Smaad

Wat is smaad?

Smaad is een vorm van belediging. Zo zijn eenvoudige belediging en laster tevens een vorm van belediging. Smaad wordt geregeld in artikel 261 Wetboek van Strafrecht. Het artikel luidt: “Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.”

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Smaad is het opzettelijk zwartmaken van een ander. Deze persoon wordt in dat geval beschuldigd van strafbare feiten die hij zou hebben gepleegd. Hier is sprake van als iemand opzettelijk ‘slechte’ of ‘nare’ dingen zegt over een ander persoon met als doel dat hij of zij in een kwaad daglicht komt te staan. Dit zwartmaken moet dan ook in het openbaar gebeuren. Smaad kan mondeling en schriftelijk gepleegd worden. U kunt iemand bijvoorbeeld mondeling zwartmaken maar ook via een geschrift. Wanneer het zwartmaken schriftelijk gebeurt, is er sprake van een smaadschrift. Ook via social media accounts zoals Facebook kan iemand worden zwartgemaakt.

Een voorbeeld van smaad is de volgende uitlating: “Koop geen aquarium van Henk de Jong op Marktplaats.nl, want hij stuurt het aquarium niet op en hij geeft je geld ook niet terug.” Henk wordt hier van oplichting beschuldigd.

Smaad is een klachtdelict en wordt dus alleen vervolgd als er aangifte is gedaan. Wanneer de persoon die zwartgemaakt is geen aangifte doet, hoeft u dus niet bang te zijn voor een vervolging. Dit is anders wanneer u smaad heeft gepleegd tegen het openbaar gezag, een openbaar lichaam of instelling en tegen een ambtenaar in functie. In dat geval kan de officier van justitie ook zonder aangifte de vervolging starten.

Wat is het verschil tussen smaad en laster?

Het kan pas worden bewezen dat u smaad heeft gepleegd wanneer vastgesteld kan worden dat u met opzet de ander in zijn eer of goede naam heeft geschaad. Als u deze intentie nooit heeft gehad, is er geen sprake van smaad. Smaad is iets anders dan laster. Bij laster bestaat de aanvullende eis dat bewezen moet worden dat de verdachte wist dat de negatieve uitlating niet waar is. De uitlating over Henk de Jong zou bijvoorbeeld onder laster kunnen vallen als u weet dat Henk de Jong wel netjes de aquaria opstuurt naar de kopers na betaling.

Ik word verdacht van smaad. Wat nu?

  • Smaad klinkt als een simpel strafbaar feit.Toch is het verstandig om direct een gespecialiseerd advocaat in te schakelen wanneer u verdacht wordt van smaad. Ondanks dat de straffen die voor smaad opgelegd worden relatief laag zijn, leidt een veroordeling namelijk vaak tevens tot een civielrechtelijke aansprakelijkheid. Bij een civielrechtelijke aansprakelijkheid zult u verplicht worden om een schadevergoeding te betalen voor de door het slachtoffer geleden (immateriële) schade). Dit kan hoog oplopen.
  • Er zijn gevallen waarin smaad niet strafbaar is. Simpel gezegd is dit het geval indien er is gehandeld tot ‘noodzakelijke verdediging’ of als bij de verdachte de veronderstelling bestond dat de mededeling juist was en in het algemeen belang noodzakelijk was om de mededeling te doen. Bijvoorbeeld omdat iemand die zich als ‘arts’ voordoet helemaal geen arts, maar een kwakzalver is. De advocaat moet hier dus heel scherp op zijn en indien mogelijk de verdediging hierop toespitsen.
  • Verder is van belang dat smaad een hogere maximumstraf kent dan de eenvoudige belediging. Niet elke negatieve uitlating valt onder smaad. Als u slechts een negatieve uitlating over iemand heeft gedaan zonder dat u diegene in een kwaad daglicht heeft willen stellen, is er geen sprake van smaad maar mogelijk van belediging. Daar wordt in de regel een lagere straf voor opgelegd. Pas als u echt iemand zwart wilt maken is er sprake van smaad. Daarover wordt dan ook vaak de discussie gevoerd in de zittingszaal.

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf die op smaad staat, is een gevangenisstraf van zes maanden of een geldboete van € 7.800,00. Bij een schriftelijke smaad (smaadschrift) is de maximale straf een gevangenisstraf van één jaar of geldboete van € 7.800,00.  Met de juiste verdediging zal de maximale straf niet opgelegd worden. Overleg met een gespecialiseerd advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Smaad - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie