Hoge Raad

Wat is de Hoge Raad?

Een verdachte kan beroep aantekenen tegen het arrest van het gerechtshof bij de Hoge Raad der Nederlanden: dit is het hoogste rechtsprekende orgaan van Nederland. Dat noemt men cassatie. Het is in de regel alleen mogelijk tegen beslissingen van het gerechtshof. Er kan in cassatie alleen worden geklaagd over de toepassing van het recht door de raadsheren (rechters) van het gerechtshof. Er vindt dus een discussie plaats over de toepassing van de rechtsregels. De feiten van een strafzaak worden niet behandeld. Die staan vast. Cassatie is in de regel alleen mogelijk tegen beslissingen van het gerechtshof. Een uitzondering hierop is bijvoorbeeld tegen een beslissing van de rechtbank over een klaagschrift tegen inbeslagname.

Voordat er naar de zaak gekeken wordt, brengt de Advocaat-generaal advies uit. De advocaat van de verdachte mag op deze conclusie reageren. In de praktijk wordt het advies van de Advocaat-generaal vaak gevolgd.

Wat is cassatie - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie