Mishandeling met de dood tot gevolg

Wat is mishandeling met de dood tot gevolg?

De wet kent verschillende gradaties van mishandeling. Afhankelijk van o.a. hoe ernstig de mishandeling is geweest, wordt bepaald van welke vorm van mishandeling sprake is. Zo heb je eenvoudige mishandeling, zware mishandeling, zware mishandeling met voorbedachte rade en mishandeling met de dood tot gevolg. Deze laatste vorm staat omschreven in het tweede lid van artikel 302 Wetboek van Strafrecht. De letterlijke wettekst zegt:

Indien het feit [de mishandeling] de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Op zware mishandeling staat een lagere straf dan op mishandeling met de dood tot gevolg. Dit betekent dat het overlijden van iemand door middel van zware mishandeling wordt gezien als een strafverzwarende omstandigheid. In dat geval wordt de dader ook harder gestraft. Als u verdacht wordt van zware mishandeling zonder dat dit de dood tot gevolg heeft gehad, moet u kijken naar het eerste lid van artikel 302 Wetboek van Strafrecht (zie onderwerp ‘zware mishandeling’)

Ik word verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. Wat nu?

Het spreekt voor zich dat voor een voltooide mishandeling met de dood tot gevolg sprake moet zijn van een overleden slachtoffer. Vervolgens moet kunnen worden bewezen dat het letsel dat heeft geleid tot de dood aan de verdachte te wijten is. Er moet dus een verband bestaan tussen de feitelijke handelingen van de verdachte en het letsel van het slachtoffer. Daarnaast moet er een verband bestaan tussen dit letsel en de dood. Als iemand (mede) door een andere oorzaak kan zijn overleden na de zware mishandeling, is de dood niet het directe gevolg van de zware mishandeling. Een goede advocaat zal altijd het causaal verband (laten) onderzoeken en indien mogelijk proberen te ontkrachten.

Tot slot moet kunnen worden bewezen dat de verdachte opzet had op het ingetreden gevolg. Hieronder valt ook de voorwaardelijke opzet.

Tips:

  • Lees wat het betekent om een uitnodiging verhoor als verdachte te ontvangen.
  • U heeft een zwijgrecht. Een goede advocaat zal u in het merendeel van de zaken adviseren om te zwijgen, omdat een later afgelegde verklaring toegespitst kan worden op het dossier. Sommige (piket)advocaten zullen u adviseren om bij uw aanhouding gelijk een verklaring af te leggen, omdat u dan sneller naar huis zou mogen. Dat is een slecht advies. Uw verklaring is een bewijsmiddel. Als u enkel wordt gehoord op basis van een aangifte, dan zal er onvoldoende bewijs zijn om de zaak aan te brengen bij de rechter. U kunt altijd op een later moment nog besluiten een verklaring af te leggen. U kunt daarentegen nooit terug komen op een afgelegde verklaring. Op die manier kunt u ook eerst de verklaringen van andere verdachten en/of getuigen lezen, voordat u verklaart. Zo voorkomt u dat uw verklaring wezenlijk afwijkt van wat anderen hebben gezegd. Uw betrouwbaarheid komt op deze wijze niet in het geding.
  • Uw telefoon kan afgeluisterd worden en er kan worden meegekeken op social media. Bespreek telefonisch en online niets wat met de zaak te maken heeft.
  • Een veroordeling voor mishandeling met de dood tot gevolg kan gevolgen hebben voor de afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag. Een dergelijke verklaring heeft u nodig voor het uitoefenen van vele beroepen.
  • Laat u goed adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Als u wordt gezocht, dan is het misschien verstandig om u vrijwillig te melden. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 035-3038110 of vul het contactformulier op onze website in.

Welke straf kan worden opgelegd? 

Artikel 302 lid 2 Wetboek van Strafrecht stelt dat er op zware mishandeling met de dood tot gevolg een maximale gevangenisstraf van 10 jaar staat of een geldboete van maximaal Euro 82.000. Op zware mishandeling staat daarentegen maximaal 8 jaar gevangenisstraf en een zelfde maximale geldboete.

Volgens artikel 304 Wetboek van Strafrecht kunnen deze straffen met een derde worden verhoogd als de zware mishandeling (met de dood tot gevolg) gericht is tegen de moeder, vader, echtgenoot, levensgezel of het kind van een dader.  Daarnaast geldt deze strafverzwaring ook als het misdrijf gericht is tegen een ambtenaar tijdens de rechtmatige uitoefening van zijn beroep of door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen (bijvoorbeeld koolstofdioxide).

Mishandeling met de dood tot gevolg - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie