Eerwraak

Wat is eerwraak?

Bij eerwraak is een familie of stam van mening dat hun eer in de gemeenschap is beschadigd en dat deze schade kan worden hersteld door degene die het eerverlies heeft veroorzaakt, te vermoorden. Hierbij kunt u denken aan een jonge vrouw die tegen de regels haar maagdelijkheid verliest voor het huwelijk. Ook kunt u denken aan een man of vrouw die uitkomt voor zijn of haar homoseksuele of lesbische geaardheid. De heersende overtuiging is dat de familie-eer zal worden gezuiverd door degene die het eerverlies heeft veroorzaakt om het leven te brengen. Vaak zal de beslissing over te gaan tot eerwraak door meerdere familieleden worden gemaakt. In de volksmond zal eerwraak altijd als moord worden gezien, maar dit is juridisch niet altijd zo.

Ik word verdacht van eerwraak. Wat nu?

Het Wetboek van Strafrecht kent geen aparte strafbepaling voor eerwraak. Eerwraak zal vaak als motief worden gezien voor verschillende strafbare feiten zoals moord, doodslag of zware mishandeling.

Wanneer het vermoeden bestaat dat u zich schuldig heeft gemaakt aan eerwraak zal de officier van justitie u meestal (poging tot) moord ten laste leggen. In dat geval moet het Openbaar Ministerie echter wel kunnen bewijzen dat er sprake is geweest van voorbedachte raad, hetgeen een voorwaarde is voor een veroordeling voor moord. Dit is vaak lastig om te bewijzen.

Het is van belang om te weten dat er, wanneer u verdacht wordt van een misdrijf met eerwraak als motief, bij de strafoplegging rekening gehouden kan worden met uw culturele achtergrond. Uw cultuur en de eventuele druk die op u is gelegd, kunnen als strafverlichtende argumenten worden gebruikt. Het is van belang dat deze argumenten goed naar voren worden gebracht in de rechtszaal.

Wees er daarom zeker in dat u wordt bijgestaan door een advocaat die eerder met dit bijltje heeft gehakt. Met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat aan uw zijde staat u nu eenmaal sterker. U kunt altijd voor vrijblijvend overleg contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 035-3038110. U kunt ook het contactformulier op onze website invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Welke straf kan opgelegd worden?

Welke straf aan u opgelegd kan worden, is afhankelijk van het misdrijf waarvoor u wordt veroordeeld en de omstandigheden van het geval. Wanneer u door de rechter wordt veroordeeld voor moord kan u maximaal een levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke gevangenisstraf voor de duur van dertig jaar opgelegd worden. Wanneer u door de rechter wordt veroordeeld voor doodslag kan u aan een gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaar of een geldboete van €82.000 worden opgelegd. Uiteraard wordt een poging tot moord of een poging doodslag minder zwaar bestraft.

Eerwraak - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie