Belediging

Wat is belediging?

Het uitgangspunt is dat de verdachte zich negatief tegen iemand heeft uitgelaten. In de wet is geen duidelijkheid te vinden over wat onder belediging valt en wat niet. Het criterium is dat iemand moet zijn aangetast in zijn eer of goede naam. Met andere woorden moet de belediging een ander in een ongunstig daglicht stellen. Dat betekent dat er dus ook veel scheldwoorden zijn die voor het strafrecht niet per se een betekenis hoeven te hebben.

De context is daarom van groot belang: de zwaarte van een belediging kan verschillen per situatie. Woorden als ‘klerewijf’ of ’teringlijer’ zijn naar algemeen spraakgebruik scheldwoorden, waardoor de strekking om te beledigen eenvoudig kan worden afgeleid. Bij woorden die op zichzelf ongeschikt zijn om te beledigen, is dat een stuk lastiger. Gedacht kan worden aan het woord ‘paard’. Wanneer zulke woorden echter met een minachtend element worden uitgesproken, bijvoorbeeld ‘achterlijk paard’, kan het onder omstandigheden toch onder een strafbare belediging vallen. Ook een op zich neutrale term zoals ‘homo’ kan in een bepaalde situatie toch beledigend zijn.

Ik word verdacht van belediging. Wat nu?


Aangezien de wet geen sluitende definitie geeft van belediging, kan er in de rechtszaal veel discussie ontstaan of uw uitlating een belediging is of niet. Er zijn met andere woorden geregeld grensgevallen. Wanneer u iemand heeft uitgemaakt voor ‘pannenkoek’, zal dat naar onze mening niet snel een belediging opleveren. Iemand uitmaken voor bijvoorbeeld ‘teringlijer’ zal in de regel wel een belediging zijn.

Welke straf kan worden opgelegd?


De maximale straf die op belediging staat, is drie maanden gevangenisstraf of een geldboete van € 4.100,-. Het beledigen van een ambtenaar in functie (bijvoorbeeld een politieagent of politicus) of het openbaar gezag levert een een hogere straf op dan het beledigen van een ‘gewone’ burger. Met de juiste verdediging zal de maximale straf nooit opgelegd worden. Neem contact met ons op zodat wij samen naar de best mogelijke oplossing kunnen zoeken: 035-3038110.

Belediging - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie