Terroristische misdrijven

Wat zijn terroristische misdrijven?

Terroristische misdrijven zijn misdrijven die gepleegd zijn met een terroristisch oogmerk. Zonder dit terroristische oogmerk kan het niet tot een veroordeling komen. Een opsomming van terroristische misdrijven kan worden gevonden in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht. Enkele misdrijven die met een terroristisch oogmerk kunnen worden gepleegd zijn;

  • moord
  • brandstichting
  • een aanslag op het leven een internationaal beschermd persoon. Denk hier aan een ambassadeur.
  • opzettelijke radioactieve besmetting.

Er zijn veel misdrijven die niet met een terroristisch oogmerk kunnen worden gepleegd. Denk hier aan mensenhandel, diefstal, heling of hypotheekfraude. Dit spreekt ook wel voor zich.

Het vereiste terroristische oogmerk wordt in de wet uitgelegd in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht.

Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.”

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Er is dus verschil tussen een gepleegde moord en een gepleegde moord met een terroristisch oogmerk. Bij het het laatste moet er sprake zijn van één van de volgende omstandigheden;

  • het moet de bedoeling zijn geweest de bevolking of een deel van de bevolking ernstige vrees aan te jagen.
  • de overheid of een internationale organisatie moet worden gedwongen iets te doen, iets niet te doen of te dulden.
  • of het moet de bedoeling zijn geweest de fundamentele de politieke, constitutionele, economische of sociale structuren te ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Dit kan nationaal of internationaal zijn.

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn open geformuleerd. Zij kunnen dus aanleiding geven tot debat in de zittingszaal. Er wordt nog wel eens gedacht dat terrorisme altijd te maken heeft met religie. Dat is echter niet zo. Terrorisme kan ook te maken hebben met iets anders. Anarchisme of dierenactivisme bijvoorbeeld.

Welke straf kan worden opgelegd?

De bijkomende omstandigheid van het terroristische oogmerk zorgt voor een hogere straf. De straffen voor terroristische misdrijven liggen dan ook hoger dan bij de basismisdrijven.

De overheid houdt zich actief bezig met het bestrijden van terrorisme. De meeste terroristische strafzaken gaan dan ook over het voorbereiden van een aanslag of het verspreiden van terroristische ideeën. Ook het voorbereiden van zo’n aanslag of het samenspannen tot wordt in Nederland gezien als een strafbaar feit. Op het samenspannen tot en het voorbereiden van zo’n terroristische aanslag staat maximaal 10 jaar gevangenisstraf.

Als het om de opruiing tot terroristische strafbare feiten gaat, wordt de maximale straf van 5 jaar met een derde verhoogd.

Wordt u verdacht van terrorisme? Neem contact op met een gespecialiseerd advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook ons contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Terroristische misdrijven - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie