Heling

Wat is heling?

De advocaten van ons kantoor gebruiken geen typische advocatentaal met veel moeilijke woorden. Wij staan alleen verdachten bij. Wij staan geen mensen bij die aangifte willen doen of hebben gedaan van mishandeling.

 

Bij ons krijgt u een duidelijke uitleg. Niemand wil in een strafzaak verwikkeld raken. Als dat toch gebeurt, wilt u de beste hulp. Deskundig. U zoekt een advocaat die het strafrechtelijke proces kent als zijn broekzak. Die het dossier tot op de bodem uitspit. Een creatieve oplossing bedenkt. U wilt de beste hulp.

 

Heling is het krijgen, in bezit hebben of overdragen van een gestolen goed. Het is dus niet altijd nodig om het goed door te verkopen om te kunnen spreken van heling. De wet kent twee vormen van heling; opzetheling en schuldheling. We leggen beide vormen voor u uit.

Opzetheling

In de eerste plaats de opzetheling. Artikel 416 van het Wetboek van Strafrecht formuleert opzetheling als volgt:

 

Als schuldig aan opzetheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie:
a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of een zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;
b. hij die opzettelijk uit winstbejag een door misdrijf verkregen goed voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een door misdrijf verkregen goed overdraagt.

 

Er bestaat een verschil tussen a en b van de wettekst. Het verschil zit in de woorden ’ten tijde van’. De wetgever heeft hiermee naar voren gebracht dat een verdachte niet voor de heling onder a kan worden veroordeeld als hij er eerst na het kopen van een goed van op de hoogte raakt dat het goed gestolen is. Zie hiervoor ook dit arrest van de Hoge Raad.

Schuldheling

In de tweede plaats is er de schuldheling. Artikel 417 van het Wetboek van Strafrecht formuleert schuldheling als volgt.:

1.

Als schuldig aan schuldheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie:

a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;
b. hij die uit winstbejag een goed voorhanden heeft of overdraagt dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed overdraagt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.
2.

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die uit de opbrengst van enig goed voordeel trekt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.

 

Wat is het verschil tussen opzetheling en schuldheling?

Bij schuldheling is het verwijt dat de verdachte redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het om een gestolen goed ging. Bij opzetheling luidt het verwijt meer dat de verdachte wist dat het om een gestolen goed ging. In de praktijk is het verschil niet altijd goed te duiden. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De wetgever ziet opzetheling als een ernstiger verwijt dan schuldheling.

 

Ik word verdacht van heling. Wat nu?

In elke helingszaak spelen twee vragen;

 

 1. Is er wel sprake van een gestolen goed?
 2. Wist de verdachte dat het om een gestolen goed ging of had hij het redelijkerwijs moeten vermoeden?

 

Wanneer het antwoord op één van de beide vragen ontkennend is, dient de verdachte te worden vrijgesproken. In de praktijk zien wij dat de klemtoon in een helingszaak op de tweede vraag ligt. Hier is in de zittingszaal veel discussie over. Er zal altijd worden gekeken of een verdachte informatie heeft ingewonnen over het goed dat hij onder zich heeft.

 

 • Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor, adviseren wij vooraf overleg te hebben met een gespecialiseerde advocaat om uw situatie te bespreken. De advocaat zal u hierop een advies geven over de in te nemen positie: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Wij adviseren verder een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Een politieverhoor is namelijk een intimiderende situatie. Een advocaat heeft alleen uw belangen op het oog en zal tijdens het verhoor ingrijpen wanneer de vragen dubbelzinnig of te dwingend worden gesteld.
 • Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is ons advies hetzelfde als bij de uitnodiging voor verhoor. Neem op tijd contact op met een gespecialiseerde advocaat en maak een afspraak op kantoor. Neem hoe dan ook een advocaat mee naar de zitting. Op de dagvaarding staat of u wordt gedagvaard bij de politierechter of de meervoudige kamer. Wanneer u bij de politierechter moet komen, wilt dit zeggen dat de zaak als minder ernstig wordt ingeschat dan wanneer het gaat om een meervoudige kamer.
 • Ons kantoor doet alleen strafrecht en heeft jarenlange ervaring in helingszaken. Wij zijn bereikbaar op 0683568246. U krijgt dan meteen strafrechtadvocaat Peter Hermens aan de lijn. Wilt u liever worden teruggebeld? Geen probleem. Vul het online contactformulier in dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Welke straf kan er worden opgelegd?

De maximale straf die op opzetheling staat, is vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van 82.000 euro. De maximale straf voor schuldheling is één jaar gevangenisstraf of een geldboete van 82.000 euro.

 

Wat is heling - Problemen met justitie

Een reactie

 1. L

  Ik kreeg de kmar aan de deur en stond dus met mijn handen in me haar wat ik moest doen…

  Toen kwam ik Peter tegen op internet en hierin direct contact gezocht dit was rond 2000 hieruit kreeg ik direct een sms’je waarover de zaak ging en wat hij voor me kon betekenen.

  Kort daarna een afspraak gemaakt en kon binnen 2 dagen al met mijn vragen bij hem terecht.

  Hij heeft mij goed voorbereid op mijn gesprek en ben nu in afwachting tot de uitspraak van de rechter over heling.

Plaats hier een openbare vraag of reactie