Opruiing

Wat is opruiing?

De advocaten van ons kantoor gebruiken geen typische advocatentaal met veel moeilijke woorden. Wij willen verdachten zo goed mogelijk bijstaan en zo goed mogelijk van informatie voorzien. U krijgt bij ons meteen advies.

 

Opruiing betekent het aanzetten tot iets wat niet geoorloofd is. Het wetsartikel van opruiing, artikel 131 Wetboek van Strafrecht, is vrij ruim geformuleerd. Als een verdachte iemand in het openbaar (zowel mondeling, per afbeelding of per geschrift) tot een strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, kan dit een onder opruiing vallen.

 

Door middel van opruiing kan iemand andere mensen aanzetten tot strafbaar gedrag. We geven een voorbeeld. In een grote groep voetbalsupporters roept iemand luidkeels “sloop alles wat je ziet”, waarna andere mensen dit inderdaad gaan doen.

 

Hetzelfde geldt voor het openbaar kenbaar maken van een gevaarlijke ideologie, bijvoorbeeld het verheerlijken van terrorisme, waardoor mensen worden aangezet tot terroristische ideeën. Dit is strafbaar gesteld om de openbare orde te beschermen.

Ik word verdacht van opruiing. Wat nu?

Als u verdachte bent, kunnen er een paar dingen gebeuren;

 

 • Het is mogelijk dat u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor. Doe uzelf het plezier niet te makkelijk te denken over dit verhoor. Er worden in Nederland nog steeds vele mensen veroordeeld alleen op wat ze tegen de politie gezegd hebben. Heb dus vóór dit verhoor overleg met een goede advocaat. Die advocaat zal een advies geven wat het meest verstandig is: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Neem ook een advocaat mee naar het verhoor. Het kan het verschil maken tussen een vrijspraak of veroordeling.
 • Indien u een dagvaarding of een uitnodiging voor een OM zitting heeft ontvangen, wil dat zeggen dat justitie van mening is dat er genoeg bewijs tegen u ligt voor een veroordeling. Het is dus tijd tegengas te geven en het gevecht met justitie aan te gaan.
 • U kunt een strafbeschikking krijgen. Dit wilt niets anders zeggen dat u een brief krijgt waarin staat dat u een geldboete moet betalen Wij adviseren een dergelijke strafbeschikking niet te accepteren en in verzet te gaan. Dit laatste kunnen wij natuurlijk ook voor u doen. Als u in verzet gaat, wil dit zeggen dat uw zaak altijd wordt voorgelegd aan een rechter. En dat is altijd beter.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Wij staan overal in Nederland verdachten bij en hebben twee bezoeklocaties waar u langs kunt komen voor een afspraak. Ons telefoonnummer is 0683568246. U krijgt meteen strafrechtadvocaat Peter Hermens aan de lijn. Wilt u liever worden teruggebeld? Geen probleem. Vul dan het online contactformulier dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
 •  Wij garanderen de beste verdediging en werken als volgt;
 1. Het allerbelangrijkste dat er in het begin gedaan moet worden, is het krijgen van het dossier. Onze cliënten krijgen van ons altijd het hele dossier. Nadat we allebei het dossier hebben gelezen, wordt een afspraak ingepland om het dossier te bespreken. Meestal doen we zo’n bespreking op kantoor, maar het kan ook telefonisch.
 2. Indien onze cliënten gedetineerd zijn, komen we regelmatig langs.
 3. De strategie wordt altijd samen met de cliënt bepaald. Het voeren van de verdediging doe je namelijk samen.
 4. Onze cliënten worden zo snel mogelijk in kennis gesteld van nieuwe ontwikkelingen in hun zaak.
 5. Pro-deo is mogelijk, maar is natuurlijk altijd afhankelijk van uw inkomen.
 6. Wij staan in heel Nederland onze cliënten bij.

Goed om te weten.

 • Er moet altijd worden bekeken of er sprake is van de volgende drie punten; 1) de uitlatingen als geheel, 2) de kennelijke bedoeling van de uitlatingen en 3) de context waarin de uitlatingen zijn gedaan.
 • De rechter kan eerdere ervaringen en (gewelddadige) gebeurtenissen die grote maatschappelijke (en politieke) onrust hebben veroorzaakt en/of hebben geleid tot angst bij gezagsdragers meewegen. Bewezen moet worden dat een verdachte mensen heeft aangezet tot strafbaar handelen.
 • Houd er rekening mee dat degene die opruit niet hoeft te weten, dat hetgeen waartoe hij opruit strafbaar is.
 • Opruiing is niet onomstreden. Het doen van openbare uitlatingen valt namelijk in beginsel onder de vrijheid van meningsuiting. Het recht op vrijheid van meningsuiting, onder andere vastgelegd in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, kan wel beperkt worden wanneer dit nodig is voor het beschermen van de maatschappij. Om deze reden mag niet iedereen roepen wat hij/zij denkt.

Welke straf kan worden opgelegd?

De straf die bij een bewezenverklaring kan worden opgelegd is maximaal vijf jaar gevangenisstraf. De hoogte van de straf is altijd afhankelijk van de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder die zijn gepleegd en de persoon van de verdachte.

 

Opruiing - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie