Afpersing

Wat is afpersing?

Afpersing is opgenomen in artikel 317 Wetboek van Strafrecht. Hierin is het als volgt verwoord:

 

,, Hij die, met oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan derde toebehoort, hetzij door het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt als schuldig gezien aan afpersing”.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Bij afpersing staat het dwingen tot “iets” centraal. Het dwingen gebeurt door geweld of het dreigen met geweld. Bij het eerdergenoemde “iets” moet er gedacht worden aan het afgeven van spullen zoals geld. Of aan het geven van informatie zoals bijvoorbeeld een pincode. Ook iemand dwingen tot het aangaan van een schuld kan afpersing opleveren.

Goed om te weten.

Op zich spreken veel bestanddelen van de wettekst voor zich. Toch willen wij nog iets meer duidelijkheid geven over de woorden ‘geweld’, ‘afgifte’ en ‘het aangaan van een schuld’.

 

  • geweld:  het geweld hoeft hoeft niet te zijn gericht tegen de persoon die iets moet afstaan. Het maakt daarbij ook niet uit of die persoon zich ook bedreigd heeft gevoeld.

 

  • afgifte: dit hoeft geen fysieke handeling te zijn. Gedogen dat iets wordt weggenomen kan ook afgifte zijn.

 

  • aangaan van een schuld: In een zaak die speelde bij de rechtbank Limburg ging het om het volgende. Een aangever deed de deur van zijn woning open. Hij kreeg klappen van verschillende personen. De aangever werd in zijn woning gedwongen een incassobureau te bellen en daar een betalingsregeling te treffen voor een hypotheekschuld. Volgens de rechtbank was er sprake van een reeds bestaande schuld en kon het ‘aangaan van een schuld’ niet worden bewezen.

 

  • Wanneer het openbaar ministerie van mening is dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan afpersing, zullen zij bijna altijd proberen de verdachte in voorlopige hechtenis te plaatsen en te houden. Lees hier meer over de voorlopige hechtenis

Ik word verdacht van afpersing. Wat nu?

  • Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor  of wanneer u op een andere manier weet dat u hiervan verdachte wordt, adviseren wij vooraf overleg te hebben met een gespecialiseerde advocaat om uw situatie te bespreken. De advocaat zal u hierop een advies geven over de in te nemen positie: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Wij adviseren verder een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Een politieverhoor is namelijk een intimiderende situatie. Een advocaat heeft alleen uw belangen op het oog en zal tijdens het verhoor ingrijpen wanneer de vragen dubbelzinnig of te dwingend worden gesteld.
  • Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is ons advies hetzelfde als bij de uitnodiging voor verhoor. Neem op tijd contact op met een gespecialiseerde advocaat en maak een afspraak op kantoor. Neem hoe dan ook een advocaat mee naar de zitting. Afpersing wordt als een ernstig feit gezien. Indien het wordt bewezen, leidt dit regelmatig tot hoge gevangenisstraffen.
  • Ons kantoor bestaat alleen uit strafrechtspecialisten. Wij zijn bereikbaar op 0683568246. U kunt ook het online contactformulier invullen dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf die op afpersing staat, is negen jaar gevangenisstraf of een geldboete van 82.000 euro. Indien de afpersing echter gepleegd is door twee of meer personen, is de maximale straf zelfs twaalf jaar. Met de juiste verdediging zal de maximale straf niet opgelegd worden.

Wat is afpersing - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie