Verzet bij aanhouding

Wat is verzet bij aanhouding?

Verzet bij aanhouding is een term die de wet niet kent. Verzet bij aanhouding wordt in de wet wederspannigheid genoemd.

 

Wederspannigheid staat in artikel 180 van het Wetboek van Strafrecht. Hier staat:

 

‘’Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld verzet tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijke verplichting of op zijn verzoek bijstand verlenen, wordt als schuldig aan wederspannigheid gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.’’

Wat betekent dat in normaal Nederlands?

  • Simpel gezegd spreken we van wederspannigheid wanneer iemand zich met geweld of onder bedreiging met geweld verzet tegen een handeling van een ambtenaar. Het vereiste van (bedreiging met) geweld moet ruim worden uitgelegd. Dit betekent dat veel handelingen als (bedreiging met) geweld zullen worden aangemerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan duwen en trekken, terwijl dat in de volksmond misschien niet als geweld wordt aangeduid.

 

  • Voor wederspannigheid is het ook van belang dat het verzet heeft plaatsgevonden ten tijde van de handeling van de ambtenaar. De ambtenaar moet bevoegd zijn geweest om de handeling uit te voeren. Vaak zal deze bevoegdheid uit de wet voortvloeien. Toch kan er in de rechtszaal de nodige discussie ontstaan over die bevoegdheid.

 

  • We spreken ook van wederspannigheid wanneer een verdachte zich met geweld of met bedreiging hiermee verzet tegen iemand die bijstand verleent aan de ambtenaar. Het is hier van belang dat de bijstand op verzoek van de ambtenaar wordt verleend. Wanneer personen spontaan hulp verlenen aan een ambtenaar en de verdachte verzet zich hiertegen, kan de verdachte niet worden veroordeeld voor wederspannigheid.

Ik word verdacht van wederspannigheid. Wat nu?

  • Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor, adviseren wij vooraf overleg te hebben met een gespecialiseerde advocaat. De advocaat zal u hierop een advies geven over de in te nemen positie: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Wij adviseren verder een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Een politieverhoor is namelijk een intimiderende situatie. Een advocaat heeft alleen uw belangen op het oog en zal tijdens het verhoor ingrijpen wanneer de vragen dubbelzinnig of te dwingend worden gesteld.
  • Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is ons advies hetzelfde als bij de uitnodiging voor verhoor. Neem op tijd contact op met een gespecialiseerde advocaat en maak een afspraak op kantoor. Neem hoe dan ook een advocaat mee naar de zitting. Op de dagvaarding staat of u wordt gedagvaard bij de politierechter of de meervoudige kamer. Wanneer u bij de politierechter moet komen, wilt dit zeggen dat de zaak als minder ernstig wordt ingeschat dan wanneer het gaat om een meervoudige kamer.
  • Ons kantoor heeft jarenlange ervaring met het bijstaan van mensen die verdacht worden van wederspannigheid. Als u telefonisch contact opneemt, krijgt u advocaat Peter Hermens aan de lijn. U hoeft uw verhaal dus niet eerst aan secretaresses uit te leggen. Wilt u liever worden gebeld? Geen probleem. U kunt ook het online contactformulier invullen dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Welke straf kan opgelegd worden?

Voor wederspannigheid kan een maximale gevangenisstraf van één jaar of een geldboete van EUR 8.200 worden opgelegd.

 

Voorlopige hechtenis is niet mogelijk bij verzet bij aanhouding.

 

Wederspannigheid - Problemen met justitie

 

2 Reacties

Plaats hier een openbare vraag of reactie