Pro deo rechtsbijstand – Toevoeging

Wat is pro deo rechtsbijstand?

De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. Een verzoek tot rechtsbijstand wordt ingediend door uw advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand neemt een beslissing op deze aanvraag.

Toevoeging betekent hetzelfde als gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer u een positieve beslissing op uw aanvraag krijgt, wordt er dus een toevoeging aan u afgegeven. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage zal zijn. Als u in gedetineerd zit, dan krijgt u per definitie pro deo rechtsbijstand.

De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Bij de beoordeling van de toevoegingsaanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit wordt het peiljaar genoemd. De inkomensgegevens worden opgevraagd bij de Belastingdienst.

Eigen bijdragen

Alleenstaand Normen 2017 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.700 € 196 t/m € 26.000
€ 18.701 – € 19.400 € 360 € 26.001 – € 27.000
€ 19.401 – € 20.400 € 514 € 27.001 – € 28.300
€ 20.401 – € 22.300 € 669 € 28.301 – € 31.500
€ 22.301 – € 26.400 € 823 € 31.501 – € 37.300
Boven de € 26.400 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 37.300

In sommige gevallen wordt er helemaal geen eigen bijdrage opgelegd. Dat is bijvoorbeeld het geval als u bent gedetineerd of wanneer u geen inkomen heeft.

Heeft u nu een lager inkomen dan twee jaar geleden? Dan kunt u peiljaarverlegging aanvragen.

Heeft u een advocaat nodig, maar bent u onzeker of u in aanmerking komt voor een toevoeging? Dan kunt u contact opnemen met de Raad voor Rechtsbijstand of met ons via 035-303 8110.

 

Pro deo rechtsbijstand - toevoeging - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie