Opzetheling

Wat is opzetheling?

Artikel 416 van het Wetboek van Strafrecht formuleert opzetheling als volgt:

 

Als schuldig aan opzetheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie:
a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of een zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;
b. hij die opzettelijk uit winstbejag een door misdrijf verkregen goed voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een door misdrijf verkregen goed overdraagt.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Heling is het krijgen, in bezit hebben of overdragen van een gestolen goed. Het is dus niet altijd nodig om het goed door te verkopen om te kunnen spreken van heling. Er bestaat een verschil tussen a en b van de wettekst. Het verschil zit in de woorden ‘ten tijde van’. De wetgever heeft hiermee naar voren gebracht dat een verdachte niet voor de heling onder a kan worden veroordeeld als hij er eerst na het kopen van een goed van op de hoogte raakt dat het goed gestolen is. Zie hiervoor ook dit arrest van de Hoge Raad.

Ik word verdacht van heling. Wat nu?

De twee belangrijkste vragen die in de strafzaak spelen zijn;

 

  1. Is er überhaupt sprake van een gestolen goed?
  2. Wist de verdachte dat het om een gestolen goed ging?

 

Wanneer het antwoord op één van de beide vragen ontkennend is, dient de verdachte te worden vrijgesproken. In de praktijk zien wij dat de klemtoon in een helingszaak op de tweede vraag ligt. Hier is in de zittingszaal veel discussie over. Er altijd worden gekeken of een verdachte wat informatie heeft ingewonnen over het goed dat hij onder zich heeft.

 

  • Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor, adviseren wij vooraf overleg te hebben met een gespecialiseerde advocaat om uw situatie te bespreken. De advocaat zal u hierop een advies geven over de in te nemen positie: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Wij adviseren verder een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Een politieverhoor is namelijk een intimiderende situatie. Een advocaat heeft alleen uw belangen op het oog en zal tijdens het verhoor ingrijpen wanneer de vragen dubbelzinnig of te dwingend worden gesteld.
  • Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is ons advies hetzelfde als bij de uitnodiging voor verhoor. Neem op tijd contact op met een gespecialiseerde advocaat en maak een afspraak op kantoor. Neem hoe dan ook een advocaat mee naar de zitting. Op de dagvaarding staat of u wordt gedagvaard bij de politierechter of de meervoudige kamer. Wanneer u bij de politierechter moet komen, wilt dit zeggen dat de zaak als minder ernstig wordt ingeschat dan wanneer het gaat om een meervoudige kamer.

Welke straf kan er worden opgelegd?

De maximale straf die op opzetheling staat, is vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 82.000,-. De maximale straf voor schuldheling is één jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 82.000,-.
Met de juiste verdediging zal de maximale straf nooit worden opgelegd.

 

Wat is heling - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie