Aanhouding

Wanneer mag iemand worden aangehouden?

Alleen een verdachte mag worden aangehouden. Er moet sprake zijn van een redelijk vermoeden van schuld dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd. Het is in eerste instantie de politie die bepaalt of hiervan sprake is. Wanneer daarna een zaak bij de rechter wordt aangebracht, beoordeelt de rechter of de politie gelijk had.

Bij een redelijk vermoeden van schuld gaat het om feiten en omstandigheden die op dat moment bij de politie bekend waren. Dit kunnen wij uitleggen met een makkelijk voorbeeld. Stel, iemand staat al enige tijd op de hoek van de straat waar in drugs gedeald wordt. De politie vindt dit verdacht en houdt die persoon aan. Tijdens het fouilleren vindt de politie drugs. De gevonden drugs mogen niet worden meegewogen bij de vraag of de aanhouding terecht was. Er mag alleen worden gekeken naar de informatie die bij de politie bekend was vlak vóór de aanhouding.

Als er geweld wordt toegepast bij een aanhouding is daarnaast van belang dat dit geweld aan de gestelde eisen van subsidiariteit en proportionaliteit voldoet. Een voorbeeld uit de praktijk leest u hier.

Wanneer iemand ten onrechte als verdachte is aangemerkt, kan het tegen hem verzamelde bewijs worden uitgesloten of de straf worden verminderd. De advocaat moet dus heel goed nakijken of de verdenking terecht was.

De aanhouding - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie