Aanranding

Wat is aanranding?

Wat feitelijke aanranding van de eerbaarheid inhoudt, is vastgelegd in artikel 246 van ons Wetboek van Strafrecht. Daar staat: “Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Wat betekent dat in normaal Nederlands?

Er is heel simpel gezegd sprake van aanranding als 1) onder dwang 2) ontuchtige handelingen worden ondergaan of gepleegd.

1. Wanneer is er sprake van dwang?

Er is sprake van dwang als iets niet vrijwillig is gebeurd. Het slachtoffer moet in strijd met zijn of haar wil de ontuchtige handelingen hebben ondergaan of hebben gepleegd. Daarnaast moet het slachtoffer zich niet of moeilijk aan de handelingen hebben kunnen onttrekken. Tot slot moet de verdachte (voorwaardelijke) opzet hebben gehad op de dwang. Hij heeft dus opzettelijk veroorzaakt dat het slachtoffer tegen zijn of haar wil in de handelingen heeft gepleegd of ondergaan.

2. Wat zijn ontuchtige handelingen?

Dat zijn – simpel gezegd – handelingen met een seksueel element die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Natuurlijk zijn de omstandigheden van het geval en de context waarin de handelingen hebben plaatsgevonden ook van belang.

Wat is het verschil tussen aanranding en verkrachting?

Bij verkrachting is er – simpel gezegd – sprake van binnendringen van het lichaam. Dat is voor een bewezenverklaring voor aanranding niet nodig.

Ik word verdacht van aanranding. Wat nu?

In dat geval wordt u geadviseerd om in een zo’n vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met een advocaat. Misschien wordt u gezocht en bent u nu van plan om u vrijwillig te melden. Misschien bent u al uitgenodigd voor een verhoor als verdachte. Wat uw situatie ook is, u moet goed beslagen ten ijs komen want op aanranding staan hoge straffen.

Tips:

  • Lees wat het betekent om een uitnodiging verhoor als verdachte te ontvangen.
  • U heeft een zwijgrecht. Een goede advocaat zal u in het merendeel van de zaken adviseren om te zwijgen, omdat een later afgelegde verklaring toegespitst kan worden op het dossier. Sommige (piket)advocaten zullen u adviseren om bij uw aanhouding gelijk een verklaring af te leggen, omdat u dan sneller naar huis zou mogen. Dat is een slecht advies. Uw verklaring is een bewijsmiddel. Als u enkel wordt gehoord op basis van een aangifte, dan zal er onvoldoende bewijs zijn om de zaak aan te brengen bij de rechter. U kunt altijd op een later moment nog besluiten een verklaring af te leggen. U kunt daarentegen nooit terug komen op een afgelegde verklaring. Op die manier kunt u ook eerst de verklaringen van andere verdachten en/of getuigen lezen, voordat u verklaart. Zo voorkomt u dat uw verklaring wezenlijk afwijkt van wat anderen hebben gezegd. Uw betrouwbaarheid komt op deze wijze niet in het geding.
  • Uw telefoon kan afgeluisterd worden en er kan worden meegekeken op social media. Bespreek telefonisch en online niets wat met de zaak te maken heeft.
  • Een veroordeling voor een zedendelict kan gevolgen hebben voor de afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag. Een dergelijke verklaring heeft u nodig voor het uitoefenen van vele beroepen.
  • Last but not least: laat u goed adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Als u wordt gezocht, dan is het misschien verstandig om u vrijwillig te melden. Pleeg hierover overleg met een advocaat. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 035-3038110 of vul het contactformulier op onze website in.

Welke straf kan worden opgelegd?

Voor aanranding kan aan u een maximale gevangenisstraf van 8 jaar of een geldboete van maximaal 82.000 euro worden opgelegd.

Aanranding -Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie