Vernieling

Ik word verdacht van mishandeling. Wat nu?

 • Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor, adviseren wij vooraf overleg te hebben met een gespecialiseerde advocaat om uw situatie te bespreken. De advocaat zal u hierop een advies geven over de in te nemen positie: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Wij adviseren verder een advocaat mee te nemen naar het verhoor.. Een advocaat heeft alleen uw belangen op het oog en zal tijdens het verhoor ingrijpen wanneer de vragen dubbelzinnig of te dwingend worden gesteld. Het kan het verschil maken tussen een veroordeling of een vrijspraak.
 • Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is ons advies hetzelfde als bij de uitnodiging voor verhoor. Neem op tijd contact op met een gespecialiseerde advocaat en maak een afspraak op kantoor. Neem hoe dan ook een advocaat mee naar de zitting.
 • U kunt een strafbeschikking krijgen. Dit wilt niets anders zeggen dat u een brief krijgt waarin staat dat u een geldboete moet betalen Wij adviseren een dergelijke strafbeschikking niet te accepteren en in verzet te gaan. Dit laatste kunnen wij natuurlijk ook voor u doen. Als u in verzet gaat, wil dit zeggen dat uw zaak altijd wordt voorgelegd aan een rechter. En dat is altijd beter.
 • Wij helpen u natuurlijk graag. Wij staan echter alleen verdachten bij. Geen personen die aangifte hebben gedaan of gaan doen van vernieling.
 • Als u telefonisch contact met ons opneemt, krijgt u strafrechtadvocaat Peter Hermens aan de lijn. U kunt ook het online contactformulier invullen dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Het eerste telefoongesprek is natuurlijk altijd gratis.
 • Ons kantoor heeft twee bezoeklocaties waar u kunt langskomen voor een gesprek; Rotterdam en Maastricht

Wat is vernieling?

Vernieling is opgenomen in artikel 350 Wetboek van Strafrecht. Artikel 350 Wetboek van Strafrecht luidt als volgt: “Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

 • Er is pas sprake van een strafbare vernieling wanneer een verdachte een object van een ander opzettelijk vernielt. Als er sprake was van een ongeluk, is er geen strafrechtelijk geen sprake van een vernieling.
 • Bovendien is er pas sprake van een strafbare vernieling wanneer de verdachte het desbetreffende object onbevoegd of in strijd met de wet heeft vernield.
 • De strafrechtelijke betekenis van vernieling is wat ruimer dan wat we er in ons dagelijks taalgebruik onder verstaan. Zo is bijvoorbeeld het plassen in een politiecel onder omstandigheden al een vernieling.

Buiten bereik van de rechter

Het openbaar ministerie heeft de mogelijkheid een vernieling buiten het bereik van de rechter te houden. Dit kan op twee manieren;

 

 1. Het toesturen van een strafbeschikking. Dit wilt niets anders zeggen dat u een brief krijgt waarin staat dat iemand een geldboete moet betalen Wij adviseren een dergelijke strafbeschikking niet te accepteren en in verzet te gaan. Dit laatste kunnen wij ook voor u doen. Het is altijd beter wanneer een rechter naar de zaak kijkt.
 2. Een OM zitting in te plannen. Iemand wordt dan uitgenodigd om bij een officier van justitie te komen praten over hetgeen is voorgevallen. Ook hierin kunnen wij u adviseren en bijstaan.

Goed om te weten

 • Het komt met grote regelmaat voor dat er aangifte wordt gedaan van vernieling terwijl er onvoldoende bewijs is voor een veroordeling. Alleen een aangifte is namelijk niet genoeg voor een veroordeling. In de juridische wereld wordt dit aangeduid met ‘één getuige is geen getuige’. Er zal meer bewijs moeten zijn. Denk hier aan verklaringen van andere personen dan de persoon die aangifte heeft gedaan. Maar ook wanneer er een aangifte ligt plus een belastende getuigenverklaring wil dit nog niet automatisch zeggen dat er voldoende bewijs is. Dit moet van geval tot geval worden bekeken. Zo is het ook denkbaar dat een aangifte uit de duim gezogen is en dat degene die aangifte heeft gedaan, getuigen heeft gevraagd die onjuiste aangifte te ondersteunen. Zoals gezegd, het moet van geval tot geval worden bekeken.
 • Er is voorlopige hechtenis mogelijk voor vernieling. In de praktijk komt dit niet vaak voor.

Welke straf kan worden opgelegd?

 • Voor vernieling kan een gevangenisstraf van twee jaar of een geldboete van € 20.500,- worden opgelegd. Met de juiste verdediging zal de maximale straf echter nooit worden opgelegd.

 

Vernieling - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie