Oplichting

Wat is oplichting?

Oplichting is opgenomen in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht. Dit luidt: hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Oplichting is net als fraude een vorm van bedrog. Bij oplichting wordt gebruik gemaakt van oplichtingsmiddelen. De wet noemt er vier; het aannemen van een valse naam of valse hoedanigheid, een listige kunstgreep of een samenweefsel van verdichtsels.

  • Vals naam of valse hoedanigheid: de dader neemt een valse naam of valse hoedanigheid aan om het slachtoffer op te kunnen lichten. Gedacht kan worden aan een persoon die zich voordoet als monteur van een energieleverancier om zo de eigen bijdrage in ontvangst te nemen i.v.m. de vervanging van de meter.
  • Listige kunstgreep: de dader verricht een misleidende feitelijke handeling om het slachtoffer op te kunnen lichten. Gedacht kan worden aan een persoon die briefpapier van KPN gebruikt om zo een bank met een valse betaalopdracht te bewegen tot overboeking van een geldbedrag naar zijn eigen rekening.
  • Samenweefsel van een verdichtsels: de dader vertelt leugens om het slachtoffer op te kunnen lichten. Er moet sprake zijn van meerdere leugens of een leugen van voldoende gewicht. Een enkele leugenachtige mededeling is vaak onvoldoende. Een voorbeeld is de investeerder die aangeeft dat de geïnvesteerde bedragen zullen worden terugbetaald met een hoge rente, terwijl hij deze intentie helemaal niet heeft en daartoe ook niet in staat

Als geen één van de bovenstaande oplichtingsmiddelen is gebruikt, is er geen sprake van een strafbare oplichting. In de praktijk is het onderscheid tussen de vier oplichtingsmiddelen niet altijd even duidelijk. Het kan dus gebeuren dat de oplichtingsmiddelen elkaar overlappen.

Ik word verdacht van oplichting. Wat nu?

Hoewel het openbaar ministerie dit anders ziet, levert niet iedere vorm van oneerlijk zakendoen automatisch een oplichting op. De Hoge Raad is de laatste jaren erg kritisch geworden over oplichting. Zo wordt met name internetoplichting steeds meer benadert als een probleem tussen burgers onderling. De Hoge Raad vindt dat het strafrecht hiervoor dan ook niet moet worden ingezet. Er zal bij internetoplichting dus met regelmaat vrijspraak volgen.

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf die op oplichting staat, is vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 82.000,-. Met de juiste verdediging zal de maximale straf nooit worden opgelegd.

Heeft u een dagvaarding ontvangen of bent u uitgenodigd voor verhoor? Neem contact met ons op zodat wij samen naar de best mogelijke oplossing kunnen zoeken. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ons ook online contactformulier invullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wat is oplichting - Problemen met justitie

2 Comments

  1. dieteren

    wat gebeurd er met aangifte en proces verbaal
    ben opgelicht op marktplaats aangifte gedaan verder niks meer vernomen van de kant van marktplaats en politie

Plaats hier een openbare vraag of reactie