Opruiing

Wat is opruiing?

Opruiing betekent het aanzetten tot iets wat niet geoorloofd is. Het wetsartikel van opruiing, artikel 131 Wetboek van Strafrecht, is vrij ruim geformuleerd. Als u iemand in het openbaar (zowel mondeling, per afbeelding of per geschrift) tot een strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, valt uw gedrag onder dit artikel.

Door middel van opruiing kan iemand andere burgers aanzetten tot strafbaar gedrag. Een voorbeeld. In een grote groep voetbalsupporters roept iemand overtuigend en meerdere keren “sloop alles wat je ziet”, waarna degene dit voordoet. Dit zou als opruiing kunnen worden gezien.

Hetzelfde geldt voor het openbaar kenbaar maken van een gevaarlijke ideologie, bijvoorbeeld het propageren van terrorisme of radicalisme, waardoor mensen worden aangezet tot terroristische ideeën of radicalisering. Dit is strafbaar gesteld om de openbare orde te beschermen en te zorgen dat mensen die meer strafbaar handelen veroorzaken gestraft worden.

Ik word verdacht van opruiing. Wat nu?

Tips:

  • Uw advocaat dient na te gaan of er sprake is geweest van een opruiende uitlating. Er moet worden gekeken naar 1) de uitlatingen als geheel, 2) de kennelijke bedoeling van de uitlatingen en 3) de context waarin de uitlatingen zijn gedaan.
  • De rechter kan eerdere ervaringen en (gewelddadige) gebeurtenissen die grote maatschappelijke (en politieke) onrust hebben veroorzaakt en/of hebben geleid tot angst bij gezagsdragers meewegen. Bewezen moet worden dat u mensen hebt aangezet tot bepaald strafbaar handelen.
  • Houd er rekening mee dat degene die opruit niet hoeft te weten, dat hetgeen waartoe hij opruit strafbaar is.
  • Dit strafbare feit is niet onomstreden. Bij vervolging voor opruiing zal wel moeten worden bekeken of u de grens over bent gegaan, of dat uw uitingen nog vallen onder het recht op vrijheid van meningsuiting. Het doen van openbare uitlatingen valt namelijk onder de vrijheid van meningsuiting. Het recht op vrijheid van meningsuiting, onder andere vastgelegd in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, kan wel beperkt worden wanneer dit nodig is voor het welzijn van de maatschappij. Om deze reden mag niet iedereen roepen wat hij/zij denkt.

Welke straf kan worden opgelegd?

De straf die dan kan worden opgelegd is ten hoogste vijf jaar gevangenisstraf. Met de juiste verdediging wordt deze straf niet opgelegd

Wordt u verdacht van opruiing? Neem contact op met een gespecialiseerd advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook het contactformulier invullen in op deze site. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Opruiing - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie