Verboden wapenbezit

Wat houdt verboden wapenbezit in?

De Wet Wapens en Munitie regelt het wapen- en munitiebezit en de handel daarin. Wanneer u in het bezit bent van een wapen zonder dat u daartoe een vergunning heeft, is er sprake van verboden wapenbezit. Het verbod wapens te bezitten geldt namelijk niet voor iedereen: bepaalde groepen zoals sportschutters en jagers mogen wapens in bezit hebben, mits zij een vergunning hebben. Bij verboden wapens moet u niet alleen denken aan geweren en pistolen, maar bijvoorbeeld ook aan vlindermessen, ploertendoders, katapulten en wapenstokken. Ook een simpel keukenmes kan onder omstandigheden gezien worden als een wapen. Dat is dan onder andere afhankelijk van de lengte van het lemmet.

 

Onder wapens wordt grofweg verstaan messen, (automatische) vuurwapens, explosieven en een restcategorie waaronder wapenstokken en katapulten. Onder munitie wordt verstaan munitie voor vuurwapens zoals geweren, pistolen en revolvers. Het bezit van zowel wapens als munitie is strafbaar. Opmerking verdient nog dat verboden wapenbezit met enige regelmaat samen met een ander strafbaar feit zal worden ten laste gelegd. Bijvoorbeeld als het wapen is gebruikt bij een (poging tot) doodslag. Dit is niet in stijd met het ne-bis-in-idem-beginsel.

Welke straf kan worden opgelegd?

De hoogte van de straf bij verboden wapenbezit of handel  hangt af van alle feiten en omstandigheden. Zo is o.a. van belang om welk wapen het gaat. Het in bezit hebben van een (automatisch) geweer wordt bijvoorbeeld een stuk zwaarder gestraft dan het in bezit hebben van een wapenstok. Bij een overtreding van de Wet wapens en munitie lopen de maximumstraffen dan ook erg uiteen. Deze maximumstraffen verschillen van een geldboete van € 7800,00 tot een maximale gevangenisstraf van 8 jaar.

 

Heeft u een dagvaarding ontvangen voor verboden wapenbezit of wenst u voor tegen dit feit in hoger beroep te gaan, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op 0683568246. Dan krijgt u advocaat Peter Hermens aan de lijn. Wilt u liever worden teruggebeld? Geen probleem. U kunt in dat geval het contactformulier op deze pagina invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Verboden wapenbezit - Problemen met justitie

 

2 Reacties

    1. Hermens Advocatuur

      In al de jaren dat deze site bestaat, bent u de eerste die de vraag stelt. U kunt mij eens opzoeken in Google. Zo kunt u zien dat ik strafrechtadvocaat ben. We hebben ook een website van kantoor trouwens: http://www.zuketto-advocaten.nl

      Met vriendelijke groet, Peter Hermens advocaat

Plaats hier een openbare vraag of reactie