Verjaringstermijnen

Verjaringstermijnen

De meeste strafbare feiten kunnen niet oneindig lang worden vervolgd. Na verloop van tijd verjaard het recht tot vervolging. De verjaringstermijnen zijn geregeld in artikel 70 tot en met 73 Wetboek van Strafrecht.

 

Het eerste lid van artikel 70 Wetboek van Strafrecht luidt als volgt: “Het recht tot strafvordering vervalt door verjaring:
1. in drie jaren voor alle overtredingen;
2. in zes jaren voor de misdrijven waarop geldboete, hechtenis of gevangenisstraf van niet meer dan drie jaren is gesteld;
3. in twaalf jaren voor de misdrijven waarop tijdelijke gevangenisstraf van meer dan drie jaren is gesteld;
4. in twintig jaren voor de misdrijven waarop gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld.

 

Op grond van het bovenstaande is de verjaringstermijn voor bedreiging bijvoorbeeld 6 jaar. De maximale gevangenisstraf die op bedreiging staat, is namelijk 2 jaar. Voor diefstal is de verjaringstermijn 12 jaar, omdat de maximale gevangenisstraf 4 jaar bedraagt.

Sommige feiten verjaren niet

In tegenstelling tot het voorgaande zijn er ook strafbare feiten die wél oneindig lang kunnen worden vervolgd. Dit is het geval bij misdrijven waarop een gevangenisstraf van 12 jaar of meer is gesteld. Bij bijvoorbeeld verkrachting en mensenhandel kan het Openbaar Ministerie dan ook zelfs tientallen jaren nadat het feit is gepleegd, overgaan tot vervolging. Voorts verjaren zedendelicten tegen minderjarige kinderen niet.

Wanneer begint de verjaringstermijn?

Artikel 71 Wetboek van Strafrecht geeft aan dat de termijn van verjaring in beginsel start op de dag waarop het strafbare feit is gepleegd. Er zijn echter uitzonderingen. Bij misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid start de verjaringstermijn bijvoorbeeld pas op de dag nadat deze persoon is bevrijd of overleden. Hierbij kunt u denken aan het ontvoeren van een persoon.

Een daad van vervolging in relatie tot verjaringstermijnen

Op grond van artikel 72 Wetboek van Strafrecht stuit elke daad van vervolging de verjaring. Met andere woorden gaat de verjaringstermijn bij een daad van vervolging weer opnieuw lopen. Bij een daad van vervolging kunt u bijvoorbeeld denken aan het uitvaardigen van een dagvaarding. Een daad van vervolging kan de verjaringstermijn echter niet meerdere keren doen stuiten. Het recht tot vervolging vervalt namelijk in ieder geval na 10 jaar bij overtredingen en bij misdrijven na een termijn die gelijk staat aan twee keer de voor het misdrijf geldende verjaringstermijn. Bij mishandeling verjaart het recht op vervolging dus in ieder geval na 24 jaar. Dit is twee keer de oorspronkelijke verjaringstermijn: 12 jaar.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Zuketto Advocaten is een gespecialiseerd Nederlands strafrechtkantoor. Wilt u overleg over de vraag of een strafbaar feit volgens Nederlands recht is verjaard? Dat kan natuurlijk. Wij zijn bereikbaar op 0683568246. U krijgt dan meteen strafrechtadvocaat Peter Hermens aan de lijn. Wilt u liever worden teruggebeld? U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
 • Het eerste telefoongesprek is natuurlijk helemaal gratis.
 • Meestal is het voor ons verhoudingsgewijs kort uitzoekwerk waar we niet lang mee bezig zijn. De kosten zijn meestal niet hoger dan EUR 250,00 exclusief BTW.

 

Verjaringstermijnen - Problemen met justitie

 

2 Reacties

 1. Y Y

  Ik heb in 2015 juli uit boosheid een hotel gesloopt. Ik was opgelicht door de verhuurder. Ik ben in 2018 veroordeeld voor gevangenis straf van 6 maanden en geld boete van ruim een ton. Ik ben in cassatie gegaan en is afgewezeb op maart 2020. Mijn vraag is wat de verjarings termijn is

  1. Hermens Advocatuur

   Geachte,

   dank voor uw vraag. Een verjaringstermijn is in uw geval niet aan de orde. Er is namelijk sprake van een in gang gezette vervolging niet te lang nadat het feit is gepleegd. Die heeft geleid tot een veroordeling die door de Hoge Raad in stand gelaten is.

   Bij verjaring gaat het om feiten die lange tijd niet zijn vervolgd. Daar is hier geen sprake van. Qua verjaring van de tenuitvoerleggingstermijn (de oproep tot het uitzitten van de straf) geldt dat deze 1/3 langer is dan de verjaringstermijn voor het delict in kwestie. Dat is nog geruime tijd niet in zicht.

   Mocht ik nog iets anders voor u kunnen doen, hoor ik het graag.

   met vriendelijke groet,

   Peter Hermens, advocaat.

Plaats hier een openbare vraag of reactie