Aanranding

Wat is aanranding?

Wat feitelijke aanranding van de eerbaarheid inhoudt, is vastgelegd in artikel 246 van ons Wetboek van Strafrecht. Daar staat: “Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Wat betekent dat in normaal Nederlands?

Er is heel simpel gezegd sprake van aanranding als 1) onder dwang 2) ontuchtige handelingen worden ondergaan of gepleegd.

 

1. Wanneer is er sprake van dwang?

 

Er is sprake van dwang als iets niet vrijwillig is gebeurd. Het slachtoffer moet in strijd met zijn of haar wil de ontuchtige handelingen hebben ondergaan of hebben gepleegd. Daarnaast moet het slachtoffer zich niet of moeilijk aan de handelingen hebben kunnen onttrekken. Tot slot moet de verdachte (voorwaardelijke) opzet hebben gehad op de dwang. Hij heeft dus opzettelijk veroorzaakt dat het slachtoffer tegen zijn of haar wil in de handelingen heeft gepleegd of ondergaan.

 

2. Wat zijn ontuchtige handelingen?

 

Dat zijn – simpel gezegd – handelingen met een seksueel element die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Natuurlijk zijn de omstandigheden van het geval en de context waarin de handelingen hebben plaatsgevonden ook van belang.

Wat is het verschil tussen aanranding en verkrachting?

Bij verkrachting is er – simpel gezegd – sprake van binnendringen van het lichaam. Dat is voor een bewezenverklaring voor aanranding niet nodig.

Ik word verdacht van aanranding. Wat nu?

Het is belangrijk om in een zo’n vroeg mogelijk stadium contact met ons op te nemen. Misschien wordt u gezocht en bent u nu van plan om u vrijwillig te melden. Misschien bent u al uitgenodigd voor een verhoor als verdachte. Wat uw situatie ook is, u moet goed voorbereid zijn. Dit kan het verschil maken tussen een veroordeling of een vrijspraak.

Goed om te weten.

  • Aanranding is een delict dat voor justitie lastig te bewijzen kan zijn, maar is natuurlijk helemaal afhankelijk van de inhoud van het dossier.
  • Lees wat het betekent om een uitnodiging verhoor als verdachte te ontvangen.
  • Uw telefoon kan afgeluisterd worden en er kan worden meegekeken op social media. Bespreek telefonisch en online niets wat met de zaak te maken heeft.
  • Een veroordeling voor een zedendelict kan gevolgen hebben voor de afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag. Een dergelijke verklaring heeft u nodig voor het uitoefenen van vele beroepen.
  • Voorlopige hechtenis is mogelijk voor aanranding.

Welke straf kan worden opgelegd?

Als het tot een bewezenverklaring komt, kan een maximale gevangenisstraf van 8 jaar worden opgelegd of een geldboete van maximaal € 82.000. De hoogte van de strafte wordt altijd bepaald aan de hand van een paar omstandigheden zoals de omstandigheden waaronder het feit gepleegd is en de persoon van de verdachte.

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie