Terroristische organisatie

Wat is deelneming aan een terroristische organisatie?

Deelneming aan een terroristische organisatie wordt strafbaar gesteld in artikel 140a Wetboek van Strafvordering. Dit is een speciale vorm van deelneming aan een criminele organisatie. Dit is strafbaar gesteld in artikel 140 Wetboek van Strafrecht. Dit luidt als volgt:

“1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Oprichters, leiders of bestuurders worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

3. Het vierde lid van artikel 140 is van overeenkomstige toepassing.”

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

De strafbaarstelling ‘deelneming aan een terroristische organisatie’ heeft veel weg van de strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie. Er zijn dan ook een aantal dezelfde vereisten. Er moet sprake zijn van 1) een organisatie, 2) waaraan u met een terroristisch oogmerk 3) deelneemt. Deze drie vereisten kennen alle drie een aparte toets:

  • Zo is in de jurisprudentie bepaald dat een organisatie “een structureel en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen, waarvoor een incidentele samenwerking onvoldoende is en waarvoor het hebben van gemeenschappelijke regels en/of doelstellingen relevant kan zijn”.
  • Deelneming betekent vervolgens het “behoren tot de organisatie en het hebben van een aandeel in of het ondersteunen van gedragingen die rechtstreeks verband houden met het verwezenlijken van het (terroristische) oogmerk”. Ook dat is in de jurisprudentie bepaald.
  • Het vereiste terroristische oogmerk wordt in de wet uitgelegd in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht: “Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.”

Ik word verdacht van deelneming aan een terroristische organisatie. Wat nu?

De drie vereisten die hierboven zijn omschreven moeten afzonderlijk worden nagelopen.

  • Bij het vereiste ‘organisatie’ moet het Openbaar Ministerie bewijzen dat er sprake is van een organisatie die ook structureel en hecht opereert. Om deze reden is een ‘incidentele samenwerking’ onvoldoende. Als u bijvoorbeeld drie keer met dezelfde groep afspreekt, zal dit niet snel onder de term ‘organisatie’ vallen. In uw strafzaak moet goed worden gekeken of er genoeg bewijs is om te kunnen spreken van een duurzaam en structureel organisatieverband. Wij kunnen u hierbij helpen.
  • Als er al sprake is van een organisatie, moet ook nog worden bewezen dat u hieraan heeft deelgenomen. Met dit vereiste moet worden bewezen dat u een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan deze organisatie. Zo moet u handelingen hebben verricht die in rechtstreeks verband staan met het doel van de organisatie.
  • Tot slot moet er worden bewezen dat u een terroristische oogmerk had. Een oogmerk hebben op kan worden vergelijken met het hebben van een bepaalde intentie. Het bijzondere aan deze strafbaarstelling is dat er een dubbel oogmerk vereist is. U moet het oogmerk hebben op het plegen van misdrijven. Verder moet er ook een oogmerk zijn op het plegen van misdrijven met terroristisch karakter. Zo wordt gekeken naar uw gedachtegoed. Als deze als extreem of radicaal wordt gezien zal het oogmerk sneller worden aangenomen.

Welke straf kan worden opgelegd? 

Op deelname aan een terroristische organisatie staan hoge straffen. Als deelnemer van een terroristische organisatie kunt u worden veroordeeld tot maximaal 15 jaar gevangenisstraf of een geldboete van 82.000 euro. Indien u de oprichter of leider bent ligt deze straf nog hoger. De straf ligt dan op een maximum van 30 jaar en een geldboete van 82.000 euro.

Deelneming aan een terroristische organisatie is een moeilijk te definiëren strafbaar feit. Wij kunnen ons goed voorstellen dat het u, ook na het lezen van voorgaande uitleg, nog niet helemaal duidelijk is. Wilt u graag even met een gespecialiseerde advocaat van gedachte wisselen, dan kunt u voor vrijblijvend advies bellen met 035 – 3038110. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Advocaat nodig? En maakt u zich zorgen over de kosten?

Waarschijnlijk maakt u zich voor niets zorgen. Veel mensen komen namelijk in aanmerking voor pro deo rechtsbijstand. Als u gedetineerd zit dan is dat altijd het geval. Dan hoeft u niet eens een eigen bijdrage te betalen. Wanneer u op vrij voeten bent, dan kan uw advocaat voor u een toevoeging aanvragen. De overheid betaalt dan uw advocaat en u hoeft slechts een (relatief lage) eigen bijdrage te voldoen.

 

Terroristische organisatie - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie