Huisvredebreuk

Wat is huisvredebreuk?

Iedereen heeft het recht op privacy. Zo voelen veel mensen zich het meest veilig in hun eigen huis. Om deze reden is het in artikel 138 Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld om besloten plaatsen onrechtmatig te betreden. Onder huisvredebreuk moet worden verstaan “het wederrechtelijk binnendringen of verblijven in een woning, besloten lokaal of erf dat het recht van de gebruiker van die plaatsen aantast om daar ongestoord gebruik van te maken”.

 

Het moeilijkste onderdeel van dit strafbare feit is de vraag wanneer er precies sprake is van het onrechtmatig of wederrechtelijk betreden of verblijven van een besloten plaats. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u van mening was dat u toestemming had om de plek te betreden, terwijl dit achteraf niet zo blijkt te zijn. De Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie van Nederland, zegt dat van wederrechtelijk binnendringen in beginsel sprake is indien dit ‘tegen de wil van de rechthebbende’ gebeurt. Het opzet dat u heeft gehad, hoeft echter niet gericht te zijn geweest op de wederrechtelijkheid (onrechtmatigheid). Er moet wel expres, dus met opzet, de woning zijn binnengedrongen.

Welke straf kan worden opgelegd?

Voor huisvredebreuk kan de straf oplopen tot twee jaar gevangenisstraf. De maximale straf kan echter alleen worden opgelegd wanneer de huisvredebreuk in combinatie met bedreigende bewoordingen is gedaan. Of wanneer deze in combinatie met middelen is gedaan die vrees kunnen aanjagen. Op een ‘kale’ huisvredebreuk zonder bedreigende elementen staat een maximumstraf van 1 jaar.

 

Deze twee maximumstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen. Hiervoor is bewuste en nauwe samenwerking nodig.

 

Het gebeurt echter niet vaak dat er gevangenisstraffen voor huisvredebreuk worden opgelegd. Volgens de Richtlijn voor huis- en lokaalvredebreuk van 18 februari 2015 is het aanbieden van een geldboete het uitgangspunt. De hoogte van de boete kan worden verhoogd bijvoorbeeld wanneer de huisvredebreuk onderdeel is van stalking, discriminatoire aspecten heeft, voetbalgerelateerd is of onder invloed van alcohol of drugs is gepleegd.

 

Wordt u verdacht van huisvredebreuk? Neem contact met ons op. Of vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Huisvredebreuk - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie