Schending van de redelijke termijn

Wat is een schending van de redelijke termijn?

De verdenking van een strafbaar feit zorgt bij een verdachte voor grote onzekerheid. Om die onzekerheid niet te lang te laten voortduren, heeft een verdachte het recht om binnen een redelijke termijn te worden berecht. Wanneer een verdachte in voorlopige hechtenis zit, moet een strafzaak in beginsel binnen 16 maanden is afgerond. Wanneer een verdachte niet in voorlopige hechtenis zit, moet de strafzaak in beginsel binnen 24 maanden zijn afgerond. Er zijn uitzonderingen op die 16 maanden en 24 maanden. Wanneer een strafzaak gecompliceerd en/of omvangrijk is, mag een strafzaak van de rechter langer duren. Als een verdachte tijdens het strafproces van advocaat wisselt mag een strafzaak wegens vertraging ook langer duren.

De redelijke termijn begint te lopen wanneer een verdachte er op mag vertrouwen dat hij door het openbaar ministerie zal worden vervolgd. Meestal is dat het moment dat een verdachte wordt aangehouden.

In de rechtspraak:

De redelijke termijn is opgenomen in artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Een schending van de redelijke termijn zal er volgens de rechtspraak van de Hoge Raad niet toe leiden dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk wordt verklaard. Er is wel sprake van een vormverzuim. Volgens de Hoge Raad is het hoogst haalbare dat de rechter zal overgaan tot strafvermindering. Niettemin gebeurt het in de lagere rechtspraak nog wel eens dat er overgegaan wordt tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Er is dan sprake van rechterlijke ongehoorzaamheid. In dergelijke zaken is er sprake van een dusdanige overschrijding van de redelijke termijn, denk dan aan vele jaren, dat het openbaar ministerie zijn vervolgingsrecht heeft verspeeld.

Heeft u het vermoeden dat u niet binnen een redelijke termijn wordt berecht. Neem dan contact op met een gespecialiseerd advocaat. U kunt ons bereiken op 035-3038110 of vul het contactformulier in. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.

Wat is een schending van de redelijke termijn - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie