Valsheid in geschrifte

Wat is valsheid in geschrifte?

Bij valsheid in geschrifte gaat het om het bewust misleiden van een ander met iets dat op schrift staat. Niet iedere vorm van misleiding is strafbaar.

In artikel 225 Wetboek van Strafrecht wordt het als volgt verwoord:

,, Hij die een geschrift dat bestemd is is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid aan geschrift bestraft”.

Valsheid in geschrifte - Problemen met justitie

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Allereerst moet er sprake zijn van een geschrift. Dat is een schriftelijk stuk dat maatschappelijk als belangrijk wordt gezien. Verder moet het schriftelijk stuk bedoeld zijn om tot bewijs te dienen. Denk hier aan bedrijfsadministratie, facturen, arbeidsovereenkomsten, een aanvraagformulier voor een rijbewijs, een offerte of een paspoort. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om buitenlandse of Nederlandse geschriften. Daarnaast moet blijken dat een verdachte van plan is het geschrift te gebruiken. Tot slot moet er sprake zijn van opzet.

De wet kent een aantal vormen van valsheid in geschrifte;

  1. Wanneer iemand het schriftelijk stuk valselijk opmaakt of vervalst
  2. Wanneer iemand gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift.

Wat is de straf bij valsheid in geschrifte?

De maximale straf die op beide vormen van valsheid in geschrifte staat, is zes jaar gevangenisstraf of een geldboete van €82,000,-. Met de juiste verdediging wordt de maximale straf nooit opgelegd wanneer het feit bewezen wordt verklaard. De wet kent een hogere straf toe wanneer het geschrift een authentieke akte, aandeel of handelspapier betreft. De maximale gevangenisstraf is dan zeven jaar. De maximale geldboete blijft gelijk, namelijk €82,000,-.

Ik word verdacht van valsheid in geschrifte. Wat nu?

Neem contact met ons op wanneer u denkt of weet dat u hiervan verdacht wordt. Wij hebben jarenlange ervaring op dit gebied. Wij zoeken samen met u naar de best mogelijke oplossing. U kunt ons bereiken op 035-3038110 of stuur een bericht via ons contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Het eerste gesprek is altijd gratis en een eventueel vervolgtraject zal in de meeste gevallen door de overheid betaald worden.

Wilt u behalve over valsheid in geschrifte meer weten over; auto in beslag genomen, in hoger beroep gaan, inverzekeringstelling of wat te doen bij een uitnodiging verhoor als verdachte? Klik dan op de desbetreffende link.

Plaats hier een openbare vraag of reactie