Dood door schuld

Wat is dood door schuld?

Dood door schuld is strafbaar gesteld in artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht. Hierin is bepaald:

“Lid 1: Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Lid 2: Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Met het strafbare feit ‘dood door schuld’ heeft de wetgever het (mede) verantwoordelijk zijn voor iemands overlijden strafbaar gesteld. Hiervoor is niet vereist dat dit opzettelijk is gebeurd. De opzettelijke variant hiervan wordt namelijk moord of doodslag genoemd. Bij dood door schuld gaat het erom dat de veroorzaker verwijtbaar onvoorzichtig is geweest, als gevolg waarvan iemand is overleden.

Veel gevallen van dood door schuld spelen zich af in het verkeer. Wanneer u een dodelijk ongeluk veroorzaakt door op uw telefoon te kijken tijdens het autorijden, kunt u bijvoorbeeld voor dood door schuld worden gedagvaard. Het valt u dan volgens het openbaar ministerie te verwijten dat u zo onvoorzichtig bent geweest, dat dit de dood van een ander tot gevolg heeft gehad.

Een ander voorbeeld is een zaak die veel in het nieuws is geweest. In 2015 verdronk een jong meisje met weinig zwemervaring na een zwemles. De begeleiders zouden onvoldoende oplettend zijn geweest. Het Openbaar Ministerie vervolgden de begeleiders daarom van dood door schuld. Zij zouden namelijk ernstig tekort zijn geschoten in het uitvoeren van hun toezichthoudende taak.

Ik word verdacht van dood door schuld. Wat nu?

Bij dood door schuld is geen opzet vereist, maar schuld. Schuld houdt in een verwijtbare aanmerkelijke onvoorzichtigheid, waardoor een bepaald gevolg is ingetreden. Voor meer informatie over dit begrip, zie ons onderwerp schuld – culpa.

Bewezen moet worden dat u zich op verwijtbare en vermijdbare wijze zo onvoorzichtig heeft gedragen, dat daardoor is overleden. Hiervoor moet ook worden aangetoond dat de dood daadwerkelijk het gevolg is geweest van uw handelen. Dit wordt het ‘causale verband’ tussen de gedraging en het gevolg genoemd.

Een speciale vorm van schuld is roekeloosheid. Als de dood het gevolg is van uw roekeloze gedrag, betekent dit dat uw gedrag niet alleen zeer onvoorzichtig was, maar zelfs roekeloos. U heeft dan welbewust onaanvaardbare risico’s genomen die tot een fataal gevolg hebben geleid. Omdat het vertonen van roekeloos gedrag u meer kan worden aangerekend, staat op de dood als gevolg van roekeloosheid een hogere straf. Er kan sprake zijn van roekeloosheid wanneer u bijvoorbeeld 200 kilometer per uur rijdt waar er maar 50 kilometer per uur gereden mag worden.

Welke straf kan voor dood door schuld worden opgelegd?

Bij een veroordeling voor dood door schuld wordt onderscheid gemaakt tussen twee varianten: de dood, veroorzaakt door een aanmerkelijke onvoorzichtigheid en de dood, veroorzaakt door roekeloos gedrag. Op de eerste variant staat volgens lid 1 van artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht een maximale gevangenisstraf van 2 jaar. Ook kan een geldboete van Euro 20.500 worden opgelegd. Op de tweede variant, de dood veroorzaakt door roekeloos gedrag, staat een gevangenisstraf van maximaal vier jaar of tevens een geldboete van Euro 20.500.

De hoogte van de straf zal mede afhankelijk zijn van de ernst van uw gedragingen en uw persoonlijke omstandigheden.

Dood door schuld is een ernstig feit. Wordt u gehoord door de politie als verdachte van dood door schuld?  Vreest u vervolgd te zullen worden voor dood door schuld of u heeft al een dagvaarding gekregen, overleg dan met een gespecialiseerde advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-303 8110. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Dood door schuld - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie