Schuld – culpa

Wat is schuld?

Een gedraging is pas strafbaar wanneer deze is opgenomen in een wettelijke delictsomschrijving. In zo’n wettelijke delictsomschrijving staan verschillende voorwaarden oftewel bestanddelen waaraan de specifieke gedraging moet voldoen. Schuld is een bestanddeel dat in meerdere delictsomschrijvingen is opgenomen. Schuld betekent ‘een verwijtbare aanmerkelijke onvoorzichtigheid’. Om vast te stellen of sprake is van schuld wordt gekeken naar het geheel van de gedragingen, de aard en ernst ervan en de overige omstandigheden van het geval. Schuld wordt ook wel aangeduid als ‘culpa’.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Het bestanddeel ‘schuld’ kan worden opgedeeld in drie onderdelen:
een aanmerkelijke onvoorzichtigheid
verwijtbaar
causaliteit

1) Een aanmerkelijke onvoorzichtigheid

Om te kunnen spreken van een aanmerkelijke onvoorzichtigheid moet u allereerst een op u rustende zorgplicht hebben overtreden. Ten tweede moet u het gevolg van uw gedraging hebben kunnen voorzien. Wanneer u op een snelweg een gevaarlijke inhaalmanoeuvre maakt als gevolg waarvan u een automobilist aanrijdt, zult u uw zorgplicht hebben overtreden. Als bestuurder van een voertuig dient u zich immers te onthouden van gevaarlijk rijgedrag. Bovendien zal de officier van justitie zeggen dat u had moeten voorzien dat deze gevaarlijke inhaalmanoeuvre een ongeluk zou kunnen veroorzaken.

2) Verwijtbaar

Het gevolg is aan u te wijten wanneer u anders had kunnen handelen, maar u dit simpelweg niet heeft gedaan. In het voorbeeld van de gevaarlijke inhaalmanoeuvre betekent dit dat u de mogelijkheid had om deze inhaalmanoeuvre te vermijden, maar u er toch voor heeft gekozen om uw voorligger in te halen. Met andere woorden had u het ongeluk kunnen voorkomen door u te onthouden van de inhaalmanoeuvre.

3) Causaliteit

Tot slot moet er een causaal verband bestaan tussen uw gedraging en het gevolg dat is ingetreden. Met andere woorden moet het gevolg zijn ontstaan door uw gedraging. In het voorbeeld van de gevaarlijke inhaalmanoeuvre is dit causaal verband aanwezig. De voorliggende automobilist is immers per ongeluk aangereden door de inhaalmanoeuvre.

Verdenkt het Openbaar Ministerie u van een strafbaar feit? Heeft u een dagvaarding ontvangen of bent u opgeroepen voor verhoor? Neem vrijblijvend en gratis contact op met een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 035- 303 8110. U kunt ook het contactformulier op deze pagina invullen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

In veel gevallen komt u in aanmerking voor een toevoeging. Dat betekent dat de kosten van een advocaat voor de gehele strafzaak worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand.

Schuld - Culpa - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie