • Indien u een dagvaarding of een uitnodiging voor een OM zitting heeft ontvangen, wil dat zeggen dat justitie van mening is dat er genoeg bewijs tegen u ligt voor een veroordeling. Het is dus tijd tegengas te geven en het gevecht met justitie aan te gaan.
 • U kunt een strafbeschikking krijgen. Dit wilt niets anders zeggen dat u een brief krijgt waarin staat dat u een geldboete moet betalen Wij adviseren een dergelijke strafbeschikking niet te accepteren en in verzet te gaan. Dit laatste kunnen wij natuurlijk ook voor u doen. Als u in verzet gaat, wil dit zeggen dat uw zaak altijd wordt voorgelegd aan een rechter. En dat is altijd beter.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • De advocaten van ons kantoor gebruiken geen typische advocatentaal met veel moeilijke woorden. Wij willen verdachten zo goed mogelijk bijstaan en zo goed mogelijk van informatie voorzien.Bij ons krijgt u een duidelijke uitleg. Niemand wil in een strafzaak verwikkeld raken. Als dat toch gebeurt, wilt u de beste hulp. Deskundig. U zoekt een advocaat die het strafrechtelijke proces kent als zijn broekzak. Die het dossier tot op de bodem uitspit. Een creatieve oplossing bedenkt. U wilt de beste hulp.
 • Ons kantoor heeft jarenlange ervaring met het succesvol bijstaan van mensen die verdacht worden van diefstal. En wij doen dat met succes. Ons telefoonnummer is 0683568246. U krijgt meteen strafrechtadvocaat Peter Hermens aan de lijn. U hoeft uw verhaal dus niet eerst aan een secretaresse uit te leggen.
 • Wilt u liever worden teruggebeld? Geen probleem. U kunt ook het online contactformulier invullen dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Bij ons krijgt u meteen advies.
 • Ons kantoor heeft twee bezoeklocaties waar u kunt langskomen: Rotterdam en Maastricht.

Hoe werken wij?

 •  Wij garanderen de beste verdediging en werken als volgt;
 1. Het allerbelangrijkste is het krijgen van het dossier. Onze cliënten krijgen van ons altijd het hele dossier. Nadat we allebei het dossier hebben gelezen, wordt een afspraak ingepland om het dossier te bespreken. Meestal doen we zo’n bespreking op kantoor, maar het kan ook telefonisch.
 2. Indien onze cliënten gedetineerd zijn, komen we regelmatig langs in de PI en doen we de besprekingen natuurlijk daar.
 3. De strategie wordt altijd samen met de cliënt bepaald. Het voeren van de verdediging doe je namelijk samen.
 4. Onze cliënten worden zo snel mogelijk in kennis gesteld van nieuwe ontwikkelingen in hun zaak.
 5. Pro-deo is mogelijk, maar is natuurlijk altijd afhankelijk van uw inkomen.

Ik heb al een advocaat, maar ik ben niet tevreden

Het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de advocaat die u nu bijstaat. Als u dat gevoel niet heeft, wordt de verdediging niet goed genoeg gevoerd. Als iemand naar ons overstapt, krijgen wij vaak te horen dat die advocaat slecht bereikbaar is, het dossier niet genoeg kent, net niet creatief genoeg is in het bedenken van oplossingen of dossierstukken niet wilt delen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

 

Natuurlijk kunt u naar ons overstappen als u gewoon niet tevreden genoeg bent over uw huidige advocaat. Als u contact met ons opneemt, leggen wij u hoe dit in zijn werk gaat en kijken we of er een wederzijdse klik is. Want ook die wederzijdse klik is heel belangrijk.

Wat is diefstal?

Diefstal is opgenomen in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. Dit luidt: ,,hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie”.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan om te kunnen spreken van diefstal;

 

 1. Er moet sprake zijn van een handeling die gericht is op het wegnemen.
 2. Het moet opzettelijk gebeuren. De rechtspraak kijkt hiervoor naar de uiterlijke verschijningsvorm van de handelingen van de verdachte.
 3. De bedoeling van de verdachte om zich iets toe te eigenen, staat centraal. De verdachte moet de bedoeling hebben gehad over iets als heer en meester te beschikken, terwijl het aan iemand anders toebehoort. In de praktijk kan hier discussie over bestaan.Een alledaags voorbeeld kan zich afspelen in de supermarkt. Een product wordt in de eigen tas gedaan en niet in de mand of kar van de supermarkt. Bij de kassa is het product nog niet uit de eigen tas gehaald. Is dat al voldoende om te kunnen spreken over diefstal? Maakt het in dit voorbeeld uit of het in de tas gedaan is, omdat de mand of kar van de supermarkt al vol zat? Klik voor een voorbeeld uit de rechtspraak hier.

Als er aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, moet een verdachte worden vrijgesproken

Goed om te weten

 • Het komt met regelmaat voor dat er aangifte wordt gedaan van diefstal terwijl er onvoldoende bewijs is. Alleen een aangifte is namelijk niet genoeg voor een veroordeling. In de juridische wereld wordt dit aangeduid met ‘één getuige is geen getuige’. Er zal meer bewijs moeten zijn. Als het gestolen goed niet bij de verdachte is aangetroffen, verhoogt dit de bewijslast voor het openbaar ministerie. Er zal gekeken moeten worden of er bijvoorbeeld camerabeelden zijn van de diefstal, is er DNA van de verdachte aangetroffen op het gestolen goed of zijn er meer getuigen die het verhaal van de persoon die aangifte heeft gedaan, bevestigen. Het zal van geval tot geval moeten worden bekeken of er voldoende bewijs tegen de verdachte ligt.
 • Voorlopige hechtenis is mogelijk voor diefstal. Kort gezegd wil dat zeggen dat een verdachte enige tijd in de gevangenis zit zonder dat de rechter iemand heeft veroordeeld. De voorlopige hechtenis van een verdachte kan altijd worden aangevochten bij een rechter.
 • De maximale straf is vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 20.500,-. Winkeldiefstal wordt over het algemeen minder zwaar gestraft dan diefstal van particulieren.
 • Als er is sprake is van diefstal door meer dan één persoon of bijvoorbeeld middels braak, dan wordt er gesproken over gekwalificeerde diefstal. Gekwalificeerde diefstal is een zwaardere variant en wordt meestal zwaarder bestraft.
 • Indien er geweld aan te pas is gekomen bij de diefstal, wordt dit ook zwaarder bestraft dan een enkele diefstal. Geweld is juridisch een ruim begrip. Wanneer een verdachte wordt betrapt tijdens de diefstal en de verdachte zich losrukt, kan dit worden gezien als geweld.

Welke straf kan worden opgelegd?

Wij krijgen vaak de vraag hoe hoog de straf is die de rechter voor een diefstal oplegt. Dit komt natuurlijk pas aan de orde nadat de rechter heeft vastgesteld dat een verdachte schuldig is. Die vraag is heel goed voor te stellen, maar er is geen algemeen antwoord op te geven. De hoogte van de straf is afhankelijk van veel factoren, maar we noemen er alvast drie;

 

 • wat is de waarde van het goed dat is weggenomen?
 • is de verdachte eerder voor diefstal veroordeeld?
 • wat was de rol van de verdachte en wat was de reden iets weg te nemen?

 

Zoals gezegd, er zijn nog meer factoren die van invloed zijn op de hoogte van de straf. Wij kunnen pas inschatting maken, nadat we het dossier hebben gelezen. U kunt de zaak altijd vrijblijvend aan ons voorleggen.

 

Wat is diefstal - Problemen met justitie

 

7 Reacties

 1. E

  Hierbij een enorme dankbetuiging aan Mr. Peter Hermens !!

  Hij heeft ons bijgestaan in een zaak van mijn zoon: diefstal met geweld.
  Het eerste contact gaf gelijk een goed gevoel. We kregen van een kundig man een heldere uitleg van de stand van zaken in ‘gewone’ taal.
  Direct en/of begripvol waar nodig.
  Hij heeft tactisch het onderste uit de kan gehaald om ons te verdedigen, met als resultaat voor ons een, relatief, gunstige uitspraak !

  We konden ons geen betere advocaat toewensen !!!

  Nogmaals héél véél dank, Peter !!!!

  E.

 2. Jos B

  Beste heer mevrouw,
  Graag uw aandacht voor het volgende en indien mogelijk uw hulp.
  Afgelopen zaterdag werd ik aangehouden door de bedrijfsleider van Albert Heijn en vroeg of ik mee wilde lopen.
  Helaas liep dat uit op een erg groot conflict waarbij men me met handgemeen tegen wilde houden.
  Na me afgezet te hebben ben ik weggerend en werd ik achterna gezeten door de politie en zelfs gezocht, er reden 5 auto’s met sirenes in de rondte.
  Mijn partner die op dat moment ook boodschappen had gedaan voor mijn dochter werd na thuiskomst direct aangehouden voor winkeldiefstal en heeft 5 uur vastgezeten.
  Er werd haar medegedeeld dat ik naar huis kon komen en een oproep zou krijgen voor verhoor.
  Nu wilden ze dat ik gisteren al zou komen maar heb dat gelukkig kunnen uitstellen tot woensdag 11 uur.
  Graag verneem ik of u wat voor mij kunt betekenen in deze.
  Mvg.
  Jos B

 3. christien l

  iemand zegt dat ik haar kleren heb gestolen, dit is niet het geval, ze gaat dit rondvertellen in het dorp dat ik haar kleren (zijn van mij geweest) heeft gestolen. Ik heb dit niet gestolen.

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Geachte mevrouw,

   uiteraard heel vervelend voor u. Indien zij deze uitlatingen doet in het openbaar, kunt u overwegen aangifte te doen van smaad en/of laster. Dit kunt u doen op een politiebureau bij u in de buurt. Het is altijd goed wat langer stil te staan bij de vraag of het doen van aangifte de juiste manier is deze onenigheid op te lossen.

   Met vriendelijke groet,

   Hermens Van Spanje Advocaten
   http://www.hermensvanspanje.nl/

Plaats hier een openbare vraag of reactie