Algemene en bijzondere voorwaarden

Wat zijn algemene en bijzondere voorwaarden?

De rechter heeft de mogelijkheid om een straf of een gedeelte daarvan voorwaardelijk op te leggen. Dit staat in artikel 14b Wetboek van Strafrecht. Als de rechter de straf voorwaardelijk oplegt, stelt hij daarbij een proeftijd vast. De veroordeelde moet zich dan aan de algemene en bijzondere voorwaarden houden. Wanneer de veroordeelde zich niet houdt aan de algemene of bijzondere voorwaarden, kan de voorwaardelijke straf alsnog worden opgelegd.

Wat zijn algemene en bijzondere voorwaarden?

De algemene voorwaarde

De algemene voorwaarde houdt in dat de veroordeelde tijdens de proeftijd geen nieuw strafbaar feit mag plegen. Dit wordt verwacht van iedereen die een voorwaardelijke straf krijgt opgelegd. Wanneer u bijvoorbeeld een voorwaardelijke straf heeft gekregen voor een mishandeling en u pleegt voor het einde van uw proeftijd een diefstal, kan het gebeuren dat u alsnog uw voorwaardelijke straf voor de mishandeling moet ondergaan.

De bijzondere voorwaarden

De rechter bepaalt aan de hand van feiten en omstandigheden welke bijzondere voorwaarden passend zijn voor de desbetreffende veroordeelde. Er zijn verschillende soorten bijzondere voorwaarden;

  • Herstellende voorwaarden. De rechter kan bijvoorbeeld eisen dat de veroordeelde het slachtoffer financieel tegemoet komt. Een ander voorbeeld is dat de rechter eist dat de veroordeelde een bepaald bedrag stort op het rekeningnummer van het schadefonds geweldsmisdrijven.
  • Vrijheidsbeperkende voorwaarden. Bij vrijheidsbeperkende voorwaarden kunt u denken aan de meldplicht, een contactverbod, drugs- of alcoholverbod, etc. De rechter kan u bijvoorbeeld verplichten om zich iedere vrijdagochtend op het politiebureau te melden.
  • Op zorg of gedrag gerichte voorwaarden. De rechter kan u bijvoorbeeld verplichten om zich te laten opnemen in een afkickkliniek.
  • Verplicht reclasseringstoezicht. De rechter kan eisen dat de reclassering gedurende de proeftijd toezicht op u houdt.
  • Elektronisch toezicht. De rechter kan u verplichten om een enkelband te dragen gedurende de proeftijd.

Heeft u zich niet aan de algemene of bijzondere voorwaarden gehouden?

Als u zich niet aan de algemene of bijzondere voorwaarden heeft gehouden, kan de officier van justitie actie ondernemen. In dat geval kan hij een vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling indienen. Als de rechter deze vordering toewijst, wordt de voorwaardelijke straf onvoorwaardelijk. U moet deze dus alsnog ondergaan.

Wilt u meer lezen over de voorwaardelijke straf, klik dan hier.

Bent u het niet eens met de aan u opgelegde bijzondere voorwaarden. Of wilt u een aanpassing van de voorwaarden? Denkt u dat u een voorwaarde heeft overtreden? Neem dan contact op met een gespeciliseerd advocaat. U kunt ons bereiken op 035-3038110. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene en bijzondere voorwaarden - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie