Zwijgrecht van de verdachte

Mag een verdachte zwijgen?

Jazeker! Een verdachte hoeft niet aan zijn of haar eigen veroordeling mee te werken. Om die reden heeft een verdachte een zwijgrecht. Tijdens een verhoor zal de verdachte te horen te krijgen dat hij of zij niet tot antwoorden verplicht is. Hiermee krijgt de verdachte de zogenaamde cautie. Hij of zij heeft daarmee het zwijgrecht. Het zwijgrecht geldt voor vragen van de politie, de FIOD (Financiƫle Inlichtingen- en Opsporingsdienst), de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), marechaussee, officieren van justitie en zelfs rechters.

Het zwijgrecht is wettelijk geregeld in artikel 29 lid 1 Sv.“In alle gevallen waarin iemand als verdachte wordt gehoord, onthoudt de verhoorende rechter of ambtenaar zich van alles wat de strekking heeft eene verklaring te verkrijgen, waarvan niet gezegd kan worden dat zij in vrijheid is afgelegd. De verdachte is niet tot antwoorden verplicht.”

Voordelen zwijgrecht

  1. Uw verklaring is een bewijsmiddel. Als u enkel wordt gehoord op basis van een aangifte, dan zal er onvoldoende bewijs zijn om de zaak aan te brengen bij de rechter.
  2. U kunt altijd op een later moment nog besluiten een verklaring af te leggen. U kunt daarentegen nooit terug komen op een afgelegde verklaring. Op die manier kunt u ook eerst de verklaringen van andere verdachten en/of getuigen lezen, voordat u verklaart. Zo voorkomt u dat uw verklaring wezenlijk afwijkt van wat anderen hebben gezegd. Uw betrouwbaarheid komt op deze wijze niet in het geding.

Een goede advocaat zal in het merendeel van de zaken adviseren om te zwijgen, omdat een later afgelegde verklaring toegespitst kan worden op het dossier. Sommige (piket)advocaten zullen u adviseren om bij uw aanhouding gelijk een verklaring af te leggen, omdat u dan sneller naar huis zou mogen. Dat is een slecht advies. Onze ervaren advocaten vertellen u graag waarom. Neemt u vrijblijvend contact op via 035-303 8110, vul het contactformulier in os stel uw vraag online.

Nadelen zwijgrecht

  1. Als u bent aangehouden kan een beroep op het zwijgrecht betekenen dat er een onderzoeksgrond bestaat voor de politie. Dat is een grond op basis waarvan uw voorarrest mag voortduren. voor politie en justitie een onderzoeksgrond blijft bestaan op basis waarvan dat voorarrest langer voortduurt.
  2. In sommige gevallen schreeuwen de overige bewijsmiddelen om een verklaring, zoals rechters dat noemen. Indien u dan uw beroep op het zwijgrecht handhaaft, kunt u er op worden afgerekend. Of dit het geval is, kunt u echter pas inschatten na ontvangst van het dossier en is nooit reden om gelijk bij de politie een verklaring af te leggen.
  3. In een enkel geval wordt achteraf geen schadevergoeding toegekend bij een vrijspraak of sepot. Ook dit is echter geen reden om te gaan verklaren. De vrijspraak of het sepot kan immers het gevolg zijn van uw vasthoudendheid om te zwijgen.

Tips:

  1. Neem altijd contact op met een ervaren strafrechtadvocaat om uw zaak vooraf te bespreken. Wij zijn bereikbaar op 035-303 8110. Een eerste gesprek kost u niets. Bovendien mag de telefoon van een advocaat niet worden afgeluisterd. Bent u daar toch bang voor? U bent altijd welkom bij ons op kantoor.
  2. Houdt u er rekening mee dat u consequent moet blijven. U kunt nooit terugkomen op een eerder afgelegde verklaring.
  3. De politie zal u tijdens het verhoor proberen wijs te maken dat u langer moet blijven vastzitten of dat de rechter u zwaarder zal straffen als u blijft zwijgen. Allemaal onzin, trap er niet in.
  4. Als u een beroep doet op uw zwijgrecht, zal de politie wel doorgaan met het stellen van vragen. Soms duurt een verhoor dus toch uren. U moet consequent op elke vraag blijven antwoorden dat u geen verklaring wenst af te leggen.

 

Mag een verdachte zwijgen - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie