Huisvredebreuk

Wat is huisvredebreuk?

Iedereen heeft het recht op privacy. Zo voelen veel mensen zich het meest veilig in hun eigen huis. Om deze reden is het in artikel 138 Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld om besloten plaatsen onrechtmatig te betreden. Onder huisvredebreuk moet worden verstaan “het wederrechtelijk binnendringen of verblijven in een woning, besloten lokaal of erf dat het recht van de gebruiker van die plaatsen aantast om daar ongestoord gebruik van te maken”.

 

Het moeilijkste onderdeel van dit strafbare feit is de vraag wanneer er precies sprake is van het onrechtmatig of wederrechtelijk betreden of verblijven van een besloten plaats. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u van mening was dat u toestemming had om de plek te betreden, terwijl dit achteraf niet zo blijkt te zijn. De Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie van Nederland, zegt dat van wederrechtelijk binnendringen in beginsel sprake is indien dit ‘tegen de wil van de rechthebbende’ gebeurt. Het opzet dat u heeft gehad, hoeft echter niet gericht te zijn geweest op de wederrechtelijkheid (onrechtmatigheid). Er moet wel expres, dus met opzet, de woning zijn binnengedrongen.

Ik word verdacht van huisvredebreuk. Wat nu?

De advocaten van ons kantoor gebruiken geen typische advocatentaal met veel moeilijke woorden. Wij staan alleen verdachten bij. Wij staan geen mensen bij die aangifte willen doen of hebben gedaan.

 

Bij ons krijgt u een duidelijke uitleg. Niemand wil in een strafzaak verwikkeld raken. Als dat toch gebeurt, wilt u de beste hulp. Deskundig. U zoekt een advocaat die het strafrechtelijke proces kent als zijn broekzak. Die het dossier tot op de bodem uitspit. Een creatieve oplossing bedenkt. U wilt de beste hulp.

 

Als u verdachte bent, kunnen er een paar dingen gebeuren;

 

  • Het is mogelijk dat u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor. Doe uzelf het plezier niet te makkelijk te denken over dit verhoor. Er worden in Nederland nog steeds vele mensen veroordeeld alleen op wat ze tegen de politie gezegd hebben. Heb dus vóór dit verhoor overleg met een goede advocaat. Die advocaat zal een advies geven wat het meest verstandig is: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Neem ook een advocaat mee naar het verhoor. Het kan het verschil maken tussen een vrijspraak of veroordeling.
  • Indien u een dagvaarding of een uitnodiging voor een OM zitting heeft ontvangen, wil dat zeggen dat justitie van mening is dat er genoeg bewijs tegen u ligt voor een veroordeling. Het is dus tijd tegengas te geven en het gevecht met justitie aan te gaan.
  • U kunt een strafbeschikking krijgen. Dit wilt niets anders zeggen dat u een brief krijgt waarin staat dat u een geldboete moet betalen Wij adviseren een dergelijke strafbeschikking niet te accepteren en in verzet te gaan. Dit laatste kunnen wij natuurlijk ook voor u doen. Als u in verzet gaat, wil dit zeggen dat uw zaak altijd wordt voorgelegd aan een rechter. En dat is altijd beter.

Goed om te weten

  • Verdachten van huisvredebreuk kunnen niet in voorlopige hechtenis voor dit feit genomen worden.
  • De rechthebbende van de woning moet naar de verdachte kenbaar hebben gemaakt dat hij weg moet gaan. Daarnaast moet duidelijk zijn dat een verdachte wederrechtelijk in de woning verblijft. Daarom is het zo dat wordt aangenomen dat er minimaal twee aanmaningen nodig zijn om van een huisvredebreuk te kunnen spreken. Toch blijft het altijd van de omstandigheden van het geval afhankelijk.

Welke straf kan worden opgelegd?

Voor huisvredebreuk kan de straf oplopen tot twee jaar gevangenisstraf. De maximale straf kan echter alleen worden opgelegd wanneer de huisvredebreuk in combinatie met bedreigende bewoordingen is gedaan. Of wanneer deze in combinatie met middelen is gedaan die vrees kunnen aanjagen. Op een ‘kale’ huisvredebreuk zonder bedreigende elementen staat een maximumstraf van 1 jaar.

 

Deze twee maximumstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen. Hiervoor is een bewuste en nauwe samenwerking tussen de twee verdachten nodig.

 

Het gebeurt echter niet vaak dat er gevangenisstraffen voor huisvredebreuk worden opgelegd. Volgens de Richtlijn voor huis- en lokaalvredebreuk van 18 februari 2015 is het aanbieden van een geldboete het uitgangspunt. De hoogte van de boete kan worden verhoogd bijvoorbeeld wanneer de huisvredebreuk onderdeel is van stalking, discriminatoire aspecten heeft, voetbal gerelateerd is of onder invloed van alcohol of drugs is gepleegd.

 

 

Huisvredebreuk - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie