Inverzekeringstelling

Wat is een inverzekeringstelling?

Wanneer een verdachte is aangehouden, mag degene gedurende zes uur door de politie op het politiebureau worden verhoord. Als de politie van mening is dat een verdachte in het belang van het onderzoek langer moet worden vastgehouden, dan mogen zij de hulpofficier van justitie of officier van justitie vragen een verdachte in verzekering te stellen Dat mag voor de duur van drie dagen en dat mag één keer met drie dagen worden verlengd. Alleen de rechter-commissaris mag de inverzekeringstelling met drie dagen verlengen. Als de rechter-commissaris de inverzekeringstelling als onrechtmatig beoordeeld, zal een verdachte in de regel weer naar huis mogen.

Inverzekeringstelling - Problemen met justitie

Wat betekent ‘in het belang van het onderzoek’ in normaal Nederlands?

Hier kan worden gedacht aan het nogmaals horen van de verdachte, het opsporen van medeverdachten, het controleren van de identiteit van de verdachte en het horen van getuigen.

Tips bij een inverzekeringstelling.

Tip 1. Maak gebruik van het zwijgrecht.

Er worden in Nederland nog steeds veel verdachten veroordeeld op basis van de verklaring die zij bij de politie afleggen. Het is daarom bijna altijd beter gedurende de aanhouding en inverzekeringstelling gebruik te maken van het zwijgrecht. In uitzonderlijke gevallen is het wel goed vanaf het begin van de inverzekeringstelling een verklaring af te leggen. Dit dient altijd in overleg met de advocaat te gebeuren.

Tip 2. Zorg dat je advocaat je partner, familie of vrienden op de hoogte brengt.

De politie zal een verdachte tijdens de inverzekeringstelling normaal gesproken niet in de gelegenheid stellen om contact op te nemen met familie, vrienden, kinderen of partners. Een (toegewezen) advocaat mag dat wel. Wanneer een verdachte geen eigen advocaat heeft, wordt hem een advocaat toegewezen. Die advocaat wordt ook wel een piketadvocaat genoemd. Als het goed is, zal de advocaat niet alleen overleg hebben met degene die is aangehouden, maar ook aan zijn cliënt vragen met welke partner, familieleden of vrienden contact moet worden opgenomen, zodat zij weten waar hij of zij zich bevindt. Er kan dan bijvoorbeeld kleding worden langs gebracht.

Tip 3. Neem als partner, familie of vriend contact op met de piketcentrale.

Wanneer het u als familielid, vriend, kind of partner te lang duurt voordat een advocaat contact met u opneemt, kunt u contact opnemen met de piketcentrale. Het telefoonnummer is 088-787 1010. Wanneer u de volledige naam van de aangehouden verdachte en geboortedatum doorgeeft, zal u worden verteld wat de naam is van de advocaat die hem heeft bezocht. U kunt dan zelf contact opnemen met de advocaat. Laat u zich niet overrompelen wanneer de advocaat belt. Er lijkt soms een neiging te bestaan bij advocaten dit soort gesprekken af te raffelen. Neem de tijd door te vragen om er achter te komen of de betreffende advocaat voldoende kennis van zaken heeft.

Tip 4. Niet tevreden met uw advocaat? Benader een andere.

Indien u niet tevreden bent met de advocaat die de verdachte is toegewezen kunt u zelf een andere advocaat benaderen. Indien u dat doet, mag die andere advocaat echter niet zomaar langs bij de aangehouden verdachte. De eerste advocaat zal hiervoor toestemming moeten geven aan de advocaat die u benaderd heeft. In de praktijk wordt er weinig toestemming gegeven, omdat advocaten nu eenmaal niet graag afstand doen van een zaak. De advocaat die u zelf heeft benaderd, doet er goed aan in ieder geval aan de eerste advocaat te vragen of hij wil doorgeven dat u een andere advocaat heeft benaderd. De eerste advocaat is verplicht die informatie door te geven aan de verdachte.

Hulp bij inverzekeringstelling.

Heeft u hulp nodig bij inverzekeringstelling? Neem dan direct contact met ons op via ons contactformulier, stel uw vraag online of bel 035-3038110. Het eerste gesprek is altijd gratis en een eventueel vervolgtraject zal in de meeste gevallen door de overheid betaald worden.

Wilt u meer weten over; auto in beslag genomenvalsheid in geschrifte, in hoger beroep gaan, of wat te doen bij een uitnodiging verhoor als verdachte? Klik dan op de desbetreffende link.

2 Reacties

 1. l

  Hallo

  Mijn dochter is verkracht vorige week door een ex vriendje. ze gaat maandag aangifte doen.
  Er zijn ook al meteen na de verkrachting sporen(sperma) veilig gesteld.
  Ik vraag mij af hoe het kan dat hij nog vrij rondloopt?

  1. Hermens Advocatuur

   Geachte heer,

   dank voor uw reactie. Wat vreselijk wat uw dochter is overkomen. Zonder aangifte gaat de politie in een zedenzaak niet snel over tot aanhouding van een verdachte. Na maandag is het belangrijk dat er nauw contact blijft met politie en justitie. Ik raad u dan ook aan dat u en uw dochter vragen om een direct e-mailcontact van de zedenrechercheur en/of een mobiel telefoonnummer. Dat kunt het beste doen voor of na het verhoor. Zo weet u tenminste dat de zaak niet op de ‘grote stapel’ terecht komt.

   Ik sta geen slachtoffers bij, maar ik kan u wel in contact brengen met een goede advocaat die dat wel doet.

   Mocht ik verder iets voor u kunnen doen, hoor ik het graag.

   Met vriendelijke groet,

   Peter Hermens advocaat.

Plaats hier een openbare vraag of reactie