Verduistering in dienstbetrekking

Wat is verduistering?

Verduistering is opgenomen in artikel 321 Wetboek van Strafrecht. Dit artikel verwoordt verduistering als volgt:

,,Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zicht heeft, wederrechtelijk zich toe-eigent, wordt als schuldig gezien aan verduistering”.

Wat is verduistering in dienstbetrekking?

Verduistering in functie gepleegd is een zwaardere vorm van verduistering. De verduistering is dan gepleegd in het kader van iemands werk of beroep. Artikel 322 verwoordt dit zo:

,,Verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking of van zijn beroep, of tegen geldelijke vergoeding onder zich heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie”.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Verduistering lijkt op diefstal. Bij beide feiten gaat het namelijk om het onrechtmatig onder zich houden van goederen die van iemand anders zijn. Bij verduistering is het voorwerp echter rechtmatig verkregen, terwijl goederen bij diefstal onrechtmatig moeten zijn weggenomen.

 

Verduistering in functie gepleegd is apart strafbaar gesteld. Het plegen van verduistering op de werkvloer of in de uitoefening van een beroep wordt namelijk extra kwalijk gevonden door de wetgever.

 

Een voorbeeld hiervan is dat een persoon een half jaar lang gebruik mag maken van de werklaptop. Als de laptop niet wordt teruggegeven, maar gebruikt wordt voor eigen doeleinden, dan valt dit onder verduistering in functie gepleegd. Dit voorbeeld verschilt van diefstal, omdat die persoon de laptop rechtmatig heeft gekregen.

Goed om te weten.

De tekst van de wet spreekt over goederen. Gegevens vallen dus niet onder de ‘normale’ verduistering. Wij geven een voorbeeld. Een persoon is van plan ontslag te nemen bij een bedrijf. Die persoon wil voor een ander bedrijf werken in dezelfde sector. Hij zet tijdens de laatste werkdag gegevens van klanten op een usb stick. Hij wil die klanten benaderen als hij voor het nieuwe bedrijf werkt. Dit valt niet onder verduistering. Met ingang van 1 maart 2019 zou dit onder omstandigheden echter wel onder een nieuwe strafbepaling kunnen vallen, namelijk het helen van gegevens.

 

Bij de vraag of er sprake is van verduistering kan de zogenaamde doelbinding een rol spelen. Die term kunnen wij uitleggen aan de hand van het volgende voorbeeld uit de rechtspraak. Een slachtoffer had geld aan de verdachte gegeven. Het was de bedoeling dat de verdachte dit geld gebruikte voor een ingreep in het ziekenhuis. De verdachte gebruikte het voor iets anders. Hij werd vervolgd. Volgens de Hoge Raad was duidelijk dat de verdachte zich niet aan de bedoeling van het slachtoffer had gehouden. De verdachte had zich niet gehouden aan de doelbinding.

 

Een belangrijk twistpunt bij de rechter is de vraag of een gedraging van een verdachte wederrechtelijk was. Als dat namelijk niet het geval was, kan er geen sprake zijn van verduistering. Wederrechtelijk is iets wanneer de gedragingen verder zijn gegaan dan het recht op grond waarvan de verdachte het goed eerst onder zich had.

Verduistering door bepaalde personen

Naast ‘normale’ verduistering en verduistering in functie gepleegd, bestaat ook nog een zwaardere versie genaamd: ‘verduistering door bepaalde personen’. Deze strafbaarstelling is geregeld in artikel 323 van het Wetboek van Strafrecht. Hier staat:

 

,,Verduistering gepleegd door hem wie het goed uit noodzaak in bewaring is gegeven, of door voogden, curators, bewindvoerders, executeurs van een nalatenschap, door de rechter benoemde vereffenaars van een nalatenschap of gemeenschap of beheerders van instellingen van weldadigheid of van stichtingen, ten opzichte van enig goed dat zij als zodanig onder zich hebben, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vijfde categorie. ”

 

Bovengenoemde personen hebben volgens de wetgever extra verantwoordelijkheid. Om die reden kan die vorm van verduistering strenger worden bestraft.

Ik word verdacht van verduistering in functie gepleegd. Wat nu?                   

 • Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor  of wanneer u op een andere manier weet dat u hiervan verdachte wordt, adviseren wij vooraf overleg te hebben met een gespecialiseerde advocaat om uw situatie te bespreken. De advocaat zal u hierop een advies geven over de in te nemen positie: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Wij adviseren verder een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Een politieverhoor is namelijk een intimiderende situatie. Een advocaat komt alleen voor u op en zal tijdens het verhoor ingrijpen wanneer de vragen dubbelzinnig of te dwingend worden gesteld.
 • Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is ons advies hetzelfde als bij de uitnodiging voor verhoor. Neem op tijd contact op met een gespecialiseerde advocaat. En maak een afspraak op kantoor. Neem hoe dan ook een advocaat mee naar de zitting. Op de dagvaarding staat of u wordt gedagvaard bij de politierechter of de meervoudige kamer. Wanneer u bij de politierechter moet komen, wilt dit zeggen dat de zaak als minder ernstig wordt ingeschat dan wanneer het gaat om een meervoudige kamer.
 • Ons kantoor Zuketto Hermens Advocaten heeft jarenlange ervaring op het gebied van het strafrecht. Wij zijn bereikbaar op 0683568246. U krijgt dan meteen strafrechtadvocaat Peter Hermens aan de lijn. U kunt ook het online contactformulier invullen dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Welke straf kan worden opgelegd?

 

Op verduistering in dienstbetrekking staat een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar. Ook zou een boete kunnen worden opgelegd met als maximum 82.000 euro. Vaak wil het openbaar ministerie dat de goederen verbeurd worden verklaard. Dit is een bijkomende straf. De verduisterde goederen kunnen dan ook worden afgenomen.

 

Verduistering in dienstverband - Problemen met justitie

4 Reacties

 1. Na

  Een winkelbediende aan de kassa moet producten scannen en doet een paar peoducten niet scannen en laat de kopen met de niet gescande producten ervandoor valt dit onder verduistering in dienstbetrekking? Kunt u mij een uitleg geven van de handelingen?

  1. Hermens Advocatuur

   Voordat ik een gemotiveerd inschatting kan geven op uw vraag, allereerst nog een paar vragen van mij;

   – wat was de verhouding tussen gescande en niet gescande producten?
   – hoe lang was / is de medewerker al aan het werk?
   – Zijn er camerabeelden?
   – is dit de eerste keer dat de medewerker producten niet gescand heeft?

   Ik hoor het graag.

   met vriendelijke groet,

   Peter Hermens, advocaat

 2. F.s

  Hallo vraag: Ziggo houd al 2weken míjn teveel overgeboekte geld 99euro vast en na paar keer bellen nog niks valt dat onder verduisteren… na dat ze het al paar zogenaamd hadden overgemaakt … Dank voor deze optie

Plaats hier een openbare vraag of reactie