Hoger beroep

Wat is hoger beroep?

Wanneer u niet tevreden bent met de beslissing van de meervoudige kamer of politierechter, kunt u in hoger beroep gaan. De reden van het hoger beroep kan zijn dat u van mening bent dat u ten onrechte bent veroordeeld of dat u vindt dat de opgelegde straf te hoog is. Het hoger beroep wordt behandeld door het gerechtshof. De rechters die zich over het hoger beroep buigen, zijn altijd andere rechters dan de rechters bij de rechtbank. U kunt als verdachte zelf hoger beroep instellen. U kunt dit ook laten doen door een advocaat.

De beroepstermijn is 14 dagen nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan. Wanneer u later dan die 14 dagen hoger beroep instelt, zult u niet-ontvankelijk worden verklaard in het hoger beroep. Er bestaat een uitzondering op die regel. Het is mogelijk dat een verdachte niet aanwezig was bij de rechtbank en dat hij niet van de strafzaak heeft geweten. De beroepstermijn van 14 dagen begint dan pas te lopen zodra de verdachte op de hoogte is van de uitkomst bij de rechtbank.

Tijdens het hoger beroep komen de feiten van een strafzaak nog een keer (uitgebreid) aan de orde. Het gebeurt met grote regelmaat dat de rechters in het hoger beroep tot een andere conclusie komen dan de rechtbank. Het kan daarbij ook gebeuren dat de rechters van het gerechtshof tot een hogere straf komen dan de rechtbank.  Uit statistisch onderzoek is echter gebleken dat het waarschijnlijker is dat een verdachte er beter vanaf komt bij het gerechtshof dan bij de rechtbank.

Hoe lang duurt het voordat het hoger beroep wordt behandeld?

Na het instellen van het hoger beroep kan het enige tijd duren voordat de zaak in hoger beroep wordt behandeld. Er zijn namelijk beduidend minder gerechtshoven dan rechtbanken. Bij relatief eenvoudige strafzaken duurt het gemiddeld 6 tot 12 maanden voordat het gerechtshof zich over de zaak buigt. Wanneer de zaak gecompliceerder is, duurt het gemiddeld 12 tot 24 maanden.

Is het noodzakelijk zich tijdens het hoger beroep te laten bijstaan door een advocaat?

Het komt met grote regelmaat voor dat verdachten zich bij de rechtbank niet hebben laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Bijstand door een advocaat is ook gedurende het hoger beroep niet verplicht, maar wij adviseren hoe dan ook dat u een gespecialiseerde advocaat in de arm neemt. Het gerechtshof is namelijk de laatste instantie die zich buigt over de feiten van de strafzaak. De Hoge Raad toetst alleen maar of het recht goed is toegepast. Daarnaast zit er in veel zaken een juridisch verweer waar een leek overheen leest.

De advocaten op ons kantoor zijn strafrechtspecialist. Wij garanderen goede rechtsbijstand. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook het online contactformulier invullen op deze website. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Maakt u zich zorgen over de kosten van een advocaat? Dat is vaak niet nodig. Wanneer uw inkomen niet te hoog is, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval bent u alleen een eigen eigen bijdrage verschuldigd. Wij vertellen u daar graag meer over.

Getuigen of deskundigen horen tijdens het hoger beroep.

Wanneer u gedurende het hoger beroep getuigen of deskundigen wilt horen, is het heel verstandig dit binnen 14 dagen na het instellen van het hoger beroep schriftelijk kenbaar te maken. Dit moet bij de strafgriffie van de rechtbank waar uw zaak is behandeld. Dit wordt in de juridische wereld het indienen van een schriftuur genoemd. Het alleen opschrijven van de naam van de getuige of deskundige is niet voldoende. Er moet worden toegelicht waarom het in uw belang is dat de getuige wordt gehoord. Onderschat het belang van een goede toelichting niet. Als het gerechtshof namelijk van mening is dat de toelichting onduidelijk is, kunt u geen getuige of deskundige horen die misschien wel van groot belang is voor uw zaak. Wanneer u zich voor het hoger beroep laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat, zal hij de schriftuur voor u opstellen en indienen.

In het geval u later dan 14 dagen na het instellen van het hoger beroep een getuige of deskundige opgeeft, wil dit niet automatisch zeggen dat het gerechtshof het verzoek afwijst. Wanneer het gerechtshof van mening is dat de getuige of deskundige noodzakelijk is voor het achterhalen van de waarheid, zal de opgegeven getuige of deskundige worden gehoord. Rechters bij het gerechtshof zijn niet snel overtuigd van een dergelijke noodzaak.

Hulp bij hoger beroep

Heeft u hulp nodig bij uw hoger beroep zaak? Neem dan direct contact met ons op via ons contactformulier, stel uw vraag online of bel 035-3038110. Het eerste gesprek is altijd gratis en een eventueel vervolgtraject zal in de meeste gevallen door de overheid betaald worden. Ons kantoor Hermens Van Spanje Advocaten is gespecialiseerd in het strafrecht

Hoger beroep - Problemen met justitie

Wilt u behalve over wat hoger beroep is meer weten over; auto in beslag genomenvalsheid in geschrifte, in hoger beroep gaan, inverzekeringstelling of wat te doen bij een uitnodiging verhoor als verdachte? Klik dan op de desbetreffende link.

2 Comments

  1. R

    In 2010 ben ik bij verstek veroordeeld 4 maanden rijontzegging 2 jaar proeftijd 500 euro boete maar heb nooit het vonnis gekregen die kreeg ik pas in 2017 kon hogerberoep aantekenen heb ik direct gedaan nu moet ik 14 april 2019 in hogerberoep voor komen sorry maar zijn ze hier nou niet knettergek naar bijna 9 jaar

Plaats hier een openbare vraag of reactie