Moord

Wat betekent moord?

Wanneer een persoon de dood van een ander heeft veroorzaakt, wordt dit in de volksmond al snel ‘moord’ genoemd. De juridische betekenis is echter beperkter.

 

Artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht stelt moord strafbaar. Hierin is bepaald:

 

Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

 

Wanneer iemand een ander met vooropgezet plan om het leven brengt, valt dit onder moord. Als dit vooropgezette plan niet kan worden bewezen, kan de verdachte mogelijk alsnog voor doodslag worden veroordeeld.

Wat is voorbedachte rade?

Voorbedachte rade betekent kort gezegd het doden van een ander met vooropgezet plan. De verdachte heeft de moord dus voorbereid. Juridisch gezien is het begrip ‘voorbedachte rade’ ingewikkeld. De juridische definitie van voorbedachte raad is als volgt: het gedurende enige tijd beraden op het te nemen of het genomen besluit, waarbij niet wordt gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling en waarbij de gelegenheid zich heeft voorgedaan om na te denken over de betekenis en/of de gevolgen van de vooringenomen daad en zich daar rekenschap van te geven.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Dit betekent in normaal Nederlands dat er sprake is van moord, wanneer de verdachte een tijd heeft kunnen nadenken over het besluit om iemand te vermoorden. Als hiervan sprake is, heeft de verdachte meestal niet in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling gehandeld. De verdachte heeft er immers goed over nagedacht. Zo heeft hij zich ook kunnen beseffen wat de betekenis en de gevolgen van zijn daden zouden zijn.

Onderscheid tussen moord en doodslag

Het verschil tussen moord en doodslag zit hem in het vereiste ‘voorbedachte rade’, welke bij moord een grote rol speelt. Als u zonder voorop gezet plan een ander van het leven berooft, kan dit onder de strafbaarstelling ‘doodslag’ vallen. Meer informatie over dit onderscheid vindt u onder het kopje ‘verschil tussen moord en doodslag’.

Ik word verdacht van moord. Wat nu?

 • Moord is één van de meest ernstige feiten die ons wetboek van strafrecht kent. Het openbaar ministerie heeft een zware bewijslast. In veel zaken speelt bijvoorbeeld de vraag of de verdachte überhaupt wel op de plaats delict kan worden geplaatst of de vraag of bepaald handelen tot de dood heeft kunnen leiden.
 • De doodsoorzaak is ook altijd van groot belang. Hiervoor moet er goed gekeken worden naar de rapporten van de forensisch patholoog van het NFI. Dat noemt men ook wel het sectieverslag. Zo is het mogelijk dat het slachtoffer kan zijn overleden als gevolg van vallen. En dus niet per se vanwege een geweldshandeling van de verdachte.
 • Verder speelt altijd de vraag wat nu precieze rol van de verdachte is geweest.
 • Als iemand wordt verdacht van moord is de voorbedachte rade, zoals hiervoor uitgelegd, een essentieel vraagstuk in de strafzaak. Wanneer deze voorbedachte rade kan worden bewezen, is er pas sprake van moord. Als het openbaar ministerie er niet in slaagt om te kunnen aantonen dat sprake is geweest van dit duidelijke keuzemoment, zal een veroordeling voor doodslag meer voor de hand liggen.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Ons kantoor heeft veel ervaring met zware zaken. Het is goed mogelijk dat u dit artikel leest als vriend(in), familielid of partner van de verdachte. Ons kantoor heeft twee bezoeklocaties waar u langs kunt komen: Rotterdam en Maastricht. Ons telefoonnummer is 0683568246. U krijgt meteen strafrechtadvocaat en partner van kantoor Peter Hermens aan de lijn. Wilt u liever worden teruggebeld? Geen probleem. Vul dan het online contactformulier dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
 • Het eerste telefoongesprek is natuurlijk altijd gratis.
 •  Wij garanderen de beste verdediging en werken als volgt;
 1. Het allerbelangrijkste dat er in het begin gedaan moet worden, is het krijgen van het dossier. Onze cliënten krijgen van ons altijd het hele dossier. Nadat we allebei het dossier hebben gelezen, wordt een afspraak ingepland om het dossier te bespreken. Meestal doen we zo’n bespreking op kantoor, maar het kan ook telefonisch.
 2. Indien onze cliënten gedetineerd zijn, komen we regelmatig langs in het huis van bewaring.
 3. De strategie wordt altijd samen met de cliënt bepaald. Het voeren van de verdediging doe je namelijk samen.
 4. Onze cliënten worden zo snel mogelijk in kennis gesteld van nieuwe ontwikkelingen in hun zaak.
 5. Pro-deo is mogelijk, maar is natuurlijk altijd afhankelijk van uw inkomen.
 6. Wij staan in heel Nederland onze cliënten bij.

Ik heb al een advocaat, maar ik wil graag overstappen

Het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de advocaat die u nu bijstaat. Als u dat gevoel niet heeft, wordt de verdediging niet goed genoeg gevoerd. Als iemand overstapt, krijgen wij vaak te horen dat die advocaat slecht bereikbaar is, het dossier niet genoeg kent, niet creatief genoeg is in het bedenken van oplossingen of dossierstukken niet wilt delen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

 

Natuurlijk kunt u naar ons overstappen als u gewoon niet tevreden genoeg bent over uw huidige advocaat. Als u contact met ons opneemt, leggen wij u hoe dit in zijn werk gaat en kijken we of er een wederzijdse klik is. Want ook die wederzijdse klik is heel belangrijk.

Welke straf kan worden opgelegd?

 Als de rechter besluit dat is vast komen te staan dat de verdachte een moord heeft gepleegd, kan deze maximaal een levenslange gevangenisstraf opleggen of een tijdelijke gevangenisstraf voor de duur van dertig jaar. Natuurlijk kan het ook een langere straf zijn. Het is altijd afhankelijk van het gehele dossier welke straf passend en geboden is.

 

Moord - Problemen met justitie

Een reactie

Plaats hier een openbare vraag of reactie