Schennis van de eerbaarheid

Wat is schennis van de eerbaarheid?

Schennis van de eerbaarheid is een lastig te definiëren begrip en wordt geregeld in het hoofdstuk ‘misdrijven tegen de zeden’ van het Wetboek van Strafrecht. Artikel 239 van het Wetboek van Strafrecht zegt over schennis van de eerbaarheid het volgende:

 

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:

 1. op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd;
 2. op een andere dan onder 1° bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar;
 3. op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Schennis van de eerbaarheid is het handelen in strijd met de openbare zeden. Door openbaar seksueel gedrag te vertonen kan zowel de eerbaarheid van anderen, als de algemene publieke moraal worden geschonden. Dit betekent dat door de rechter moet worden bekeken of het (seksuele) gedrag van de verdachte de (in de maatschappij heersende) grenzen heeft overschreden. Of hiervan sprake is wordt bepaald aan de hand van ‘de hier te lande heersende zeden, welke worden bepaald door de bij een belangrijke meerderheid van het Nederlandse volk levende opvattingen’. Deze rechtsregel is al lang geleden terug door de Hoge Raad bepaald.

 

Onder schennis van de eerbaarheid zal bijvoorbeeld niet snel een zoenpartij in het openbaar vallen, maar een vrijpartij mogelijk wel. Ook wanneer u bijvoorbeeld naakt over straat loopt, zal dit hoogst waarschijnlijk in strijd worden geacht met de in de maatschappij heersende zeden en opvattingen. Het ongewenst zien van seksueel getinte afbeeldingen, geschriften of bewoordingen valt overigens niet onder schennis van de eerbaarheid. Er moet echt sprake zijn van ‘zien’ of ‘voelen’.

Ik word verdacht van schennis van de eerbaarheid. Wat nu?

Het is bij schennis van de eerbaarheid van te voren lastig te bepalen of een gedraging wel of niet de binnen de maatschappij geldende grenzen valt. Of de grenzen zijn overschreden is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Voor een veroordeling voor schennis van de eerbaarheid is niet van belang of het slachtoffer zich zelf aangetast voelde in diens eerbaarheid.

 

Daarnaast moet ook bij schennis van de eerbaarheid opzet worden bewezen. Hoewel dit moeilijk te bewijzen lijkt, wordt het opzet vaak uit gedragingen afgeleid. Aangenomen wordt dan dat u bekend was of moest zijn met de kans dat anderen uw gedragingen niet prettig zouden vinden.

 

Wordt u verdacht en bent u opgeroepen voor verhoor? Of heeft u een dagvaarding ontvangen? Neemt u zo snel mogelijk contact op met een ervaren advocaat van ons kantoor. Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, krijgt u meteen strafrechtadvocaat Peter Hermens aan de lijn. Wilt u liever worden gebeld? Geen probleem. Vul het contactformulier in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Welke straf kan worden opgelegd?

Voor het schenden van de eerbaarheid kan een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van 4100 euro worden opgelegd. Voor de exacte hoogte van de straf zijn ook de ernst van het feit, de omstandigheden en uw strafblad van belang. Met de juiste verdediging zal de maximale straf niet opgelegd worden.

 

Ondanks de relatief lage straffen die worden opgelegd, heeft u bij een veroordeling een aantekening op justitiële documentatie. Op uw strafblad staat dan dat u bent veroordeeld voor een zedendelict. Dat is ernstig. Dat betekent namelijk dat u moeite kunt krijgen bij het verkrijgen van een Verklaring omtrent Gedrag. Een VOG heeft u nodig voor een groot aantal functies.

 

Het is dus belangrijk dat er goed naar de zaak gekeken wordt.

Schennis van de eerbaarheid - Problemen met justitie

2 Reacties

 1. S

  Goedendag, telt het verspreiden van seksuele beelden ook onder schending van de eerbaarheid?

  Met vriendelijke groeten
  S

  1. Hermens Advocatuur

   Geachte mevrouw,

   dank voor uw vraag. Het antwoord daarop luidt nee, dat valt niet onder schennis van de eerbaarheid. Bij schennis van de eerbaarheid gaat het om een ongewilde confrontatie met (delen van) het menselijk lichaam in real life.

   Met vriendelijke groet,

   Peter Hermens, advocaat

Plaats hier een openbare vraag of reactie