Smaad

Ik word verdacht van smaad. Wat nu?

De advocaten van ons kantoor gebruiken geen typische advocatentaal met veel moeilijke woorden. Wij willen verdachten zo goed mogelijk bijstaan en zo duidelijk mogelijk van informatie voorzien. U krijgt bij ons meteen advies.

 

Niemand wil in een strafzaak verwikkeld raken. Als dat toch gebeurt, wilt u de beste hulp. Deskundig. U zoekt een advocaat die het strafrechtelijke proces kent als zijn broekzak. Die het dossier tot op de bodem uitspit. Een creatieve oplossing bedenkt. U krijgt bij ons de beste hulp.

Wat kan er gebeuren?

Als u verdacht wordt van smaad, kunnen er een paar dingen gebeuren;

 

 • Het is mogelijk dat u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor. Het kan zijn zijn dat u een brief van de politie heeft gehad. Het kan ook zijn dat de politie telefonisch contact met u heeft opgenomen. Doe uzelf het plezier niet te makkelijk te denken over dit verhoor. Er worden in Nederland nog steeds veel mensen veroordeeld alleen op wat ze tegen de politie gezegd hebben. Heb dus vóór dit verhoor overleg met een goede advocaat. Die advocaat zal een advies geven wat het meest verstandig is: zwijgen of een inhoudelijke verklaring afleggen. Neem ook een advocaat mee naar het verhoor. Het kan het verschil maken tussen een vrijspraak of veroordeling.
 • Indien u een dagvaarding of een uitnodiging voor een OM zitting heeft ontvangen, wil dat zeggen dat justitie van mening is dat er genoeg bewijs tegen u ligt voor een veroordeling. Het is dus tijd tegengas te geven en het gevecht met justitie aan te gaan. Denk ook hier niet dat het verstandig is hier alleen naar toe te gaan. U maakt het justitie anders te makkelijk u te veroordelen. En dat is eeuwig zonde.

Hoe werken wij?

 • Ons kantoor Zuketto Advocaten is een gespecialiseerd strafrechtkantoor. Wij staan in heel Nederland verdachten bij. Wij hebben twee bezoeklocaties waar u snel langs kunt komen; Rotterdam en Maastricht.
 • Ons telefoonnummer is 0683568246. Dan krijgt u meteen strafrechtadvocaat Peter Hermens aan de lijn. U hoeft uw verhaal dus niet eerst aan een secretaresse uit te leggen. Wilt u liever worden teruggebeld? Vul het online contactformulier dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
 •  Wij garanderen de beste verdediging en werken als volgt;
 1. Het is belangrijk eerst het dossier te krijgen. Onze cliënten krijgen van ons altijd het hele dossier. Nadat we allebei het dossier hebben gelezen, wordt een afspraak ingepland om het dossier te bespreken.
 2. De strategie wordt altijd samen met de cliënt bepaald. Het voeren van de verdediging doe je namelijk samen. Hier wordt goed over nagedacht.
 3. Onze cliënten worden zo snel mogelijk in kennis gesteld van nieuwe ontwikkelingen in hun zaak.
 4. Pro-deo is mogelijk, maar is natuurlijk altijd afhankelijk van uw inkomen. Verder is het ook afhankelijk van de drukte in onze praktijk of wij de zaak pro-deo kunnen doen.

Wat is smaad?

Smaad is een vorm van belediging. Zo zijn eenvoudige belediging en laster tevens een vorm van belediging. Smaad wordt geregeld in artikel 261 Wetboek van Strafrecht. Het artikel luidt: “Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.”

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

 • Smaad is het opzettelijk zwartmaken van een ander. Deze persoon wordt in dat geval beschuldigd van strafbare feiten die hij zou hebben gepleegd. Hier is sprake van als iemand opzettelijk ‘slechte’ of ‘nare’ dingen zegt over een ander persoon met als doel dat hij of zij in een kwaad daglicht komt te staan. Dit zwartmaken moet dan ook in het openbaar gebeuren.
 • Smaad kan mondeling en schriftelijk gepleegd worden. U kunt iemand bijvoorbeeld mondeling zwartmaken maar ook via een geschrift. Wanneer het zwartmaken schriftelijk gebeurt, is er sprake van een smaadschrift. Ook via social media accounts zoals Facebook kan iemand worden zwartgemaakt.
 • Smaad is een klachtdelict en wordt dus alleen vervolgd als er aangifte is gedaan. Wanneer de persoon die zwartgemaakt is geen aangifte doet, hoeft u dus niet bang te zijn voor een vervolging. Dit is anders wanneer u smaad heeft gepleegd tegen het openbaar gezag, een openbaar lichaam of instelling en tegen een ambtenaar in functie. In dat geval kan de officier van justitie ook zonder aangifte de vervolging starten.

Wat is het verschil tussen smaad en laster?

 • Smaad is iets anders dan laster. Bij laster bestaat de aanvullende eis dat bewezen moet worden dat de verdachte wist dat de negatieve uitlating niet waar is. De uitlating over Henk de Jong zou bijvoorbeeld onder laster kunnen vallen als u weet dat Henk de Jong wel netjes de aquaria opstuurt naar de kopers na betaling.
 • Smaad klinkt als een simpel strafbaar feit.Toch is het verstandig om direct een gespecialiseerd advocaat in te schakelen wanneer u verdacht wordt van smaad. Ondanks dat de straffen die voor smaad opgelegd worden relatief laag zijn, leidt een veroordeling namelijk vaak tevens tot een civielrechtelijke aansprakelijkheid. Bij een civielrechtelijke aansprakelijkheid zult u verplicht worden om een schadevergoeding te betalen voor de door het slachtoffer geleden (immateriële) schade). Dit kan hoog oplopen.
 • Er zijn gevallen waarin smaad niet strafbaar is. Simpel gezegd is dit het geval indien er is gehandeld tot ‘noodzakelijke verdediging’ of als bij de verdachte de veronderstelling bestond dat de mededeling juist was en in het algemeen belang noodzakelijk was om de mededeling te doen. Bijvoorbeeld omdat iemand die zich als ‘arts’ voordoet helemaal geen arts, maar een kwakzalver is. De advocaat moet hier dus heel scherp op zijn en indien mogelijk de verdediging hierop toespitsen.
 • Verder is van belang dat smaad een hogere maximumstraf kent dan de eenvoudige belediging. Niet elke negatieve uitlating valt onder smaad. Als u slechts een negatieve uitlating over iemand heeft gedaan zonder dat u diegene in een kwaad daglicht heeft willen stellen, is er geen sprake van smaad maar mogelijk van belediging. Daar wordt in de regel een lagere straf voor opgelegd. Pas als u echt iemand zwart wilt maken is er sprake van smaad. Daarover wordt dan ook vaak de discussie gevoerd in de zittingszaal.

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf die op smaad staat, is een gevangenisstraf van zes maanden of een geldboete van EURO 7.800,00. Bij een schriftelijke smaad (smaadschrift) is de maximale straf een gevangenisstraf van één jaar of een geldboete van EURO 7.800,00.

Smaad - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie