Afpersing

Wat is afpersing?

Afpersing is opgenomen in artikel 317 Wetboek van Strafrecht. Hierin is het als volgt verwoord:

,, Hij die, met oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan derde toebehoort, hetzij door het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt als schuldig gezien aan afpersing”.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Bij afpersing staat het dwingen tot “iets” centraal. Het dwingen gebeurt door geweld of het dreigen met geweld. Bij het eerdergenoemde “iets” moet er gedacht worden aan het afgeven van spullen zoals geld. Of aan het geven van informatie zoals bijvoorbeeld een pincode. Ook iemand dwingen tot het aangaan van een schuld kan afpersing opleveren.

Ik word verdacht van afpersing. Wat nu?

Tip 1: Allereerst is het van belang na te gaan of er wel voldoende bewijs is voor geweld of het dreigen met geweld. Als alleen het vermeende slachtoffer heeft verklaard over het gebruik van geweld zonder dat daar extra bewijs voor is, dan is er een grote kans op een vrijspraak van afpersing.

Tip 2: Het “dwingen tot iets” is niet makkelijk te bewijzen en kan tot een interessante discussie leiden tussen de advocaat en de officier van justitie in de zittingszaal. Zo moest de rechtbank Limburg de vraag beantwoorden of het gedwongen verhogen van een betalingsregeling van een schuld afpersing is. Volgens de rechtbank was dat niet het geval. Volgens de rechtbank was er namelijk sprake van een al bestaande schuld en dus werd de verdachte vrijgesproken. Klik hier voor de link

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf die op afpersing staat, is negen jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 82.000,-. Indien er geweld aan te pas is gekomen, werkt dit strafverzwarend en kan maximaal 12 jaar gevangenisstraf worden opgelegd. Met de juiste verdediging zal de maximale straf niet opgelegd worden. Wordt u verdacht van verduistering, heeft u een dagvaarding ontvangen of een uitnodiging voor verhoor, overleg met een gespecialiseerd advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wat is afpersing - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie