Stalking

Wat is stalking?

Wij staan geen personen bij die aangifte hebben gedaan of willen doen van stalking. Wij staan alleen verdachten bij.

 

De advocaten van ons kantoor gebruiken geen typische advocatentaal met veel moeilijke woorden. Bij ons krijgt u een duidelijke uitleg. Niemand wil in een strafzaak verwikkeld raken. Als dat toch gebeurt, wilt u de beste hulp. Deskundig. U zoekt een advocaat die het strafrechtelijke proces kent als zijn broekzak. Die het dossier tot op de bodem uitspit. Een creatieve oplossing bedenkt. U krijgt bij ons de beste hulp.

 

Stalking wordt in juridische termen belaging genoemd. Het is opgenomen in artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht. Dit luidt: hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Stalking is opgenomen als een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid. De inperking van de persoonlijke vrijheid wordt gezien als de kern van stalking. Dit misdrijf is tamelijk nieuw in het Wetboek van Strafrecht: het is er pas in 2000 in opgenomen. Het leeuwendeel van alle stalkingen vindt plaats in de relationele sfeer. Een stalking heeft vaak te maken met liefdesverdriet. Behalve ex geliefden worden politici, acteurs, actrices en professionele sporters relatief vaak gestalkt.

Wettelijke vereisten van stalking

Om tot een bewezenverklaring te kunnen komen van stalking, moet het openbaar ministerie voldoende wettig en overtuigend bewijs hebben voor het volgende;

 

 • wederrechtelijk: dit betekent dat de pleger van het delict geen bevoegdheid heeft om u stelselmatig lastig te vallen. Stelt u zich voor dat de politie gedurende twee weken dertig keer telefonisch contact met u opneemt. Zij willen namelijk dat u een getuigenverklaring aflegt op het bureau. Dit kan geen stalking opleveren. De politie heeft namelijk de bevoegdheid om dit te doen.
 • stelselmatig: dit wordt ingevuld aan de hand van intensiteit, duur en frequentie. In de rechtspraak is ondertussen duidelijke geworden dat het meeste gewicht wordt toegekend aan de intensiteit van de gedraging. Er wordt van geval tot geval bekeken of een gedraging stelselmatig is. In de praktijk wordt hier veelvuldig verweer op gevoerd.
 • opzettelijk: het opzet van een verdachte moet zijn gericht op een inbreuk van de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer. In de praktijk wordt het opzet snel aangenomen. Hier liggen weinig kansen voor een verdachte.
 • Inbreuk maken: hieruit blijkt dat de gedraging tegen de wil van het vermeende slachtoffer is. Vanzelfsprekend moet het voor de verdachte duidelijk zijn dat een handeling tegen de wil was van het vermeende slachtoffer.
 • Persoonlijke levenssfeer: hier gaat het om de vraag of het slachtoffer redelijkerwijs aanspraak kan maken op privacy.
 • dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen: Deze termen spreken voor zich. Er is vrijwel geen rechtspraak waar deze bestanddelen onderwerp waren van discussie.

Stalking is een zogenaamd klachtdelict. Dat is een aangifte met expliciet het verzoek tot vervolging over te gaan. Zonder een klacht is het openbaar ministerie niet-ontvankelijk.

Ik word verdacht van stalking. Wat nu?

 • Stalking of ‘belaging’ kan moeilijk te bewijzen zijn. De bewijslast voor het openbaar ministerie ligt hoog. Het Openbaar Ministerie moet kunnen aantonen dat er inderdaad opzettelijk stelselmatig inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van een verdachte met als doel een ander ergens toe te dwingen, iets te laten doen of niet laten doen, iets te laten dulden of angst aan te  jagen. Het Openbaar Ministerie moet bewijs hebben dat aantoont dat de verdachte bijvoorbeeld zeer vaak heeft gebeld, langs het huis van het slachtoffer is gegaan en/of het slachtoffer heeft achtervolgd. Het enkele woord van degene die aangifte doet, is voor een veroordeling onvoldoende. Er zal meer bewijs moeten zijn.
 • Heeft u een dagvaarding ontvangen of bent u uitgenodigd voor verhoor?  Als u telefonisch contact met ons opneemt, krijgt u strafrechtadvocaat Peter Hermens aan de lijn. Zo hoeft u het verhaal niet eerst aan een secretaresse uit te leggen.
 • U kunt ook het online contactformulier invullen dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
 • Het eerste telefoongesprek is natuurlijk altijd gratis.
 • Het is mogelijk snel bij ons op kantoor te kunnen langskomen. Wij hebben twee bezoeklocaties waar u kunt langskomen; Rotterdam en Maastricht.

Welke straf kan worden opgelegd?

Op het moment dat de rechter stalking bewezen acht kan er een gevangenisstraf van maximaal drie jaar worden opgelegd en/ of een geldboete van € 20.500. Met de juiste verdediging zal deze straf niet worden opgelegd.

 

We krijgen regelmatig de vraag welke straf de rechter dan wél oplegt. Hoe begrijpelijk die vraag ook is, het antwoord daarop kun je niet zomaar geven. Het is afhankelijk van heel veel omstandigheden. We noemen er een paar;

 

 • Hoe lang heeft de stalking geduurd?
 • Hoe ingrijpend was de stalking?
 • Wat was de reden voor de stalking?
 • Hoe stelt de verdachte zich op?

Stalking - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie