Jurisprudentie

Wat is jurisprudentie?

In de jurisprudentie wordt uitleg gegeven aan de wet. Hiermee¬†worden alle uitspraken bedoeld waarin rechters de wet toepassen en uitleggen. Deze uitspraken worden vaak gepubliceerd in vakbladen. Verder ook bijvoorbeeld op www.rechtspraak.nl. In de wet staan veel woorden die nader ge√Įnterpreteerd moeten worden. Wat wordt bijvoorbeeld bedoeld met een redelijke termijn? Of wat is redelijk of billijk? Door toepassing te geven aan de wet- en regelgeving geven rechters in hun uitspraak antwoord op deze vragen.¬†In de zittingszaal wordt¬†daarom door advocaten niet alleen¬†de wet- en regelgeving aan de orde gesteld, maar¬†ook de juridische interpretatie ervan. De uitleg die aan de wet wordt gegevens is immers minstens zo belangrijk.

Als een rechter een bepaalde uitleg geeft aan een wettelijke term en deze uitleg wordt overgenomen door andere rechters dan spreekt men van precedentwerking.

Wat is jurisprudentie - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie