Schending ambtsgeheim

Ik word verdacht van het schenden van mijn ambtsgeheim. Wat nu?

De advocaten van ons kantoor gebruiken geen typische advocatentaal met veel moeilijke woorden. Wij willen verdachten zo goed mogelijk bijstaan en zo duidelijk mogelijk van informatie voorzien. U krijgt bij ons meteen advies.

 

Niemand wil in een strafzaak verwikkeld raken. Als dat toch gebeurt, wilt u de beste hulp. Deskundig. U zoekt een advocaat die het strafrechtelijke proces kent als zijn broekzak. Die het dossier tot op de bodem uitspit. Een creatieve oplossing bedenkt. U krijgt bij ons de beste hulp.

Wat kan er gebeuren?

Als u verdacht wordt van de schending van het ambtsgeheim, kunnen er strafrechtelijk gezien een paar dingen gebeuren;

 

 • Het is mogelijk dat u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor.Het kan zijn dat u een brief van de politie heeft gehad. Het kan ook zijn dat de politie telefonisch contact met u heeft opgenomen. Doe uzelf het plezier niet te makkelijk te denken over dit verhoor. Er worden in Nederland nog steeds veel mensen veroordeeld alleen op wat ze tegen de politie gezegd hebben. Heb dus vóór dit verhoor overleg met een goede advocaat. Die advocaat zal een advies geven wat het meest verstandig is: zwijgen of een inhoudelijke verklaring afleggen. Neem ook een advocaat mee naar het verhoor. Het kan het verschil maken tussen een vrijspraak of veroordeling.
 • Indien u een dagvaardingof een uitnodiging voor een OM zitting heeft ontvangen, wil dat zeggen dat justitie van mening is dat er genoeg bewijs tegen u ligt voor een veroordeling. Het is dus tijd tegengas te geven en het gevecht met justitie aan te gaan. Denk ook hier niet dat het verstandig is hier alleen naar toe te gaan. U maakt het justitie anders te makkelijk u te veroordelen. En dat is eeuwig zonde.
 • Justitie ziet de schending van een ambtsgeheim als een delict dat hard moet worden bestreden. De schending van een ambtsgeheim schaadt het vertrouwen in de overheid. Vandaar dat het openbaar ministerie dus prioriteit geeft aan dit soort feiten.

Hoe werken wij?

 • Ons kantoor Zuketto Hermens Advocaten is een in het strafrecht gespecialiseerd advocatenkantoor. Wij staan in Nederland verdachten bij en hebben twee bezoeklocaties waar u snel langs kunt komen; Rotterdam en Maastricht.
 • Ons telefoonnummer is 0683568246. Dan krijgt u meteen strafrechtadvocaat Peter Hermens aan de lijn. U hoeft uw verhaal dus niet eerst aan een secretaresse uit te leggen. Wilt u liever worden teruggebeld? Vul het online contactformulier dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
 • Het is natuurlijk ook mogelijk dat u deze pagina leest, omdat uw partner, familielid of goede vriend is aangehouden. Mocht dit het geval zijn, kunt u natuurlijk ook gewoon contact met ons opnemen om eens overleg met ons te hebben hoe we de zaak zien.
 • Wij garanderen de beste verdediging en werken als volgt;
 1. Het is belangrijk eerst het dossier te krijgen. Onze cliënten krijgen van ons altijd het hele dossier. Nadat we allebei het dossier hebben gelezen, wordt een afspraak ingepland om het dossier te bespreken.
 2. Als onze cliënten gedetineerd zijn, komen we regelmatig langs in de gevangenis.
 3. De strategie wordt altijd samen met de cliënt bepaald. Het voeren van de verdediging doe je namelijk samen. Hier wordt goed over nagedacht.
 4. Onze cliënten worden zo snel mogelijk in kennis gesteld van nieuwe ontwikkelingen in hun zaak.
 5. Pro-deo is mogelijk, maar is natuurlijk altijd afhankelijk van uw inkomen. Verder is het ook afhankelijk van de drukte in onze praktijk of wij de zaak pro-deo kunnen doen.

Ik heb al een advocaat, maar ik ben niet tevreden

Het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de advocaat die u nu bijstaat. Of de advocaat die uw partner, ouder, kind of goede vriend nu bijstaat. Als u dat gevoel niet heeft, wordt de verdediging niet goed genoeg gevoerd. Als iemand naar ons overstapt, krijgen wij vaak te horen dat die advocaat slecht bereikbaar is, het dossier niet genoeg kent, net niet creatief genoeg is in het bedenken van oplossingen of dossierstukken niet wilt delen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

 

Natuurlijk kunt u naar ons overstappen als u gewoon niet tevreden genoeg bent over uw huidige advocaat. Als u contact met ons opneemt, leggen wij u uit hoe dit in zijn werk gaat en kijken we of er een wederzijdse klik is. Want ook die wederzijdse klik is heel belangrijk.

Wat is schending van het ambtsgeheim?

De schending van een ambtsgeheim verwijst naar het ongeoorloofd bekendmaken of delen van informatie die onder de geheimhoudingsplicht van een ambtenaar of werknemer valt. Ambtsgeheimen zijn vertrouwelijke informatie die ambtenaren of werknemers tijdens de uitoefening van hun functie verkrijgen en waarvan zij op grond van hun positie verplicht zijn deze geheim te houden.  Met andere woorden, als een ambtenaar of werknemer opzettelijk geheime informatie openbaart waarvan hij weet dat hij deze geheim moet houden vanwege zijn (voormalige) ambt, kan hij strafrechtelijk worden vervolgd. Dit soort bepalingen is bedoeld om het vertrouwen in het functioneren van ambtenaren en andere werknemers in functies met beroepsgeheim te waarborgen en gevoelige informatie te beschermen.

 

De schending van een ambtsgeheim is strafbaar gesteld in artikel 272 van ons Wetboek van Strafrecht.

Maatschappelijke aandacht

De samenleving is steeds meer bezorgd over schendingen van ambtsgeheimen, waarbij vertrouwelijke informatie ongeoorloofd wordt onthuld. Recentelijk heeft de zaak van een ‘politiemol’ de aandacht getrokken, waarbij een politiefunctionaris is veroordeeld voor het lekken van geheime informatie aan criminelen. Dit benadrukt het belang van strikte handhaving van regels die ambtenaren verplichten om vertrouwelijke gegevens te beschermen. Het publiek eist integriteit binnen overheidsinstanties en andere organisaties om het vertrouwen te behouden.

De kern van schending van het ambtsgeheim

Als Justitie vermoedt dat een verdachte betrokken is bij de schending van het ambtsgeheim, draait het in de kern om het volgende: Justitie moet kunnen bewijzen dat de schending voldoet aan de volgende vereisten:

 

 1. Opzettelijk handelen: De schending moet opzettelijk zijn, wat betekent dat de verdachte met opzet de geheimhoudingsplicht overtreedt. Opzettelijk handelen betekent dat de persoon bewust en willens en wetens de geheimhoudingsverplichting negeert.
 2. Kennis van het geheim: De dader moet weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat de informatie die wordt onthuld, onder de geheimhoudingsplicht valt. Als iemand niet op de hoogte is van de geheimhoudingsverplichting of redelijkerwijs niet zou moeten weten dat het om vertrouwelijke informatie gaat, is iemand niet strafbaar.
 3. Uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift: De schending moet plaatsvinden in relatie tot iemands ambt, beroep, of op basis van een wettelijk voorschrift. Het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op informatie verkregen tijdens de uitoefening van een officiële functie of op basis van een wettelijke verplichting tot geheimhouding.
 4. Delen van informatie: De schending moet inhouden dat er informatie met een onbevoegde derde wordt gedeeld. Wanneer er geen informatie wordt gedeeld kan er geen sprake zijn van de schending van een ambtsgeheim.

Goed om te weten

 • Zelfs als iemand niet langer in een bepaald ambt of beroep werkzaam is, kan hij nog steeds worden gestraft voor schending van een ambtsgeheim als de informatie waarover hij beschikt onder de geheimhoudingsverplichting viel tijdens zijn voormalige ambt of beroep.
 • Vaak gaat het schenden van het ambtsgeheim samen met computervredebreuk. Dat betekent eigenlijk dat iemand ongeoorloofd toegang verkrijgt tot computersystemen.
 • Schending van het ambtsgeheim is een klachtdelict.

Interessante uitspraken

 • In dit arrest van de Hoge Raad ging het om een verdenking van de schending van het ambtsgeheim door een medewerker van de Marechaussee. De man werd ervan verdacht informatie uit overheidssystemen te halen voor privédoeleinden. De Hoge Raad gaf de verdachte gelijk omdat er geen sprake kon zijn van schending van het ambtsgeheim omdat verdachte de informatie niet heeft gedeeld met derden. Het arrest leest u hier.

 

 • In dit arrest van het Gerechtshof kunt u lezen hoe een politieagent is veroordeeld voor zowel de schending van het ambtsgeheim als computervredebreuk. Het arrest leest u hier.

 

 • In een vonnis van de Rechtbank is een gemeenteraadslid vrijgesproken van de schending van het ambtsgeheim. De advocaat heeft met succes bepleit dat het niet wettig en overtuigend bewezen kon worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde feit. Het vonnis leest u hier.

 

Welke straf kan er voor de schending van een ambtsgeheim worden opgelegd?

De maximale straf die op de schending van een ambtsgeheim staat, is een jaar gevangenisstraf of een geldboete van EUR 25.750.

 

In de praktijk wordt de maximale straf bijna nooit opgelegd. Het is van belang om goede rechtsbijstand te krijgen van een advocaat die verstand van zaken heeft zodat u de kans verkleint om een (te) hoge straf opgelegd te krijgen. Want voor het opleggen van een straf wordt er altijd naar de volgende zaken gekeken;

 

 1. De omstandigheden waaronder het feit is gepleegd
 2. De persoon van de verdachte
 3. De proceshouding van de verdachte
 4. Hoe verwijtbaar het handelen van de verdachte is geweest

Plaats hier een openbare vraag of reactie