Algemene en bijzondere voorwaarden

Wat zijn algemene en bijzondere voorwaarden?

De rechter heeft de mogelijkheid om een straf of een gedeelte daarvan voorwaardelijk op te leggen. Als de rechter de straf voorwaardelijk oplegt, stelt hij daarbij een proeftijd vast. Die proeftijd begint pas te lopen nadat de uitspraak van de rechter definitief geworden is. De proeftijd loopt dus niet wanneer een verdachte hoger beroep heeft ingesteld en dit hoger beroep nog loopt. Tijdens de proeftijd moet de veroordeelde zich dan aan de algemene en bijzondere voorwaarden houden. Wanneer de veroordeelde zich niet houdt aan de algemene of bijzondere voorwaarden, kan de voorwaardelijke straf alsnog worden opgelegd.

Wat zijn algemene en bijzondere voorwaarden?

De algemene voorwaarde

De algemene voorwaarde houdt in dat de veroordeelde tijdens de proeftijd geen nieuw strafbaar feit mag plegen. Dit wordt verwacht van iedereen die een voorwaardelijke straf krijgt opgelegd. Wanneer u bijvoorbeeld een voorwaardelijke straf heeft gekregen voor een mishandeling en u pleegt voor het einde van uw proeftijd een diefstal, kan het gebeuren dat u alsnog uw voorwaardelijke straf voor de mishandeling moet ondergaan.

De bijzondere voorwaarden

De rechter bepaalt aan de hand van feiten en omstandigheden welke bijzondere voorwaarden passend zijn voor de desbetreffende veroordeelde. Er zijn verschillende soorten bijzondere voorwaarden;

  • Herstellende voorwaarden. De rechter kan bijvoorbeeld eisen dat de veroordeelde het slachtoffer financieel tegemoet komt. Een ander voorbeeld is dat de rechter eist dat de veroordeelde een bepaald bedrag stort op het rekeningnummer van het schadefonds geweldsmisdrijven.
  • Vrijheidsbeperkende voorwaarden. Bij vrijheidsbeperkende voorwaarden kunt u denken aan de meldplicht, een contactverbod, drugs- of alcoholverbod, etc. De rechter kan u bijvoorbeeld verplichten om zich iedere vrijdagochtend op het politiebureau te melden.
  • Op zorg of gedrag gerichte voorwaarden. De rechter kan u bijvoorbeeld verplichten om zich te laten opnemen in een afkickkliniek.
  • Verplicht reclasseringstoezicht. De rechter kan eisen dat de reclassering gedurende de proeftijd toezicht op u houdt.
  • Elektronisch toezicht. De rechter kan u verplichten om een enkelband te dragen gedurende de proeftijd.

Het openbaar ministerie vindt dat ik een algemene of bijzondere voorwaarden heb overtreden. Wat nu?

Als het openbaar ministerie van mening is dat een veroordeelde zich niet aan de algemene of bijzondere voorwaarden heeft gehouden, kan het openbaar ministerie actie ondernemen. Er zijn twee situaties;

  1. Overtreding algemene voorwaarde: dit wil zeggen dat het openbaar ministerie van mening is dat u een nieuw strafbaar feit heeft gepleegd. Wat er dan gebeurt is dat u wordt gedagvaard voor het nieuwe strafbare feit. Daar wordt een vordering tot tenuitvoerlegging voor de oude voorwaardelijke straf bijgedaan. Die wordt dus op hetzelfde moment behandeld. De vordering tot tenuitvoerlegging kan alleen worden toegewezen als er voldoende bewijs is dat u zich aan een nieuw strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Als u vindt dat u ten onrechte bent veroordeeld, kunt u in hoger beroep. Zolang dat hoger beroept nog loopt, is de executie van de oude voorwaardelijke straf niet toegestaan. Dat heeft de Hoge Raad op 6 maart 2020 beslist. Die uitspraak lees u hier.
  2.  Overtreding bijzondere voorwaarde: in de regel is de reclassering betrokken bij het naleven van de bijzondere voorwaarde(n). Een vordering tot tenuitvoerlegging wegens het niet naleven van de bijzondere voorwaarde(n) komt dus meestal van de reclassering af. Ook hier wordt een zitting ingepland. De medewerker van de reclassering zal dan bij de zitting aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Ook de advocaat mag dan vragen stellen. Hier zal proportionaliteit van groot belang zijn. Was de reclassering wel redelijk? Moet de veroordeelde een tweede of zelfs derde kans worden gegund? Er is tegen de uitspraak van de rechter geen hoger beroep mogelijk. Het is dus belangrijk dat deze zitting goed wordt voorbereid.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij hebben al veel van onze cliënten kunnen helpen. Er staat voor u veel op het spel. Dit soort zittingen moeten goed worden voorbereid. Wij zorgen ervoor dat wij snel de beschikking krijgen over het dossier. Daarna bepalen wij samen met u de tactiek. U kunt ons bereiken op 0683568246. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene en bijzondere voorwaarden - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie