computervredebreuk

Wat is computervredebreuk?

Computervredebreuk is het zonder toestemming en met opzet inbreken in een computersysteem. Een ander woord hiervoor is ‘hacken’. Het is strafbaar gesteld in artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht. Dit luidt:

 1. Een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in ieder geval sprake indien de toegang tot het werk wordt verworven:
 • door het doorbreken van een beveiliging,
 • door een technische ingreep,
 • met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of
 • door het aannemen van een valse hoedanigheid.
 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk, indien de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt, aftapt of opneemt.
 2. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk gepleegd door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk, indien de dader vervolgens:
 •  met het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen gebruik maakt van verwerkingscapaciteit van een geautomatiseerd werk;
 • door tussenkomst van het geautomatiseerd werk waarin hij is binnengedrongen de toegang verwerft tot het geautomatiseerd werk van een derde.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

 

Het is verboden te hacken. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Dit kan door;

 

 • doorbreken van een beveiliging,
 • gebruik van een technische ingreep,
 • gebruiken van valse signalen/codes/sleutels of
 •  aannemen van een valse hoedanigheid.

 

In de wettekst wordt verder aangegeven wanneer de straf kan worden verhoogd. Hiervan is sprake als de dader de gegevens die zijn voortgekomen uit de computervredebreuk:

 

 • opslaat,
 • verwerkt of overdraagt en
 • vervolgens overneemt, aftapt of opneemt.

 

De dader heeft dan immers niet alleen onrechtmatig in een computersysteem ingebroken. Hij heeft ook de gegevens op deze computer verspreidt.

 

Daarnaast is er een speciale vorm van computervredebreuk. Dat is het binnendringen van een computersysteem door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk. Dit netwerk wordt gebruikt om winst te maken of via dit netwerk in te breken in een ander computersysteem.

Ik word verdacht van computervredebreuk. Wat nu?

 

 • Technologie wordt in onze maatschappij steeds belangrijker. Er worden ook steeds meer digitale strafbare feiten gepleegd. Hoewel politie en justitie met nieuwe opsporingstechnieken komen om deze strafbare feiten op te lossen, kan computervredebreuk moeilijk te bewijzen zijn. Dit heeft er met name mee te maken dat het moeilijk is om vast te stellen wie de persoon achter die apparaten is. Wie heeft de feitelijke handelingen verricht? Wie heeft er op ‘de knop’ gedrukt?
 • Tevens moet de inbreuk in het computersysteem met opzet zijn gepleegd.  Een verdachte is dus niet strafbaar wanneer degene per ongeluk toegang heeft gekregen tot een systeem.
 • Heeft een dagvaarding ontvangen? Of bent u uitgenodigd voor verhoor? Overleg dan met een gespecialiseerde advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook ons online contact formulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Welke straf kan worden opgelegd?

 

De rechter moet bij de oplegging van de straf kijken naar de omstandigheden van het geval en de vorm van computervredebreuk die is gepleegd. Wanneer een verdachte computervredebreuk pleegt, staat hier een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar op en/of een geldboete van 20.500 euro.

 

Indien u tijdens de inbraak in het computersysteem documenten of stukken opslaat, opneemt of aftapt kan u tot een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar worden veroordeeld. Daarnaast heeft de rechter ook hier de mogelijkheid u een boete van maximaal 20.500 euro op te leggen.

 

Wanneer u voor uw computervredebreuk een openbaar telecommunicatienetwerk gebruikt om winst te maken of toegang te krijgen tot een derde netwerk, kunt u eveneens maximaal 4 jaar gevangenisstraf of een boete van 20.500 opgelegd krijgen.

Computervredebreuk - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie