Skimming en phishing

In 1992 is de Wet Computercriminaliteit ingetreden. Deze wet was het gevolg van de toenemende rol van de technologie in de maatschappij. Steeds vaker werden strafbare feiten via het internet of met behulp van technologische apparaten gepleegd. Twee voorbeelden hiervan zijn skimming en phishing.

Wat is skimming?

Skimming is strafbaar gesteld in artikel 232 Wetboek van Strafrecht. Hierin is bepaald:

“het opzettelijk een waardekaart bedoeld voor het verrichten van betalingen langs geautomatiseerde weg valselijk opmaken, met het oogmerk zichzelf of een ander te bevoordelen

 

Skimming is een vorm van cybercrime. Het gaat om fraude met een betaalpas waarbij op onrechtmatige wijze betaalkaartgegevens worden bemachtigd en gekopieerd. De magneetstrip van een pinpas wordt gekopieerd, zodat men de pincode van een pas kan achterhalen. Vervolgens wordt een kopie van de pas gemaakt, waarmee met behulp van de pincode kan worden gepind. Zo wordt de eigenaar van de echte pinpas geld afhandig gemaakt.

Wat is phishing? 

Phishing is een andere vorm van cybercrime. Bij phishing worden gevoelige gegevens van een gebruiker achterhaald zoals diens inloggegevens of creditcardgegevens. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor eigen doeleinden. Een voorbeeld hiervan is dat er door middel van een virus wordt meegekeken op iemands computer, waardoor bankgegevens worden achterhaald. Met deze inloggegevens wordt vervolgens ingelogd en geld naar een andere rekening overgeboekt.

 

Het Wetboek van Strafrecht kent geen aparte strafbaarstelling voor phishing, aangezien dit onder verschillende strafbaarstellingen kan vallen. Zo kan phishing vallen onder oplichting (artikel 326 Wetboek van Strafrecht), computervredebreuk (artikel 138ab Wetboek van Strafrecht) of het vernielen of manipuleren van informatie in een geautomatiseerd werk en het verspreiden van virussen (artikel 350a Wetboek van Strafrecht). Ook kan er sprake zijn van valsheid in geschrifte, waardoor artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht dan tevens phishing kan omvatten. Daarnaast is vastgesteld dat ook ‘digitale goederen’ kunnen vallen onder de definitie van diefstal. Hierdoor kan een verdachte van phishing in sommige gevallen ook diefstal ten laste worden gelegd.

 

Doorgaans zal het openbaar ministerie u verdenken van meerdere van bovenstaande strafbare feiten als zij denken dat er sprake is van phishing.

Ik word verdacht van skimming en/of phishing. Wat nu?

Bij skimming moet door het openbaar ministerie worden aangetoond dat er sprake was van opzet en het oogmerk van bevoordeling. Voor het plegen van skimming zijn gedragingen nodig, waaruit eigenlijk het opzet en het oogmerk van bevoordeling al blijkt. Zo achterhaalt u bewust iemands gegevens, om daarmee (voor uzelf) te pinnen. Verweren ten aanzien van deze onderdelen van het strafbare feit worden daarom ook minder snel geaccepteerd. De focus kan daarom het beste gelegd worden op het bewijs in het dossier. Is er voldoende wettig en overtuigend bewijs dat u betrokken was?

 

Bij phishing hangt een mogelijk plan van aanpak geheel af van de vraag van welke feiten u wordt verdacht. Bekeken moet worden of kan worden bewezen dat u degene was die de gegevens van de slachtoffers heeft achterhaald. Dit kan lastig zijn, omdat het om digitale handelingen gaat. Het openbaar ministerie zal dus goed onderzoek hebben moeten doen.

 

Heeft u een dagvaarding voor phishing of skimming ontvangen? Of bent u opgeroepen voor een politieverhoor over skimming of phishing? Bel voor een gratis en vrijblijvend advies met een gespecialiseerde advocaat door te bellen met 035-303 8110. U kunt ook het contactformulier invullen op deze website. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Welke straf kan worden opgelegd?

Voor skimming kan een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar worden opgelegd of een geldboete van 82.000 euro.

 

Bij phishing hangt de straf af van het wetsartikel op basis waarvan u wordt veroordeeld. Het strafmaximum varieert van 2 tot 6 jaar gevangenisstraf of een boete van maximaal 20.500 euro tot 82.000 euro.

 

Skimming en phishing - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie