Moord

Wat betekent moord?

Wanneer een persoon de dood van een ander heeft veroorzaakt, wordt dit in de volksmond al snel ‘moord’ genoemd. De juridische betekenis is echter beperkter.

Artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht stelt moord strafbaar. Hierin is bepaald:

Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Wanneer u een ander met vooropgezet plan om het leven brengt, valt dit onder moord. Als dit vooropgezette plan niet kan worden bewezen, kunt u mogelijk alsnog voor doodslag worden veroordeeld.

Wat is voorbedachte rade?

Voorbedachte rade betekent kort gezegd het doden van een ander met vooropgezet plan. U heeft de moord dus bewust voorbereid. Juridisch gezien is het begrip ‘voorbedachte rade’ ingewikkeld. De juridische definitie van voorbedachte raad is als volgt: het gedurende enige tijd beraden op het te nemen of het genomen besluit, waarbij niet wordt gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling en waarbij de gelegenheid zich heeft voorgedaan om na te denken over de betekenis en/of de gevolgen van de vooringenomen daad en zich daar rekenschap van te geven.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Dit betekent in normaal Nederlands dat er sprake is van moord, wanneer u een tijd heeft kunnen nadenken over het besluit om iemand te vermoorden. Als hiervan sprake is, heeft u doorgaans niet in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling gehandeld, u heeft er immers goed over nagedacht. Zo heeft u zich ook kunnen beseffen wat de betekenis en de gevolgen van uw daden zouden zijn. Dit maakt uw daad kwalijker, dan wanneer u onbewust zou hebben gehandeld.

Onderscheid tussen moord en doodslag

Het verschil tussen moord en doodslag zit hem in het vereiste ‘voorbedachte rade’, welke bij moord een grote rol speelt. Als u zonder voorop gezet plan een ander van het leven berooft, kan dit onder de strafbaarstelling ‘doodslag’ vallen. Meer informatie over dit onderscheid vindt u onder het kopje ‘verschil tussen moord en doodslag’.

Ik word verdacht van moord. Wat nu?

Als u verdacht wordt van moord is de voorbedachte rade, zoals hiervoor uitgelegd, een essentieel vraagstuk in de strafzaak. Wanneer deze voorbedachte rade kan worden bewezen, is er pas sprake van moord. Als het openbaar ministerie er niet in slaagt om te kunnen aantonen dat sprake is geweest van dit duidelijke keuzemoment, zal een veroordeling voor doodslag meer voor de hand liggen.

Het is dus van groot belang om met u te bekijken of er voldoende bewijs is om de voorbedachte rade te bewijzen. Daarnaast moet ook worden bekeken of er voldoende bewijs is om u te linken aan de gepleegde moord. Wij kunnen hier met u naar kijken. U kunt een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten bereiken op telefoonnummer 035-3038110. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring op dit gebied.

Welke straf kan worden opgelegd?

 Als de rechter besluit dat is vast komen te staan dat u een moord heeft gepleegd, kan deze u maximaal een levenslange gevangenisstraf opleggen of een tijdelijke gevangenisstraf voor de duur van dertig jaar. Onlangs is door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald dat de Nederlandse levenslange gevangenis onmenselijk is en moet worden veranderd. Om deze reden worden er op dit moment minder snel levenslange gevangenisstraffen opgelegd. U moet eerder denken aan een lange tijdelijke gevangenisstraf. Voor meer informatie over levenslang, zie hier.

Voor meer informatie kunt u een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten bereiken op telefoonnummer 035-303 8110. Ook kunt u het contactformulier invullen of een vraag stellen op ons online forum. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Moord - Problemen met justitie

Een reactie

Plaats hier een openbare vraag of reactie