Bewaring – voorgeleiding

Wat is bewaring en een voorgeleiding?

Wanneer een verdachte na de aanhouding en inverzekeringstelling volgens het openbaar ministerie langer moet blijven vastzitten, kan de officier van justitie aan de rechter-commissaris vragen een verdachte in bewaring te stellen tijdens een voorgeleiding. Normaal gesproken zal het gaan om een inbewaringstelling voor de duur van veertien dagen, maar het kan ook korter duren. Wanneer de bewaring wordt bevolen, kan een verdachte hier geen beroep tegen instellen. De officier van justitie kan dit wel. Bewaring is onderdeel van de voorlopige hechtenis.

Mijn vriend(in), familielid of echtgeno(o)t(e) wordt misschien in bewaring gesteld. Wat nu?

De zitting waarbij de rechter-commissaris beslist of de vordering tot bewaring wordt toegewezen of afgewezen, heet een voorgeleiding.Het gaat om een besloten zitting waar geen publiek bij aanwezig mag zijn. De voorgeleiding wordt dus bijgewoond door de verdachte, de advocaat, de rechter-commissaris en een griffier. Een officier van justitie mag ook aanwezig zijn. In de praktijk gebeurt dat echter zelden. Tijdens de voorgeleiding gaat het nog niet om de vraag of de verdachte schuldig is. Dat kan pas worden beoordeeld na de inhoudelijke behandeling.

Wanneer een verdachte geen eigen advocaat heeft, wordt de voorgeleiding bijgewoond door de zogenaamde pro-deo advocaat. Als het goed is, neemt de advocaat van de verdachte snel contact op met familieleden of echtgeno(o)t(e) van de verdachte nadat hij zijn cliënt voor het eerst heeft bezocht. Tijdens dat eerste contact bespreekt de advocaat de mogelijkheid dat de verdachte misschien in bewaring wordt gesteld. Laat u niet overrompelen wanneer de advocaat belt. Er lijkt soms een neiging te bestaan bij advocaten dit soort gesprekken af te raffelen. Neem de tijd door te vragen om er achter te komen of de betreffende advocaat een strafrechtspecialist is en hoe vaak hij of zij al is langs geweest op het politiebureau om zijn cliënt te zien.

Wanneer u niet tevreden bent over de advocaat die de verdachte is toegewezen, kunt u zelf een andere advocaat benaderen. De advocaten op ons kantoor Zuketto Hermens Advocaten zijn strafrechtspecialist en garanderen goede rechtsbijstand. Wij zijn bereikbaar op 0683568246. U kunt ook het online contactformulier invullen op deze website. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wat kan een advocaat aanvoeren tijdens de voorgeleiding?

Tijdens de voorgeleiding kan de advocaat van de verdachte vragen om de vordering af te wijzen en de cliënt in vrijheid te stellen. Een goede advocaat gaat het volgende na;

  1. Er wordt bekeken of aan alle formaliteiten van de aanhouding en inverzekeringstelling is voldaan. Zo moet er bekeken worden of er een redelijk vermoeden van schuld bestond om de verdachte aan te houden.
  2. Is er voldaan aan de voorwaarden voor voorlopige hechtenis? Alle van toepassing zijnde jurisprudentie moet worden benoemd. Een goede strafrechtadvocaat schudt dit zo uit zijn mouw. Als de advocaat gelijk krijgt van de rechter-commissaris, dan wordt de vordering afgewezen en wordt de verdachte in vrijheid gesteld.
  3. De persoonlijke omstandigheden van de verdachte moeten uiteen worden gezet. De advocaat moet dan alles uit de kast trekken. Hij moet aantonen dat de belangen van zijn cliënt zwaarder wegen dan die van de maatschappij. Wordt uw vriend, familielid of echtgeno(o)t(e) voorgeleid? Zijn of haar advocaat zal u waarschijnlijk vragen om veel bewijsstukken langs te brengen of toe te sturen. Help de advocaat. Toon bijvoorbeeld aan dat de verdachte zijn of haar baan dreigt te verliezen of het schooljaar zal moeten overdoen als de vordering tot bewaring wordt toegewezen. Laat weten als er financiële zorgen zijn, zoals betalingsachterstanden of een hypotheekschuld. Ook als de verdachte verantwoordelijk is voor de zorg van kinderen of ouderen, kan dit van belang zijn. Een goede advocaat zal al deze omstandigheden aan de rechter-commissaris voorhouden.
  4. De advocaat kan aanvoeren dat de verdachte bereid is alle voorwaarden die aan de schorsing worden verbonden op te volgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inleveren van het paspoort, een enkelband, verplicht reclasseringscontact of een meldplicht bij de politie.

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie