Vernieling

Wat is vernieling?

Vernieling is opgenomen in artikel 350 Wetboek van Strafrecht. Artikel 350 Wetboek van Strafrecht luidt als volgt: “Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Er is pas sprake van een strafbare vernieling wanneer u een object van een ander opzettelijk vernielt. Bijvoorbeeld als u een baksteen door de ruiten van de buurman gooit. Bovendien is er pas sprake van een strafbare vernieling wanneer u het desbetreffende object onbevoegd of in strijd met de wet heeft vernield. Als u bevoegd bent om het object te vernielen, bent u dus niet strafbaar. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het kappen van bomen in opdracht van een gemeente.

Ik word verdacht van vernieling. Wat nu?

Zoals hierboven is aangegeven, is een vernieling alleen strafbaar wanneer deze opzettelijk is gepleegd. Met andere woorden, u bent niet strafbaar wanneer u per ongeluk iets kapot maakt. Als u wordt verdacht van vernieling is het belangrijkste verweer dan ook dat er geen opzet aanwezig was. In het recht wordt opzet beschreven als ‘willens en wetens’ handelen. Bij de meeste delicten, waaronder vernieling, wordt bij het opzetvereiste echter genoegen genomen met het zogenoemde ‘voorwaardelijk opzet‘. Hiervan is sprake als u bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het object door uw handeling kapot zou gaan of beschadigd zou raken.

Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer u fanatiek een potje voetbal speelt naast een breekbare kweekkas. Wanneer de kas kapot gaat omdat de voetbal hier hard tegen aan is gekomen, zal de officier van justitie zeggen dat u opzet heeft gehad op de vernieling van de kas. U moest namelijk weten dat er een grote kans bestond dat de kas kapot zou gaan op het moment dat er een harde voetbal tegenaan zou komen. Ondanks dat u zich bewust was van deze kans, heeft u er toch voor gekozen om te voetballen naast de kas. In de rechtszaal zal dan ook geregeld discussie worden gevoerd over of een vernieling opzettelijk is gepleegd of niet. Met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat zult u sterker staan in deze discussie. Wanneer niet vastgesteld kan worden dat u het object opzettelijk heeft vernield, zal vrijspraak moeten volgen.

Welke straf kan worden opgelegd?

Voor vernieling kan een gevangenisstraf van twee jaar of een geldboete van € 20.500,- worden opgelegd. Met de juiste verdediging zal de maximale straf echter nooit worden opgelegd.

Tegenwoordig wordt in de meeste gevallen een strafbeschikking opgelegd bij vernieling. U hoeft dan niet voor de rechter te verschijnen. Vaak zult u een geldboete krijgen. Wanneer u deze betaalt, zult u niet verder worden vervolgd. U moet echter goed voor ogen houden dat vernieling een misdrijf is en u dus automatisch een strafblad krijgt wanneer u niet in verzet gaat tegen de strafbeschikking. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw loopbaan. De meeste werkgevers zullen namelijk een Verklaring Omtrent Gedrag van u vragen. Een strafblad kan daarbij voor problemen zorgen.

Wanneer u het niet eens bent met de strafbeschikking, kunt u hiertegen binnen 14 dagen verzet instellen. In het verzetschrift moet u onderbouwd aangeven waarom u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking. Na ontvangst van het verzetschrift zult u middels een dagvaarding uitgenodigd worden bij de rechtbank. Aangezien een strafblad grote gevolgen kan hebben, adviseren wij u om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.  Via de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u nagaan of u aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand. U kunt ons bereiken op 035-3038110 of stuur een bericht via ons contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Vernieling - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie