Ne-bis-in-idem beginsel

Wat betekent het ne-bis-in-idem beginsel?

Het ne-bis-in-idem beginsel is vastgelegd in artikel 68 Wetboek van Strafrecht. Daarin staat ‘behoudens de gevallen waarin rechterlijke uitspraken voor herziening vatbaar zijn, kan niemand andermaal worden vervolgd wegens een feit waarover te zijnen aanzien bij gewijsde van de rechter in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba onherroepelijk is beslist’

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Dat betekent dat iemand niet twee keer voor hetzelfde feit mag worden bestraft. Als iemand onherroepelijk is vrijgesproken voor een feit, dan mag er voor ditzelfde feit niet nogmaals een vervolging plaatsvinden. Datzelfde geldt voor iemand die is veroordeeld of is ontslagen van alle rechtsvervolging. Wanneer een beroep op dit beginsel wordt toegewezen, dan wordt de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard.

Het toepassen van het ne bis in idem beginsel klinkt eenvoudig. Dat is het echter niet. Een verdachte rijdt met zijn auto van Nederland naar België. Daar wordt hij aangehouden. In de auto liggen drugs. Hij wordt in België veroordeeld voor de invoer van drugs. Nadat de verdachte de straf heeft uitgezeten, wordt hij in Nederland vervolgd voor dezelfde drugs. Alleen nu voor de uitvoer hiervan. Mag dat?

Het bovengenoemde voorbeeld leidde tot verschillende uitkomsten bij rechters. De Hoge Raad moest er aan te pas komen om te oordelen dat Nederland de verdachte niet nog een keer mocht vervolgen.

Een ander voorbeeld: een verdachte werd gedagvaard voor de mishandeling van zijn partner. Zijn advocaat voerde ter zitting aan dat er sprake was van schending van het ne bis in idem beginsel, omdat hij al eerder voor hetzelfde feit was veroordeeld. De rechtbank wees dit af omdat de eerdere veroordeling zag op een andere periode. Klik hier voor de gehele uitspraak.

Denkt u dat u voor hetzelfde feit wordt vervolgd, neem dan contact met een gespecialiseerd advocaat. Wij zijn te bereiken op 035-3038110. U kunt ook ons contactformulier invullen. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

 

ne-bis-in-idem - problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie