Verjaringstermijnen

Verjaringstermijnen

De meeste strafbare feiten kunnen niet oneindig lang worden vervolgd. Na verloop van tijd verjaard het recht tot vervolging. De verjaringstermijnen zijn geregeld in artikel 70 t/m 73 Wetboek van Strafrecht.

Het eerste lid van artikel 70 Wetboek van Strafrecht luidt als volgt: “Het recht tot strafvordering vervalt door verjaring:
1. in drie jaren voor alle overtredingen;
2. in zes jaren voor de misdrijven waarop geldboete, hechtenis of gevangenisstraf van niet meer dan drie jaren is gesteld;
3. in twaalf jaren voor de misdrijven waarop tijdelijke gevangenisstraf van meer dan drie jaren is gesteld;
4. in twintig jaren voor de misdrijven waarop gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld.

Op grond van het bovenstaande is de verjaringstermijn voor bedreiging bijvoorbeeld 6 jaar. De maximale gevangenisstraf die op bedreiging staat, is namelijk 2 jaar. Voor diefstal is de verjaringstermijn 12 jaar, omdat de maximale gevangenisstraf 4 jaar bedraagt.

In tegenstelling tot het voorgaande zijn er ook strafbare feiten die wél oneindig lang kunnen worden vervolgd. Dit is het geval bij misdrijven waarop een gevangenisstraf van 12 jaar of meer is gesteld. Bij bijvoorbeeld verkrachting en mensenhandel kan het Openbaar Ministerie dan ook zelfs tientallen jaren nadat het feit is gepleegd, overgaan tot vervolging. Voorts verjaren zedendelicten tegen minderjarige kinderen niet.

Artikel 71 Wetboek van Strafrecht geeft aan dat de termijn van verjaring in beginsel start op de dag waarop het strafbare feit is gepleegd. Er zijn echter uitzonderingen. Bij misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid start de verjaringstermijn bijvoorbeeld pas op de dag nadat deze persoon is bevrijd of overleden. Hierbij kunt u denken aan het ontvoeren van een persoon.

Een daad van vervolging stuit de verjaring

Op grond van artikel 72 Wetboek van Strafrecht stuit elke daad van vervolging de verjaring. Met andere woorden gaat de verjaringstermijn bij een daad van vervolging weer opnieuw lopen. Bij een daad van vervolging kunt u bijvoorbeeld denken aan het uitvaardigen van een dagvaarding. Een daad van vervolging kan de verjaringstermijn echter niet meerdere keren doen stuiten. Het recht tot vervolging vervalt namelijk in ieder geval na 10 jaar bij overtredingen en bij misdrijven na een termijn die gelijk staat aan twee keer de voor het misdrijf geldende verjaringstermijn. Bij mishandeling verjaart het recht op vervolging dus in ieder geval na 24 jaar. Dit is twee keer de oorspronkelijke verjaringstermijn: 12 jaar.

Wilt u overleg over de vraag of een strafbaar feit is verjaard? Neem contact op met een gespecialiseerd advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Verjaringstermijnen - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie